Menu kategorii
 • Zestawienie komputerów testowych

  Zestawienie komputerów testowych

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  05.04.2006
  2602 wyświetlenia

  Niniejsza sekcja poświęcona jest kwestii sprawdzenia przyjętej strategii wdrożeniowej oraz opisuje metody prowadzenia testów, jak również przygotowania stosownego laboratorium testowego.

  Tworzenie laboratorium testowego

  Jednym z zasadniczych elementów każdego projektu wdrożeniowego jest przetestowanie strategii instalacyjnej. Najprostszym sposobem realizacji tego zadania jest stworzenie laboratorium, w którym reprezentowany będzie typowy dla naszego środowiska sprzęt. Przekonanie kadry kierowniczej firmy do takiego pomysłu może okazać się trudne, jednak jego efekty są warte niezbędnych inwestycji. Dokładny program testowy pozwala uniknąć późniejszych kosztów związanych z usuwaniem błędów w trakcie procesu instalacyjnego i w dużym stopniu wpływa na powodzenie całego projektu.

  Optymalne metody

  Laboratorium testowe może być postrzegane na różne sposoby. Najwłaściwsze metody jego organizacji obejmują:

 • Zgromadzenie maszyn, które dokładnie odzwierciedlają wszystkie możliwe konfiguracje sprzętowe w firmie.
 • Dostarczenie wystarczającej liczby serwerów w celu odwzorowania struktury sieciowej w pomniejszonej skali.
 • Dostarczenie stacji roboczych, które odpowiadają wszystkim konfiguracjom występującym w sieci.
 • Zorganizowanie – tam gdzie jest to możliwe - dwóch stacji każdego typu, (Pozwoli to programiście szukać rozwiązań na jednej stacji roboczej, podczas gdy na drugiej z nich prowadzone są nadal testy).
 • Często zdarza się, że budżet przeznaczony na testy jest bardzo szczupły. W takim wypadku trzeba wykazać się pomysłowością: wykorzystać każdy z komputerów do różnych zadań, redukując w ten sposób liczbę maszyn reprezentujących nasze środowisko komputerowe. Pomocne może być środowisko oprogramowania VMware.

  Kontynuowanie testów

  Niezwykle istotną sprawą jest testowanie wszelkich zmian w zakresie sprzętu i oprogramowania zanim zostaną one faktycznie wprowadzone do naszego środowiska. Właściwe przeprowadzenie testów umożliwia wykrycie potencjalnych problemów w konfiguracji oprogramowania, i ich wcześniejsze rozwiązanie.

  Modyfikacje wymagające testów

  Sprawdzanie oprogramowania w naszej firmie może być zainicjowane rozmaitymi zmianami. Oczywiście, testy są oczywistym elementem procesu wdrażania nowego systemu operacyjnego czy dużej grupy aplikacji, jednak nawet uaktualnienia oprogramowania wymagają przetestowania. Dodatki serwisowe oraz korekty programowe mogą wchodzić w nieprzewidziane interakcje z istniejącymi aplikacjami. Podobnie uaktualnione programy antywirusowe powinny być dokładnie sprawdzone przed zainstalowaniem. Posiadanie laboratorium testowego daje możliwość wykonania wszystkich tego typu testów przy minimalnym nakładzie pracy i środków.

  Wymagania dotyczące laboratorium testowego

  W celu przetestowania naszych aplikacji na nowym systemie operacyjnym powinniśmy stworzyć odpowiednie laboratorium testowe. W wypadku najprostszego z nich musimy zorganizować po jednym komputerze każdego typu obsługiwanego przez naszą sieć. Bardziej efektywne i kompleksowe procedury testujące wymagają większej ilości sprzętu i w dużym stopniu zależą od przyjętego harmonogramu.

  Poniższa listy przedstawia w skrócie wymagania dotyczące laboratorium testowego:

 • Przestrzeń. Fizyczna przestrzeń niezbędna do stworzenia laboratorium jest uzależniona od skali planowanej instalacji oraz ewentualnych planów dotyczących przyszłego wykorzystania tego laboratorium. W firmach, które planują utrzymanie laboratorium dla potrzeb kolejnych testów, będzie ono większe niż w przypadku tych klientów, którzy zamierzają korzystać z niego czasowo
 • Personel. Liczba pracowników potrzebna do przeprowadzenia testów zależy od harmonogramu oraz budżetu projektu wdrożeniowego. Jeśli to tylko możliwe, należy oddelegować do tego zadania specjalistów w dziedzinie sprzętu i oprogramowania. Dostosowywaniem aplikacji biznesowych firmy oraz ich indywidualizacją zajmą się programiści. Menadżer laboratorium powinien odpowiadać za rozplanowanie zasobów.
 • Komputery. Systemy komputerowe w naszym laboratorium powinny być reprezentatywne dla systemów obecnych w naszym środowisku. Dla efektywnych testów niezbędny jest jeden komputer dla każdej osoby zaangażowanej. Komputery te muszą spełniać przynajmniej minimalne wymogi systemu Windows XP. Poza tym niezbędny będzie komputer testowy dla każdej konfiguracji, która obsługuje aktualny system operacyjny oraz oprogramowanie po to, by można było porównać bieżącą konfiguracje z Windows XP.
 • Zasilanie. Zasilanie energią elektryczną laboratorium testowego musi być zorganizowane w sposób na tyle efektywny, by umożliwić symultaniczną pracę wielu urządzeń. Gniazdka powinny być łatwo dostępne, a kable nie mogą leżeć w poprzek ciągów komunikacyjnych.
 • Wentylacja. Liczne komputery pracujące w zamkniętym pomieszczeniu generują dużą ilość ciepła. Z tego względu wskazane jest stosowanie klimatyzacji.
 • Ochrona. W laboratoriach testowych przechowuje się duże ilości drogiego sprzętu i oprogramowania, dlatego też należy ograniczyć fizyczny dostęp do tych pomieszczeń, chroniąc je przed aktami wandalizmu czy kradzieży.

 • Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zgodność aplikacji