Nowy wygląd instalatora Windows 11 (build 26040 w Canary Channel)

Nowy wygląd instalatora Windows 11 (build 26040 w Canary Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/29/2024, 2:00 PM

Liczba odsłon: 876

W ten weekend do Windows 11 Insider Preview w Canary Channel zawitała naprawdę spora aktualizacja. Nic dziwnego, skoro to pierwsza aktualizacja w tym kanale od 3 stycznia! Build, wydany też jako obraz ISO, wprowadza szybki dostęp do zdjęć z Androida, szerszą dostępność Voice Clarity, nowe doświadczenie instalacji systemu, USB 80Gbps, ulepszenia Narratora, transmisji ekranu i Windows LAPS, nową ikonę Menedżera zadań i nie tylko! No to lecimy!

Windows 11: nowości w kompilacji 26040 w Canary Channel

Obraz ISO

Windows 11 build 26040 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Błyskawiczny dostęp do zdjęć i zrzutów ekranu z telefonu na Windows 11

Użytkownicy systemu Windows 11 otrzymali łatwy dostęp i możliwość edycji ostatnich zdjęć i zrzutów ekranu z urządzenia mobilnego z Androidem za pomocą Narzędzia Wycinanie. Dzięki tej funkcji otrzymasz natychmiastowe powiadomienia na PC, gdy tylko nowe zdjęcie lub screenshot zostaną zapisane na smartfonie.

Dostęp do zdjęć i zrzutów ekranu z telefonu na Windows 11

Aby włączyć te powiadomienia, otwórz Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Urządzenia mobilne, wybierz "Zarządzaj urządzeniami" i zezwól Twojemu komputerowi na dostęp do telefonu z Androidem. PC otrzyma aktualizację Cross Device Experience Host w Microsoft Store. Jest ona wymagana, aby to doświadczenie zadziałało.

Ustawienia - dostęp do telefonu z Androidem na Windows 11

Ta funkcjonalność zastępuje doświadczenie "Remote capture", które pojawiło się w aplikacji Łącze z telefonem we wrześniu zeszłego roku. W tym tygodniu zaczęła być wdrażana zarówno w Dev, jak i w Canary Channel. Nie jest jeszcze dostępna u wszystkich.

Czysty dźwięk na spotkaniach online z Voice Clarity

Microsoft rozszerza dostępność Voice Clarity, funkcji dostępnej na urządzeniach Surface. Voice Clarity ulepsza jakość dźwięku w połączeniach, korzystając z najnowocześniejszej technologii AI. Efekty to m.in. anulowanie echa, tłumienie hałasu w tle i zmniejszenie pogłosu w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność jest włączona domyślnie i może być używana przez aplikacje korzystające z Communications Signal Processing Mode, takich jak Łącze z telefonem i WhatsApp.

Voice Clarity nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu i działa na procesorach x64 oraz ARM64. Również aplikacje nie potrzebują dodatkowych modyfikacji. Voice Clarity będzie działać na nich automatycznie, jeśli urządzenie nie oferuje przetwarzania Communications Mode.

Gry PC, które używają Communications Signal Processing Mode do komunikacji online, także mogą czerpać korzyści z Voice Clarity. Aplikacje mogą oferować przełącznik dla efektu Deep Noise Suppression, by włączać go do rozmów i wyłączać do przesyłania ogólnej zawartości audio.

Zaktualizowane doświadczenie instalacji/konfiguracji Windows

Microsoft odświeżył doświadczenie Windows OS Media Setup, wprowadzając do niego bardziej czytelny i nowoczesny design. Wszystkie te same funkcje pozostaną wspierane przy czystej instalacji OS, wliczając w to wsparcie bez nadzoru ("unattended support"), ale teraz będą spójne z obecnymi możliwościami aktualizacji i instalacji dostępnymi dla urządzeń, na których działa już Windows.

Zaktualizowane doświadczenie instalacji/konfiguracji Windows

Insiderzy mogą już wypróbować to nowe doświadczenie, pobierając obraz ISO Windows 11 w kompilacji 26040 i przeprowadzając czystą instalację albo na PC, albo na maszynie wirtualnej (VM).

