Polecenie sudo oficjalnie w Windows 11 (build 26052 w Canary i Dev Channel)

Polecenie sudo oficjalnie w Windows 11 (build 26052 w Canary i Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/8/2024, 9:37 PM

Liczba odsłon: 979

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś pod wieloma względami wyjątkową aktualizację. Zacznijmy od tego, że wydania w kanałach Dev i Canary opierają się teraz na tym samym buildzie, a Microsoft odniósł się do nadchodzącej aktualizacji Windows 11 24H2. Poza tym po dwutygodniowej przerwie wpadło też sporo nowości, w tym polecenie sudo, ulepszenia ustawień dźwięku, Copilota, paska zadań, Bluetooth, grafiki, Edytora rejestru, ochrony, ustawień, Microsoft Store i nie tylko!

Zmiany w Dev i Canary Channel

Od dziś Windows Insiderzy w Dev Channel są przenoszeni z kompilacji z serii 23000 do 26000. Dzięki temu otrzymają oni dostęp do całej masy funkcji rozwijanych wcześniej w Canary Channel, takich jak oszczędzanie energii, przewijanie szybkich ustawień, kody QR udostępniania Wi-Fi, tworzenie archiwów 7-zip i TAR w Eksploratorze plików, chroniony tryb drukowania, Voice clarity, zmiany w protokole SMB oraz ulepszenia Windows LAPS, Ustawień, Bluetooth i grafiki. Po aktualizacji do tego builda z systemu zostaną usunięte aplikacje Wskazówki i WordPad.

Kanały Dev i Canary będą otrzymywać te same buildy jedynie tymczasowo. W tym okresie niejawni testerzy mogą swobodnie przełączać się między kanałami. Gdy w przyszłości Canary Channel przeskoczy do wyższego builda, okienko to zostanie zamknięte.

Microsoft zwraca też uwagę na możliwe problemy w grach w tych buildach (do naprawienia) oraz na możliwy reset wdrażania niektórych funkcji w Dev Channel – oznacza to, że w niewielkiej liczbie przypadków mogą one zniknąć i wrócić po czasie.

Windows 11: nowości w kompilacji 26052.1000 w Canary Channel i kompilacji 26052.1100 w Dev Channel (KB5035384)

Polecenie sudo w Windows

Sudo dla Windows to nowy, ale znajomy sposób na podniesienie uprawnień procesów w Wierszu polecenia. Polecenie sudo można skonfigurować, aby działało w 3 różnych trybach:

 • W nowym oknie: otworzy się nowe okno, w którym polecenie z podniesionymi uprawnieniami zostanie wykonane.
 • Z wyłączonym wprowadzaniem: polecenie z podniesionymi uprawnieniami wykona się wewnątrz swojego stdin, zamkniętego w oknie, z którego wywołałe/aś podniesienie. Nie będziesz mógł/mogła dokonywać interakcji z podniesionym procesem.
 • Wewnątrz: polecenie z podniesionymi uprawnieniami wykona się wewnątrz okna, z którego wywołałe/aś podniesienie. Ten tryb najbardziej przypomina doświadczenie sudo z innych platform (Linux, macOS).

Aby zacząć korzystać z tego polecenia, otwórz Ustawienia > System > Dla deweloperów i włącz opcję "Włącz sudo" ("Włącz polecenie sudo").

Ulepszona obsługa aparatów słuchowych

Windows 11 umożliwia bezpośrednie parowanie, streaming dźwięku i płynną obsługę połączeń z aparatami słuchowymi opartymi na Bluetooth® Low Energy Audio (LE Audio) na komputerach zgodnych z LE Audio. W dzisiejszym wydaniu znalazł się szereg funkcji, które przeniosą tę obsługę na wyższy poziom – to nowe możliwości kontrolowania ustawień audio, dźwięków otoczenia i ulepszeń na stronie Ustawienia > Bluetooth i urządzenia.

Ulepszona obsługa aparatów słuchowych na Windows 11

Użytkownicy mogą teraz dostosować wstępne ustawienia dźwięku, które oni sami lub ich audiolog skonfigurowali w swoich aparatach słuchowych, bezpośrednio z poziomu interfejsu aplikacji Ustawienia lub Szybkich ustawień. Poszczególne opcje i ich dostępność różnią się w zależności od modelu i konfiguracji aparatów słuchowych.

