Szybkie przełączanie użytkowników w przypadku, gdy z komputera korzysta wiele osób

Szybkie przełączanie użytkowników w przypadku, gdy z komputera korzysta wiele osób

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/7/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 10486

Funkcja szybkiego przełączania użytkowników została opracowana pod kątem zastosowań domowych. Dzięki niej wielu użytkowników może korzystać z komputera w sposób zapewniający całkowitą indywidualność. Nie ma potrzeby wylogowywania innego użytkownika ani określania, czy zapisać jego pliki. Zastosowana w systemie Windows XP technologia usług terminalowych zapewnia obsługę unikatowych sesji użytkownika, które umożliwiają oddzielne przechowywanie danych dla każdej z osób. Jeśli sesje są uruchamiane z podaniem hasła użytkownika, są od siebie całkowicie odseparowane.

Funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest uaktywniana domyślnie podczas instalowania systemu Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional na komputerze autonomicznym lub pracującym w grupie roboczej. Jeśli komputer wyposażony w system Windows XP Professional zostanie włączony do domeny, narzędzie to będzie niedostępne.

Ekran powitalny osobistego logowanie i funkcji szybkiego przełączania użytkowników Funkcja szybkiego przełączania użytkowników ułatwia korzystanie z jednego komputera przez całą rodzinę. Jeśli na przykład mama realizuje zadanie związane z finansami i musi na krótką chwilę odejść od komputera, syn może przełączyć się do własnego konta i pobawić się grą. Aplikacja finansowa cały czas jest otwarta i działa na koncie mamy. Zmiany te następują bez żadnego wylogowywania. Przełączanie użytkowników jest łatwe, ponieważ nowy ekran powitalny może być z łatwością dostosowany przy użyciu obrazów dla każdego użytkownika, który loguje się na komputerze, co pokazano na rysunku.