USB 80Gbps

System Windows 11 otrzymał obsługę standardu USB najnowszej generacji, USB 80Gbps. Wsparcie to zostanie wstępnie włączone na wybranych urządzeniach opartych na procesorach mobilnych Intel Core 14th Gen HX-series, takich jak nowy Razer Blade 18.

Jest to pierwsza główna aktualizacja standardu USB4, która zwiększa szybkość transferu z 40Gbps do 80Gbps (gigabitów na sekundę). Umożliwia to działanie następnej generacji wysokowydajnych wyświetlaczy, pamięci i łączności. Standard ten jest w pełni wstecznie zgodny z urządzeniami peryferyjnymi zbudowanym dla starszych generacji USB i Thunderbolt oraz działa ze wszystkimi innymi funkcjami USB Type-C.

Rozszerzona konsumpcja obrazów przez Narratora

Dostępne jest nowe polecenie klawiszowe do nawigacji między obrazami/grafikami na ekranie/stronie. Za pomocą klawiszy "G" lub "Shift + G" możesz nawigować dalej/wstecz między obrazami w trybie skanowania ("klawisz Narratora + spacja").

Ponadto zostało ulepszone rozpoznawanie tekstu na obrazach (OCR), wliczając w to pismo odręczne. Możesz to wypróbować, nawigując do obrazu i naciskając "klawisz Narratora + CTRL + D". Funkcja wymaga aktywnego połączenia z Internetem i włączonej opcji otrzymywania opisów obrazów w ustawieniach Narratora.

Ulepszone odkrywanie transmitowania ekranu

Podczas wykonywania wielozadaniowych aktywności, np. przełączania się między oknami lub korzystania z Asystenta przyciągania, pojawi się sugestia transmitowania ekranu w powiadomieniu toast. Zaktualizowano również wysuwane menu transmitowania z Szybkich ustawień. Oferuje ono dodatkowe wsparcie w razie problemów z odkrywaniem ekranów w pobliżu, połączeniem itd.

Transmitowanie ekranu

Windows LAPS: nowa funkcja automatycznego zarządzania kontem

Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) oferuje nową funkcję automatycznego zarządzania kontami. Administratorzy IT mogą teraz skonfigurować Windows LAPS tak, aby automatycznie tworzył zarządzane konto lokalne. Możesz także skonfigurować nazwę, włączyć lub wyłączyć konto i opcjonalnie zrandomizować jego nazwę w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dodano także lepszą integrację z istniejącymi zasadami zarządzania lokalnymi kontami Microsoft.

Windows LAPS - konfiguracja konta

Windows LAPS CSP oferuje pełną obsługę zarządzania tymi ustawieniami. Dokumentacja Windows LAPS CSP zostanie zaktualizowana później, aby uwzględnić nowe ustawienia.

Windows LAPS: poprawiona czytelność słownika haseł (i ulepszona czcionka haseł)

Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) oferuje nowe ustawienie złożoności hasła. Może on teraz generować mniej mylące hasła. Ustawienie to jest podobne do istniejącego ustawienia złożoności "4" w taki sposób, że używane są wszystkie cztery kategorie znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne). Jednakże, gdy złożoność hasła jest skonfigurowana z nowym ustawieniem "5", najbardziej mylące znaki są pomijane, aby poprawić czytelność hasła oraz zmniejszyć zamieszanie i stratę czasu. Na przykład cyfra "1" i litera "I" nigdy nie są używane w nowym ustawieniu.

Gdy złożoność hasła jest skonfigurowana na "5", w domyślnym zestawie znaków słownika haseł wprowadzane są następujące zmiany:

 • Nie używaj tych liter: "I", "O", "Q", "l", "o"
 • Nie używaj tych liczb: "0", "1"
 • Nie używaj tych znaków specjalnych: ',', '.', '&', '{', '}', '[', ']', '(', ')', ';'
 • Zacznij używać tych "specjalnych" znaków: ":", "=", "?", "*"
Udoskonalono także zakładkę Windows LAPS w przystawce "Active Directory Users and Computers" (w Microsoft Management Console). Gdy hasło Windows LAPS jest wyświetlane jako tekst, używana jest teraz nowa czcionka o większej czytelności.

Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) - widok hasła

Windows LAPS CSP oferuje także pełne wsparcie dla konfiguracji nowego ustawienia PasswordComplexity (5). Dokumentacja Windows LAPS zostanie później zaktualizowana o dodatkowe informacje na temat tego nowego ustawienia.

Windows LAPS: nowa funkcja hasła "passphrase"

Windows LAPS otrzymał nową funkcję hasła ("passphrase"). Pozwala ona administratorom IT mogą skonfigurować Windows LAPS do generowania haseł, takich jak np. "EatsVeganYummyTasty". W porównaniu do bardziej tradycyjnych, silnych haseł, takich jak "q6Rgag667Pu23qA886?n:K", hasło typu passphrase jest zdecydowanie łatwiejsze do odczytania, powtórzenia i wpisania.

Dzięki tej nowej funkcji istniejące ustawienie zasad PasswordComplexity można teraz skonfigurować tak, aby wybierało jedną z trzech różnych list słów-haseł. Listy te są dołączane do systemu Windows, więc nie jest wymagane dodatkowe pobieranie. Nowe ustawienie zasad PassphraseLength służy do kontrolowania liczby słów w nowym haśle.

Konstrukcja hasła typu passphrase jest prosta: skonfigurowana liczba słów jest losowo wybierana ze skonfigurowanej listy słów i dodawana do siebie. Pierwsza litera każdego słowa jest pisana wielką literą, aby była czytelniejsza.

Windows LAPS: nowa funkcja hasła passphrase

Nowa funkcja hasła passphrase jest w pełni obsługiwana podczas tworzenia kopii zapasowych haseł w Windows Server Active Directory lub Microsoft Entra ID. Listy haseł pochodzą z Deep Dive: EFF’s New Wordlists for Random Passphrases autorstwa Electronic Frontier Foundation i są wykorzystywane na podstawie licencji CC-BY-3.0. Listy słów możesz pobrać ze strony https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2255471. Windows LAPS nie obsługuje list słów skonfigurowanych przez klienta ani dostosowywania wbudowanych list słów.

Windows LAPS: Nowa funkcja wykrywania wycofania obrazu

Windows LAPS wykryje teraz, kiedy nastąpiło wycofanie obrazu. Kiedy przywracany jest obraz aktywnego systemu operacyjnego (niezależnie od mechanizmu, np. przywracania snapshota Hyper-V lub z użyciem produktów do ponownego wdrażania), często efektem jest "stan rozdarcia", w którym hasła przechowywane w Active Directory nie są już zgodne z hasłem (hash) przechowywanym lokalnie na urządzeniu. W takiej sytuacji administrator IT nie będzie mógł zalogować się na urządzeniu przy użyciu hasła Windows LAPS. Problem nie zostanie rozwiązany, dopóki LAPS nie zmieni hasła zgodnie z normalnym znacznikiem czasu wygaśnięcia hasła, co może nie nastąpić przez kilka dni lub tygodni.

Nowa funkcja dodaje atrybut Active Directory "msLAPS-CurrentPasswordVersion" do schematu Windows LAPS. Zawiera on losowy identyfikator GUID zapisywany przez LAPS za każdym razem, gdy nowe hasło jest utrwalane w Active Directory, a następnie zapisywane jest jego kopia lokalna. Podczas każdego cyklu przetwarzania GUID przechowywany w "msLAPS-CurrentPasswordVersion" będzie sprawdzany i porównywany z lokalnie utrwaloną kopią. Jeśli okażą się różne, hasło zostanie natychmiast zamienione.

Aby włączyć tę funkcję, należy najpierw uruchomić najnowszą wersję cmdlet Update-LapsADSchema w PowerShell. Windows LAPS odnotuje obecność nowego atrybutu i zacznie go używać.