Narzędzie do testowania mikrofonu w różnych trybach przetwarzania

Windows 11 oferuje teraz wygodny sposób testowania różnicy między dźwiękiem w trybach domyślnym i komunikacyjnym. Nowe narzędzie można znaleźć we właściwościach mikrofonu, wybierając Ustawienia > System > Dźwięk. Możesz wybrać tryb i nagrywać/słuchać dźwięku w obu trybach, co pozwala łatwo porównać tryby przetwarzania dźwięku w aplikacjach.

Testowanie mikrofonu w Windows 11

Niektóre sterowniki audio są wyposażone w specjalne efekty dźwiękowe do komunikacji, a przełącznik pozwala użytkownikom usłyszeć, jak dźwięk przechwycony przez mikrofon brzmi podczas nagrywania przez aplikację komunikacyjną w porównaniu z aplikacjami innego typu. Narzędzie służy wyłącznie do celów testowych i nie ma wpływu na rzeczywisty tryb dźwięku. Możesz to wykorzystać, aby np. wypróbować funkcję Voice Clarity.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Począwszy od dzisiejszego builda 26-xx, Insiderzy w kanałach Canary i Dev zobaczą aktualizację wersji w Ustawieniach > System > Informacje (oraz w poleceniu winver) do 24H2. Oznacza to, że Windows 11, wersja 24H2, będzie roczną aktualizacją funkcji w tym roku – zapowiedział Microsoft i potwierdził, że Windows 11 ma coroczną kadencję aktualizacji, które ukazują się w drugiej połowie roku.
 • Podłączanie się, aby korzystać z zestawu Windows Mixed Reality, przestaje działać w tym buildzie. WMR nie jest już dostępny dla użytkowników, bowiem zostało ogłoszone jego wycofanie. Istniejące urządzenia WMR będą działać na Steam do listopada 2026. Nie wpływa to na HoloLens.
 • Microsoft Defender Application Guard (MDAG) nie jest już dostępny jako funkcja na żądanie, począwszy od tego builda. Już wcześniej zostało ogłoszone wycofanie MDAG dla Office i Edge.

Copilot w Windows

 • Microsoft testuje nowe doświadczenie Copilot w Windows, które pokazuje się podczas kopiowania tekstu – jako że Copilot obsługuje pomocne działania, które można wykorzystać z zawartością tekstową. W tym scenariuszu ikona Copilota zmieni wygląd i będzie wskazywać, że wirtualny asystent może pomóc. Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetli się menu dostępnych akcji. Testowane jest także uruchamianie Copilota podczas przeciągania obrazu – po prostu przeciągnij obraz na ikonę Copilota na pasku zadań, aby go otworzyć, a następnie upuść go na czacie.
 • nowe doświadczenie Copilota w Windows

 • Po tymczasowym wyłączeniu tej funkcji w celu poprawienia błędów powróciło automatyczne otwieranie Copilota, gdy Windows uruchamia się na urządzeniach z szerokim ekranem u części Insiderów.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Zaktualizowano ikonę oszczędzania energii na desktopowych PC (komputerach bez baterii). Ikona wyświetla się w zasobniku systemowym, gdy oszczędzanie energii jest włączone, a także w szybkich ustawieniach i w Ustawieniach > System > Zasilanie i bateria.
 • Oszczędzanie energii ikona

Bluetooth

 • Podczas odkrywania dostępnych urządzeń Bluetooth, z którymi może się połączyć, Windows odfiltrowuje rzadkie klasy urządzeń. Użytkownicy, którzy chcą pominąć ten filtr i zobaczyć wszystkie pobliskie urządzenia dostępne do sparowania, mogli to zrobić, wybierając opcję "Zaawansowane" w ustawieniu "Wykrywanie urządzeń Bluetooth". Opcja ta jest usuwana w tej wersji, a Microsoft wprowadza pewne zmiany w procesie dodawania urządzenia, aby usprawnić to doświadczenie. Teraz wykrywanie zawsze będzie skanować w poszukiwaniu wszystkich urządzeń, ale domyślnie wyświetla tylko popularne typy urządzeń. Za każdym razem, gdy w procesie wykrywania zostanie znalezione "nietypowe" urządzenie, wyświetli się opcja "Pokaż wszystkie urządzenia".

