Microsoft teraz jako Visionary Sponsor w Python Software Foundation

Microsoft teraz jako Visionary Sponsor w Python Software Foundation

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/30/2021, 7:29 PM

Liczba odsłon: 2788

W zeszłym roku Python zdeklasował Javę, stając się drugim najpopularniejszym językiem programowania. Microsoft interesuje się nim jednak o wiele dłużej. W rzeczywistości gigant jest sponsorem Python Software Foundation od 2006 roku, a kilka miesięcy temu zatrudnił nawet twórcę Pythona, Guido van Rossuma. Teraz firma ogłosiła, że zwiększa swój wkład w PSF jeszcze bardziej, stacją się Visionary Sponsorem.

Microsoft od ponad 20 lat tworzy języki programowania i narzędzia dla deweloperów. W jego portfolio znajdują się choćby open source'owe języki C# i TypeScript, a także darmowe środowisko Visual Studio Code. Choć edytory z rodziny VS wspierają ogromny wachlarz języków, to spośród nich w ostatnich latach szczególnie zaczął się wybijać Python. Jego popularność można zawdzięczać m.in. rozwijaniu się data science, ale też długiej historii skryptów, programowania webowego, użycia w edukacji i równowagi między produktywnością i łatwością użycia. Python, język z silnym naciskiem na produktywność dewelopera, jest bliski naszym sercom i ściśle łączy się z naszą misją — pisze Dan Taylor, Principal PM Manager, Python & AI Tools w Microsoft.

Microsoft wspiera różnorodną, inkluzywną społeczność Pythona, m.in. sponsorując i uczestnicząc w PyCon US, EuroPython, DjangoCon US, PyCon India, PyCon Africa, PyCon JP, PyCon AU, PyParis i PyData. Firma była też współorganizatorem PyCascades, w którym uczestniczyła Nina Zakharenko, Principal Cloud Advocate w Microsoft. Poza tym gigant otworzył źródła głównego rozszerzenia Python, rozszerzenia Jupyter, silnika debugpy, type checkera pyright i innych narzędzi w Visual Studio Code. Ze środowiskiem zostały zintegrowane również otwartoźródłowe narzędzia twórców ze społeczności, wliczając w to Pylint, Flake8, Black, Poetry, i Jedi. Wreszcie Microsoft dodawał własne kontrybucje do wielu open source'owych projektów, z których sam korzysta, wliczając w to packaging, PyDev.Debugger, jedi-language-server i pygls.

Jeśli chodzi o bezpośredni wkład w rozwój języka, w Microsoft pracuje pięciu kluczowych deweloperów, którzy poświęcają swój czas na rozwijanie CPythona: Brett Cannon, Steve Dower, Guido van Rossum, Eric Snow i Barry Warsaw. Oczywiście bierze w tym udział także wspomniany wcześniej Guido van Rossum, twórca Pythona, który od niedawna pracuje w Microsoft. Oczywiście podobnych działań jest w Microsoft dużo więcej, a spora ich część zahacza o chmurę Azure czy portal GitHub. Dziś jednak nie będziemy omawiać ich wszystkich. Teraz skupmy się jeszcze na nowej roli Microsoftu, jaką jest Visionary Sponsor:

W ramach naszego finansowego sponsorowania PSF [sięgającego] 150 tys. dolarów będziemy kierować nasze fundusze do Packaging Working Group, aby pomóc pokryć koszty rozwoju oraz dalej ulepszać PyPI i ekosystem pakietowania. Z powodu ostatnio ujawnionych podatności bezpieczeństwa zaufany łańcuch dostawy jest krytyczną kwestią dla nas i dla społeczności Pythona. Jesteśmy podekscytowani, pomagając w kontrybucjach do ulepszeń długoterminowych.
— Dan Taylor, Principal PM Manager, Python & AI Tools w Microsoft.

Jak widać, wkład Microsoftu w rozwój Pythona jest nie tylko stricte finansowy, ale również merytoryczny. Gigant zatrudnia kontrybutorów i osoby utrzymujące open source'owe projekty w ekosystemie Python, a także udostępnia materiały edukacyjne i finansuje działania opiekującej się nim fundacji.