Microsoft umożliwia zagnieżdżoną wirtualizację Windowsa na Linuksie

Microsoft umożliwia zagnieżdżoną wirtualizację Windowsa na Linuksie

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/3/2022, 8:00 PM

Liczba odsłon: 1534

Microsoft zamierza wprowadzić do Linuksa możliwość uruchamiania zagnieżdżonego hiperwizora (Hyper-V) lub zagnieżdżonej wirtualizacji. Pozwoli to uruchamiać wiele zagnieżdżonych instancji systemu Windows. Wirtualizacja zagnieżdżona jest zwykle używana przez firmy, a Microsoft z pewnością dodaje tę funkcję, mając na uwadze te potrzeby.

Wirtualizacja zagnieżdżona pozwala użytkownikom uruchamiać maszynę wirtualną (VM) wewnątrz innej maszyny wirtualnej Hyper-V. Starszy inżynier Microsoft Linux, Jinank Jain, przekazał dzisiaj serię poprawek dotyczących tej funkcji. Co wiadomo o tych zmianach?

Ta seria łatek planuje dodać obsługę uruchamiania zagnieżdżonego Microsoft Hypervisor. W przypadku zagnieżdżonego Microsoft Hypervisor istnieje kilka uprzywilejowanych odwołań typu hypercall, które muszą iść do L0 Hypervisor zamiast do L1 Hypervisor. Ta seria łatek zasadniczo identyfikuje takie hypercalle i zastępuje je zagnieżdżonymi hypercallami.

mshv: Dodaj obsługę wykrywania zagnieżdżonego hiperwizora
hv: Konfiguracja rejestrów synchronicznych w przypadku zagnieżdżonej partycji głównej
hv: Dodaj interfejs do wykonywania zagnieżdżonych hypercalli
hv: Włącz sterownik vmbus dla zagnieżdżonej partycji głównej
hv, mshv : Zmień wektor przerwań dla zagnieżdżonej partycji głównej

Jeśli patch zostanie pomyślnie scalony (możliwe, że już dla jądra Linuksa w wersji 6.2), wkrótce możemy być w stanie uruchomić więcej niż jedną instancję Windows na Linuksie.