Grafika

 • Insiderzy korzystający z Zarządzania kolorami w Panelu sterowania, mogą teraz korzystać z całkiem nowej strony w Ustawieniach > System > Ekran > Zarządzanie kolorami. Pozwala ona dodawać i usuwać profile kolorów oraz ustawiać domyślne profile kolorów dla podłączonych ekranów. Na stronie tej znaleźć można również automatyczne zarządzanie kolorami.
 • Zarządzanie kolorami w ustawieniach Windows 11

Edytor rejestru

 • Edytor rejestru obsługuje teraz ograniczenie wyszukiwania do bieżącego klucza oraz jego podkluczy.
 • Edytor rejestru - ograniczenie wyszukiwania do bieżącego klucza

API dla deweloperów

 • Wydanie to wprowadza Power Grid Forecast API. Wspomaga on deweloperów w optymalizacji zachowania aplikacji, minimalizując wpływ na środowisko poprzez przeniesienie zadań w tle do momentu, gdy będzie dostępnej więcej energii odnawialnej w lokalnej sieci.
 • Dodano GUID ustawienia wywołania zwrotnego powiadomienia o oszczędzaniu energii, który reprezentuje nowe środowisko oszczędzania energii.
 • Effective Power Mode API został nieznacznie rozszerzony, aby interpretować nowe poziomy oszczędzania energii podczas określania zwracanego trybu mocy efektywnej.

Bezpieczeństwo

 • Deweloperzy mogą używać frameworka Cryptography API: Next Generation (CNG), aby zabezpieczać klucze Windows za pomocą ochrony opartej na wirtualizacji (virtualization-based security – VBS).

Ustawienia

 • Możesz udać się do Ustawień > Bluetooth i urządzenia > Drukarki i skanery, aby skonfigurować Tryb drukowania chronionego (Windows Protected Print Mode), ale klikając przycisk konfiguracji pod "preferencjami drukarki". To doświadczenie zostanie ulepszone w przyszłych wydaniach.
 • Przeniesiono opcję wyświetlania hasła do Wi-Fi na górę strony właściwości Wi-Fi w Ustawieniach > Sieć i internet > Wi-Fi.

Pozostałe

 • Dostosowano tekst powiadomienia, gdy komputer wykryje wolną ładowarkę.
 • Możesz teraz używać aplikacji Aparat do łączenia się z siecią Wi-Fi. Wystarczy zeskanować kod QR zawierający szczegóły Wi-Fi, a zostanie wyświetlony link otwierający Ustawienia, aby szybko dodać i połączyć nowy profil Wi-Fi. Microsoft przypomina też, że począwszy od kompilacji 25977 w kanale Canary, możesz utworzyć własny kod QR dla Wi-Fi i udostępnić go innym. Działa to również w przypadku mobilnych punktów dostępu.
 • Zeskanuj kod QR, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

Aktualizacja Microsoft Store

 • Windows Insiderzy w Canary i Dev Channels, korzystający z Microsoft Store w wersji 22401.xxxx.x, zobaczą nowe i ulepszone strony Microsoft 365, które lepiej opisują korzyści płynące z subskrypcji oraz ułatwiają wybór zobowiązania miesięcznego bądź rocznego.
 • Aktualizacja Microsoft Store

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem występujący w niektórych konfiguracjach z wieloma monitorami – ekran wydawał się zawieszony.
 • Rozwiązano problem z DWM, powodujący pewne problemy z renderowaniem.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem instalacji i kodem błędu 0x80188306.
 • Rozwiązano problem z kolejką wydruku, która nie otwierała się w ostatnich buildach Canary.
 • Poprawiono wydajność uruchamiania Eksploratora plików.
 • Rozwiązano problemy z wysypywaniem się, wpływające na zasobnik systemowy i jego wysuwane menu.
 • Suwak głośności w szybkich ustawieniach będzie teraz wydawał dźwięk po ponownej regulacji.
 • Jeśli podczas korzystania z okna dialogowego zapisywania spróbujesz zapisać plik w Galerii w Eksploratorze plików, zostanie on teraz zapisany w bibliotece Obrazy, zamiast wyświetlać błąd.

Znane problemy

 • Niektóre popularne gry mogą nie działać poprawnie i wysypywać się do bugchecka (green screena) po uruchomieniu w ostatnich buildach Insider Preview w Canary Channel. W razie takich problemów Microsoft prosi o feedback w Centrum opinii.
 • Zawartość w niektórych aplikacjach streamujących wideo z Microsoft Store może się nie odtwarzać. W takim wypadku możesz spróbować streamować w przeglądarce.
 • Microsoft zajmuje się problemem z czarnym ekranem (począwszy od builda 26040), w tym po wybudzeniu PC z uśpienia. Wykonanie skrótu Win + Ctrl + Shift + B może go rozwiązać.
 • Nie działa nawigacja klawiaturą z podstron Ustawień do głównego poziomu.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/02/08/announcing-windows-11-insider-preview-build-26052-canary-and-dev-channels/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia