Microsoft ogłosił wsparcie dla Open Web Docs

Microsoft ogłosił wsparcie dla Open Web Docs

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
13:02
26.01.2021
741 wyświetlenie

Wysokiej jakości dokumentacja dla technologii platformy webowej jest niezwykle ważnym składnikiem otwartej infrastruktury cyfrowej. Aby go wspierać, firmy Google, Microsoft, Mozilla, Coil, W3C, Samsung i Igalia utworzyły kolektywny projekt o nazwie Open Web Docs. Został on zaprojektowany do wspierania społeczności społeczności piszących dokumentację techniczną i dotyczy strategii tworzenia oraz długoterminowego utrzymywania dokumentacji, która jest otwarta i inkluzywna dla wszystkich.

Nie jest to nowa platforma dokumentów. Open Web Docs zamiast tego blisko współpracuje z istniejącymi platformami, a jej obecnym priorytetem są kontrybucje dla MDN Web Docs. Została stworzona by zapewnić długoterminowo dobrą kondycję dokumentacji platformy webowej na de facto strategicznych zasobach, niezależnie od jakiegokolwiek pojedynczego dostawcy czy organizacji. Poprzez pełnoetatową załogę, zaangażowanie społeczności i sieć organizacji partnerskich Open Web Docs umożliwia tym zasobom lepsze utrzymanie i podtrzymanie dokumentacji kluczowych technologii platformy webowej. Zamiast tworzyć nowe strony z dokumentacji, Open Web Docs zobowiązuje się ulepszać istniejące platformy poprzez nasze kontrybucje.
— Robert Nyman, Global Lead for Programs & Initiatives, Web Developer Relations, Google

O wejściu do tego wspólnego projektu pisze także Microsoft, który dołączył jako sponsor i współzałożyciel. Z jego strony udział w Open Web Docs jest kolejnym krokiem w procesie ciągłego dostarczania wkładu w dobrą kondycję i zrównoważony rozwój dokumentacji webowej o krytycznym znaczeniu.

Jesteśmy dziś szczęśliwi, dzieląc się naszym wsparciem dla Open Web Docs, nowego kolektywu, który oddany jest zrównoważonemu wspieraniu wysokiej jakości, agnostycznej pod względem przeglądarek, kierowanej przez społeczność dokumentacji deweloperów webowych. Open Web Docs zatrudnia zespół piszących na pełny etat, by wspierać rozwój i utrzymanie dokumentacji deweloperów webowych, niezależnie od pojedynczego dostawcy czy organizacji.
— Kyle Pflug, Principal PM Lead, Microsoft Edge Developer Experience, Microsoft

Open Web Docs został uruchomiony wczoraj, a szczegóły dalszego harmonogramu będą udostępnione wkrótce. Początkowe cele projektu skupiają się na wspieraniu ostatniej zmiany infrastruktury MDN i kontrybucjach dla dokumentacji kluczowych technologii webowych, danych o zgodności przeglądarek i dokumentacji JavaScript na MDN Web Docs.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/01/25/welcome-open-web-docs/

Polecamy również w kategorii Open Source