Automatyzacja - uwagi ogólne

Automatyzacja - uwagi ogólne

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/4/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 3595

Nie każda instalacja Windows jest prowadzona w sposób manualny. Projekty wdrożeniowe na wielką skalę byłyby zbyt kosztowne i czasochłonne, gdyby administrator musiał osobiście zajmować się każdą z maszyn. W związku z tym, instalacje tego typu są zwykle automatyzowane, w oparciu o procedury bezobsługowe i zdalne (RIS, SMS, etc.). Ponadto, administratorzy najczęściej nie życzą sobie, by użytkownicy końcowi sami dokonywali aktywacji maszyn. Metody automatyzacji WPA dostępne w Windows XP mają wspierać tego typu instalacje oraz dostosowywać proces instalacyjny do wspomnianych warunków.

Uwaga: Większość firm będzie korzystać z nośników Volume Licensing, więc automatyzacja WPA będzie w ich przypadku zbędna.

Opcje automatyzacji WPA

Administrator może sam wybrać pomiędzy automatyczną aktywacją maszyny w trakcie instalacji, lub przesunięciem aktywacji na później. Opcje automatyzacji prezentowane w niniejszym artykule są następujące:

  • Aktywacja bezobsługowa - WPA obsługuje użycie bezobsługowych plików odpowiedzi w celu ustawienia kluczy produktów, tymczasowych konfiguracji proxy oraz do autoaktywacji podczas instalacji.
  • Ponowny przebieg aktywacji z zastosowaniem Sysprep - WPA dodaje ponowny przebieg aktywacji do standardowego programu sysprep, co umożliwia odwzorowywanie dysku w ramach opcji instalacyjnej.
  • Aktywacja z wykorzystaniem skryptów - Funkcja WMI w ramach WPA obsługuje poinstalacyjną, podlegającą metodzie skryptów automatyzację, która służy do sprawdzania właściwości związanych z aktywacją oraz do samej aktywacji maszyny w sposób całkowicie automatyczny i bezobsługowy.

Automatyzacja WPA-O czym należy pamiętać

Jedną z trudności wynikających z automatycznej aktywacji podczas instalacji jest wymóg, by unikalny klucz produktu został określony bądź w samym pliku odpowiedzi bądź w uniqueness database file (UDF). Z uwagi na to, że UDF nie ma szerokiego zastosowania, niektórzy administratorzy wolą w jego miejsce wygenerować specyficzny dla maszyny plik odpowiedzi z wymaganym kluczem produktu na żądanie. Nie jest to funkcja oferowana przez Microsoft, a więc wymaga stosownego narzędzia ze strony klienta. Ponadto, nie ma gwarancji, że aktywacja faktycznie nastąpi podczas instalacji, co znacznie zmniejsza wartość wspomnianego rozwiązania. Z tego względu, najlepsze metody instalacji obejmują użycie programu sysprep (dla systemów odwzorowywanych) oraz poinstalacyjną, opisaną skryptami aktywację.

Korzystanie z klucza produktu podczas instalacji

Klucz produktu właściwego typu (detal, volume lub OEM, a także odpowiedni typ maksymalny lub upgrade) jest zawsze niezbędny podczas instalacji. Dla potrzeb nośników aktywacyjnych możliwe jest wprowadzenie najpierw ogólnego klucza produktu właściwego typu, i jego zastąpienie wymaganym specyficznym dla danej maszyny kluczem w późniejszym terminie. Możemy skorzystać z kluczy przedstawionych poniżej w sekcji Ogólne Klucze Produktu. Kluczy tych nie można uaktywnić, gdyż są one blokowane w centrali. Pozwalają one jednak ukończyć instalację i uruchomić zegar aktywacji.

Uwaga: WPA oferuje zarówno manualne jak I zautomatyzowane metody korekty klucza zanim wygaśnie okres "ochronny" produktu.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia