Osobista prywatność

Osobista prywatność

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/7/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 6785

Program Microsoft Internet Explorer wersja 6.0 pomaga zapewnić kontrolę na osobistymi informacjami podczas odwiedzania stron sieci Web dzięki obsłudze standardu Platform for Privacy Preferences (P3P) opracowanego przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C). W ramach konsorcjum firma Microsoft pomagała w opracowaniu standardu zasad zachowania prywatności dla stron sieci Web, tak aby użytkownik mógł podejmować świadome decyzje dotyczące ilości i typu informacji, jakie zamierza udostępnić online. Zanim w odwiedzanej właśnie witrynie użytkownik poda osobiste informacje, program Internet Explorer 6.0 określa, czy witryna ta spełnia standardy W3C, i wyświetla informacje o jej statusie.

Po zdefiniowaniu w programie Internet Explorer 6.0 preferencji dotyczących prywatności w zakresie ujawnianych informacji osobistych, przeglądarka określa, czy odwiedzane strony są zgodne ze standardem P3P. Jeśli tak, przeglądarka porównuje preferencje dotyczące prywatności z zasadami prywatności zdefiniowanymi dla tych witryn. Do wymiany informacji na temat tych zasad program Internet Explorer wykorzystuje protokół HTTP. Na podstawie preferencji prywatności użytkownika przeglądarka określa, w witrynach sieci Web mają być ujawniane osobiste informacje użytkownika.