Menu kategorii
 • Instalacja systemu Windows XP

  Instalacja systemu Windows XP

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  04.04.2006
  11198 wyświetleń

  Wprowadzenie

  Microsoft® Windows® Product Activation (WPA) jest technologią antypiracką, chroniącą program przed przypadkowym powieleniem oraz ładowaniem dysku twardego. WPA ma zastosowanie do wszystkich wersji 32-bitowych, z wyłączeniem Volume Licensing, oraz do wszystkich kanałów dystrybucji.

  Technologia WPA jest przede wszystkim kierowana do sprzedawców detalicznych oraz do firm z grupy System Builders, a to z następujących przyczyn:

  • Bezpośredni wytwórcy sprzętu oryginalnego (OEM) wybierają zwykle opcję zainstalowania wersji WPA zblokowanej z oprogramowaniu sprzętowym (BIOS). Omija się w ten sposób mechanizm aktywacji, dokonując jednocześnie efektywnej wstępnej aktywacji maszyn.
  • Technologia Windows Product Activation nie jest wymagana w wypadku wersji 64-bitowej systemu Windows XP. (Z tego względu, żadna z omawianych tu funkcji automatyzacji nie ma zastosowania dla systemów 64-bitowych)
  • Nośniki Volume Licensing (VL)-często określane mianem "nośników select" -nie wymagają aktywacji. W związku z tym, klienci korzystający z licencji VL (Enterprise, Select, Campus, School, oraz Open) nie znajdą w niniejszym artykule wiele przydatnych informacji. Procedura uruchomienia wymaga wpisania specyficznego dla firmy klucza produktu, który jest zwykle podany w pliku odpowiedzi. Uwaga: w przeszłości klienci VL często korzystali z nośników dostępnych w detalu oraz w ramach VL zamiennie. System Windows XP likwiduje taka możliwość: nośniki detaliczne muszą być teraz instalowane przy pomocy detalicznego klucza produktu, podczas gdy media VL - przy pomocy kluczy produktów VL. Omawiany poniżej ProductID (PID), czyli identyfikator produktu pozwala stwierdzić, czy na danej maszynie zainstalowano właściwy nośnik.
  • Nośniki z wersją testową nie obsługują automatyzacji WPA, i dlatego nie zostały objęte niniejszą publikacją.

  Jak działa WPA.

  WPA działa w ten sposób, że wiąże identyfikator maszyny (wyprowadzany z klucza produktu) z konfiguracją sprzętu. Jest to możliwe poprzez stworzenie identyfikatora (ID) instalacji. Na identyfikator ten składają się PID oraz "haszujące oznaczenie sprzętu" ("hardware hash"), otrzymywane z pewnej liczby elementów charakteryzujących maszynę. Identyfikator zawiera też pewien przypadkowy element generowany na żądanie.

  W celu uaktywnienia maszyny identyfikator instalacyjny jest wysyłany do centrali licencyjnej firmy Microsoft, która go sprawdza, i odsyła stosowne potwierdzenie, które następnie pozwala uaktywnić maszynę. Po dokonanej aktywacji systemu Windows XP, reaktywacja jest niezbędna jedynie wówczas, gdy system operacyjny zostaje kompletnie przeinstalowany, lub gdy w części sprzętowej zachodzą istotne zmiany.

  Użytkownicy Windows XP powinni dokonać aktywacji swojego systemu przy pomocy własnych kluczy produktowych w ciągu określonego czasu. Dla produktów dostępnych na rynku jest to okres 30 dni od momentu zainstalowania systemu, a w wypadku wersji MSDN - 60 dni. Po wygaśnięciu tego terminu system Windows uniemożliwi interaktywne logowania do momentu jego aktywacji. Poza tym maszyna pozostaje w pełni sprawna (usługi są nadal ładowane i działają), a mechanizmy automatyzacji Windows Management Instrumentation (WMI) są ciągle dostępne. (WMI jest strukturą zarządzającą Windows, która monitoruje i kontroluje zasoby sieciowe za pośrednictwem standardowego zestawu interfejsów).

  Uwierzytelnianie zautomatyzowanego mechanizmu WPA

  Information Technology Group (ITG) firmy Microsoft zatwierdziła w pełni zautomatyzowane rozwiązanie opisane poniżej w sekcji Aktywacja z wykorzystaniem skryptów - Podsumowanie. Dokonała tego na podstawie pomyślnych projektów wdrożeniowych, obejmujących w sumie ponad 100 tys. maszyn, a przeprowadzonych od momentu Release Candidate 1 (RC1) systemu Windows XP. Projekty te potwierdziły, że wbudowana funkcja aktywacyjna Windows Management Instrumentation (WMI) spełnia swoje zadania w warunkach korzystania z WPA.

  Inne ważne zagadnienia

  Inne ważne kwestie poruszone w niniejszej publikacji to m.in.:

  • Automatyzacja - uwagi ogólne
  • Aktywacja bezobsługowa
  • Ponowny przebieg aktywacji z zastosowaniem Sysprep
  • Aktywacja z wykorzystaniem skryptów - Podsumowanie
  • Ogólne klucze produktowe

  Podsumowanie

  Instalacje systemu Windows XP na dużą skalę mogą być kosztowne I czasochłonne, jeśli odpowiedzialny za nie administrator musi osobiście przygotowywać każdą maszynę. Tego typu wdrożenia są więc zwykle zautomatyzowane, i bazują na operacjach bezobsługowych lub zdalnych (RIS, SMS, itp.). Metody automatyzacji WPA w ramach Windows XP zostały stworzone w celu wspomagania instalacji automatycznych. Jeśli nasz scenariusz wdrożeniowy wymaga sfinalizowania aktywacji w trakcie konfiguracji systemu, możemy skorzystać z bezobsługowego pliku odpowiedzi.

  Administratorzy mogą wybrać opcję aktywacji nabytego przez użytkowników na rynku detalicznym systemu Windows XP po zakończonej konfiguracji, przy pomocy skryptów z linią komend. Aktywacja może być całkowicie zautomatyzowana, tak, że podłączeni do sieci użytkownicy - dzięki zastosowaniu WMI - nie są nawet świadomi całego procesu. Funkcja WMI umożliwia sprawdzanie właściwości związanych z aktywacją, ustawianie nowych kluczy produktowych oraz wydawanie polecenia aktywacji.

  Information Technology Group (ITG) firmy Microsoft zatwierdziła w pełni zautomatyzowaną aktywację online, opisaną powyżej w sekcji Aktywacja z wykorzystaniem skryptów - Podsumowanie. Stało się tak dzięki analizie pomyślnych instalacji w sumie ponad 100 tysięcy maszyn, przeprowadzonych od momentu pojawienia się Release Candidate 1 (RC1) systemu Windows XP. Wyniki tych wdrożeń potwierdziły, że wbudowana w system funkcja Windows Management Instrumentation (WMI) działa zgodnie z oczekiwaniami.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Windows Product Activation