Windows XP i Office XP - Planowanie wdrożenia

Windows XP i Office XP - Planowanie wdrożenia

Autor: Microsoft

Opublikowano: 5/1/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 4322

Wstęp

Celem tej części Planowania wdrożenia jest pomoc w zrozumieniu najważniejszych zasad przeprowadzenia modernizacji komputerów przedsiębiorstwa i przystosowania ich do pracy z systemem Windows® XP Professional razem z pakietem Office® XP.

Aby dostarczyć wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wdrożenia Windows XP Professional i Office XP w ramach przedsiębiorstwa, przewodnik ten porusza następujące zagadnienia:

 • Dlaczego rozwiązania XP (Windows XP i Office XP) stanowią najlepszy wybór dla przedsiębiorstwa?
 • Przegląd możliwości Windows XP i Office XP
 • Porównanie Windows XP z innymi produktami rodziny Windows
 • Porównanie Office XP z innymi produktami rodziny Office
 • Instalacja i procedury przedinstalacyjne
 • Możliwości uaktualnienia do systemu Windows XP
 • Włączenie użytkownika Windows XP do sieci
 • Sposoby przeprowadzenia przeniesienia ustawień użytkowników
 • Źródła pomocy w procesie wdrożenia

Przed rozpoczęciem wdrożenia Windows XP bardzo ważne jest zapoznanie się z zamieszczonym w tym przewodniku rozdziałem dotyczącym planowania wdrożenia. Równie istotny jest dokument zatytułowany "Możliwości i zalety Windows XP", poruszający kwestie techniczne związane z nowymi możliwościami i usprawnieniami wprowadzonymi w Windows XP. Warto też dokładnie przejrzeć informacje dotyczące wdrożenia i funkcjonalności Office XP, które pomogą szybko i sprawnie zaimplementować tan pakiet w ramach przedsiębiorstwa.

Przewodnik ten pokazuje jak nowoczesne technologie i funkcje usprawniają pracę, ułatwiają wymianę informacji i zarządzanie komputerami użytkowników, podnoszą produktywność podczas podróży z urządzeniami przenośnymi, zapewniają szybki dostęp do wsparcia technicznego i pomocy oraz usprawniają wykonywanie szeregu innych zadań.

Powodzenie wdrożenia jest zależne od wielu czynników, takich jak aktualne środowisko systemowe, umiejętności i wiedza pracowników technicznych, ilość środków finansowych czy oczekiwania użytkowników. Wszystkie te elementy należy wziąć pod uwagę planując czas i sposób wdrożenia Windows XP i Office XP w przedsiębiorstwie.

Etapy wdrożenia Windows XP Professional razem z Office XP

Decydując się na wspólne wdrożenie Windows XP Professional i Office XP, należy uwzględnić cały szereg zagadnień, w tym kwestie kompatybilności i migracji oraz potrzeby szkoleniowe.

Procedura przedstawiona poniżej zapewnia pomyślne wdrożenie Windows XP.

 1. Zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Umożliwi to zdobycie solidnej wiedzy na temat możliwości implementacji rozwiązań Windows XP w przedsiębiorstwie oraz poznanie wymagań dotyczących ich prawidłowego wdrożenia.
 2. Wstępne przygotowanie. Przed przystąpieniem do wdrożenia należy poznać Windows XP i Office XP - teraz jest na to najlepszy moment. W tym celu należy zapoznać się z wiadomościami ogólnymi zawartymi w tym dokumencie i przeczytać rozdział Możliwości i zalety Windows XP, opisujący kompleksowe korzyści oferowane przez Windows XP i Office XP i porównujący ich możliwości z konkurencyjnymi produktami. Informacje dotyczące dodatkowych kursów i szkoleń zawarte są w sekcji Zasoby.
 3. Poznanie zasad zarządzania projektem. Dokładne planowanie wdrożenia pomoże uniknąć wielu nieprzewidywalnych problemów, zwiększyć zasób wiedzy i spełnić oczekiwania użytkowników. Koniecznie należy zapoznać się z sekcją dotyczącą zarządzania projektem zawartą w tym przewodniku.
 4. Sprawdzenie kompatybilności sprzętowej i programowej. Instalator Windows XP automatycznie rozpoznaje sprzęt i oprogramowanie każdego z komputerów i raportuje potencjalne źródła konfliktów. Jednak, aby zapewnić 100-procentowe powodzenie wdrożenia, przed rozpoczęciem procedury instalacyjnej Windows XP powinno się przeprowadzić kontrolę kompatybilności sprzętowej i programowej na wszystkich komputerach użytkowników.
 5. Wykonanie kopii plików. Jeśli będzie przeprowadzane Uaktualnienie z wcześniejszych wersji Windows do Windows XP, wskazane jest wykonanie kopii zapasowych istotnych plików. Przeprowadzając Nową instalację należy wcześniej wykonać kopie wszystkich tych plików, które użytkownicy chcą zatrzymać. W przeciwnym razie dane będą stracone. Pliki można skopiować na dysk twardy, inne medium archiwizacyjne albo na inny komputer w sieci.
 6. Instalacja. Po zakończeniu procesu planowania, przeprowadzeniu kontroli kompatybilności sprzętowej i programowej oraz zabezpieczeniu wszystkich istotnych danych można przystąpić do uaktualnienia oprogramowania komputerów.
 7. Wprowadzenie informacji sieciowych. Instalując Windows XP Professional konieczne jest określenie dla każdego z komputerów grupy roboczej albo domeny w sieci.
 8. Transfer plików. Za pomocą narzędzia User State Migration Tool można przenieść wszelkie spersonalizowane ustawienia i wskazane pliki do nowego środowiska.
 9. Instalacje automatyczne i dostosowane. Informacje dotyczące prawidłowego przeprowadzenia automatycznej lub dostosowanej do zróżnicowanych wymagań użytkowników instalacji Windows XP Professional dostępne są w sekcji Zasoby.