Windows LAPS - Rollback detected

Jeśli nie skorzystasz z aktualnej wersji cmdlet "Update-LapsADSchema" w PowerShell, Windows LAPS zarejestruje w dzienniku zdarzeń warning event 10108, ale pod wszystkimi innymi względami będzie nadal działać normalnie. Należy pamiętać, że do włączania i konfigurowania tej funkcji nie są używane żadne ustawienia zasad. Ta funkcja jest zawsze włączona po dodaniu nowego atrybutu schematu. Dokumentacja Windows LAPS zostanie zaktualizowana w późniejszym terminie o dodatkowe informacje na temat tej nowej funkcji.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Jak wspomniano w buildzie 26020, WordPad jest usunięty przy czystych instalacjach systemu, a teraz także po aktualizacji do tego builda.

Copilot w Windows

 • Microsoft zmienia sposób wyświetlania Copilota w Windows na pasku zadań. Teraz znajduje się on w zasobniku systemowym (systray) po prawej stronie, dzięki czemu jest łatwiej dostępny i otwiera się w pobliżu swojej ikony. W ramach tej zmiany przeniesiono przycisk "Pokaż pulpit" do prawego krańca paska zadań. W razie potrzeby można to zmienić w Ustawieniach > Personalizacja > Pasek zadań (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek zadań i od razu przejść do ustawień).
 • Copilota w Windows na pasku zadań

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Kiedy najedziesz na datę i czas w zasobniku systemowym, dymek podpowiedzi zawsze będzie pokazywał zegar, nawet jeśli masz dodany tylko pojedynczy zegar.

Eksplorator plików

 • Obok nowych formatów "Kompresuj do" 7Z i tar dodano nowy kreator kompresji, który pozwoli Ci wybrać więcej formatów i szczegółów. Możesz kompresować pojedyncze pliki do archiwów gzip/bzip2 (i innych) lub dodawać wiele plików do archiwów w różnych formatach tar oraz typach kompresji. Możesz nawet zmienić poziom kompresji i wybrać typy danych przechowywanych w każdym archiwum.

Udostępnianie Windows

 • Okno dialogowe udostępniania systemu Windows, wywoływane przez Microsoft Edge i inne przeglądarki, oferuje teraz możliwość udostępniania linków URL bezpośrednio w WhatsApp, Gmail, X (Twitter), Facebook i LinkedIn. W przeglądarce Edge możesz wywołać to okno, klikając ikonę udostępniania na pasku narzędzi w prawym górnym rogu.
 • Udostępnianie Windows w WhatsApp, Gmail, X (Twitter), Facebook i LinkedIn

 • Kiedy jesteś zalogowany/a na konto Microsoft Entra ID, to oprócz udostępniania kontaktom Microsoft Teams (szkolnym/służbowym) możesz teraz udostępniać bezpośrednio na konkretnych kanałach i w grupach Teams z poziomu okna udostępniania Windows.
 • Znacząco poprawiono szybkość transferu przy udostępnianiu w pobliżu użytkownikom w tej samej sieci.

Menedżer zadań

 • Menedżer zadań ma teraz nową ikonę, która lepiej wpasowuje się w design Windows 11.
 • Menedżer zadań - ikona

Narrator

 • Narrator w programie Word będzie teraz ogłaszał obecność wersji roboczej komentarza, rozwiązanego komentarza, zakładki lub dostępności sugestii dotyczących ułatwień dostępu podczas czytania tekstu w dokumencie.
 • Użytkownicy Narratora mogą teraz korzystać z dostępu głosowego do otwierania aplikacji, dyktowania tekstu i interakcji z elementami na ekranie za pomocą głosu, np. „mów szybciej”, „czytaj następny wiersz” itp. Aby rozpocząć, wyszukaj „dostęp głosowy” w wyszukiwarce Windows i skonfiguruj go.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał poprawnie wybranego elementu w polach kombi, gdy użytkownicy próbowali zmienić jego wartość za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + strzałka w górę lub w dół.
 • Rozwiązano problem z Narratorem ogłaszającym nazwy starych okien dialogowych nawet po przejściu użytkowników do nowego okna dialogowego na kilku stronach internetowych.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie czytał roli kontrolki w tabelach w sieci podczas korzystania z poleceń nawigacji po tabelach CTRL + ALT + klawisze strzałek.
 • Rozwiązano problem w programie Excel, w którym Narrator nie czytał konsekwentnie żadnego elementu na liście autouzupełniania wyświetlanej podczas pisania formuły.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał wybranego stanu elementów menu w kilku aplikacjach, takich jak Menedżer urządzeń.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który ogłaszał zarówno niewybraną, jak i nowo wybraną wartość w elementach takich jak pola daty lub dowolne elementy sformatowane jako tabele.

Wprowadzanie

 • Dodano układ klawiatury Colemak. Aby go użyć, możesz go dodać w Ustawieniach > Czas i język > Język i region. Wybierz język oparty na alfabecie łacińskim, np. Angielski, kliknij trzy kropki, aby otworzyć Opcje językowe dla tego języka, a następnie dodaj klawiaturę.
 • Dodano nowy układ klawiatury hebrajskiej. Aby z niego skorzystać, w Ustawieniach > Czas i język > Język i region wybierz hebrajski, kliknij trzy kropki, aby otworzyć Opcje językowe, a następnie dodaj klawiaturę i wybierz hebrajski (Standard, 2018).

Lupa

 • Rozwiązano problem ze stroną ustawień Lupy, na której tekst pod suwakiem "szybkość głosu" nie podążał za wytycznymi dotyczącymi kontrastu koloru.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem z Ustawieniami, które nie uruchamiały się u niewielkiej liczby Insiderów w kompilacji 26010+.
 • Naprawiono wysypywanie się spoolera drukowania w ostatnich 2 kompilacjach.
 • Rozwiązano problem po najechaniu kursorem na obszar zasobnika systemowego, co nie powodowało wyświetlenia paska zadań, gdy ustawiono automatyczne ukrywanie.
 • Rozwiązano problem z bugcheckami SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED.
 • Rozwiązano problem z bugcheckiem BAD_POOL_CALLER w kompilacji 26016+.
 • Rozwiązano problem związany z paskami przewijania, który powodował wysypywanie się niektórych aplikacji w 2 ostatnich buildach.
 • Rozwiązano problem z odstępami między ikonami na pulpicie, które stawały się bardzo duże.
 • Rozwiązano problem w Widżetach – ogłoszenia z kanału Microsoft Start były nadal wyświetlane na pasku zadań po ukryciu kanału.
 • Rozwiązano problem w Widżetach – odstępy i czcionki używane na niektórych stronach ustawień były nieprawidłowe.

Znane problemy

 • Niektóre popularne gry mogą nie działać poprawnie i wysypywać się do bugchecka (green screena) po uruchomieniu w ostatnich buildach Insider Preview w Canary Channel. W razie takich problemów Microsoft prosi o feedback w Centrum opinii.
 • W przypadku niektórych konfiguracji wielu monitorów w buildzie 26040 wyświetlacz może wydawać się zamrożony. W takim wypadku naciśnij Ctrl + Win + Shift + B, aby zrestartować DWM.
 • Zawartość w niektórych aplikacjach streamujących wideo z Microsoft Store może się nie odtwarzać. W takim wypadku możesz spróbować streamować w przeglądarce.
 • Microsoft bada problem z kolejką drukowania, która może podawać, że nie może znaleźć aplikacji po otwarciu. Można to ominąć, uruchamiając kolejkę drukowania w oknie dialogowym Uruchom (Win + R), wpisując: explorer.exe shell:appsFolder\Microsoft.Windows.PrintQueueActionCenter_cw5n1h2txyewy!App.
 • Nie działa nawigacja klawiaturą z podstron Ustawień do głównego poziomu.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/01/26/announcing-windows-11-insider-preview-build-26040-canary-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia