Menu kategorii
 • Instalacja Windows XP - Zgodność aplikacji

  Instalacja Windows XP - Zgodność aplikacji

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  05.04.2006
  3671 wyświetlenie

  Wprowadzenie

  Jeśli naszym zadaniem jest opracowanie planu wdrożenia systemu Windows XP do istniejącego środowiska sieciowego, musimy poznać metody sprawdzania naszych aplikacji pod kątem ich zgodności z nowym systemem operacyjnym. Działania te mogą stanowić także część programu testowego, poprzedzającego zakup nowego oprogramowania dla naszej firmy. Wiele z opisanych tu metod może być wykorzystanych przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV) jako baza podczas opracowywania własnych procedur testujących.

  Tematy

  Artykuł obejmuje następujące tematy:

 • Inwentaryzacja aplikacji
 • Przygotowanie komputerów testujących
 • Testowanie aplikacji
 • Rozwiązywanie problemów związanych z kompatybilnością
 • Sprawdzanie zgodności aplikacji - spojrzenie ogólne

  Poniżej wymieniono elementy niezbędne do wykonania testów na zgodność aplikacji, jak również osoby odpowiedzialne na kolejne etapy procesu:

 • Inwentaryzacja istniejącego oprogramowania. Pracownicy działu IT powinni stworzyć listę aktualnie działającego w firmie oprogramowania.
 • Stworzenie laboratorium testowego. Zespół odpowiedzialny na przeprowadzenie testów powinien zgromadzić maszyny reprezentatywne dla różnych konfiguracji komputerów obecnych w firmie.
 • Testowanie aktualnie wykorzystywanych aplikacji. Należy użyć programu AppVerifier podczas testowania aplikacji aktualnie wykorzystywanych w firmie.
 • Testowanie przyszłych aplikacji. Zespół odpowiedzialny za testy powinien użyć programu AppVerifier w celu sprawdzenia wszelkich aplikacji, które mają być zainstalowane w firmie. Należy je przetestować w kombinacji z wszystkimi standardowymi konfiguracjami oprogramowania.
 • Określenie niezbędnych korekt w zakresie kompatybilności. Jeśli starsze aplikacje wymagają jakichkolwiek poprawek w zakresie kompatybilności, osoby odpowiedzialne za testy oraz programiści powinni wykorzystać QFixApp w celu odnalezienia właściwej kombinacji usprawnień w tym zakresie.
 • Stworzenie gotowych do dystrybucji pakietów z poprawkami. Personel IT oraz programiści mogą wykorzystać narzędzie o nazwie Compatibility Administrator w celu zgromadzenia w jednej bazie danych wszystkich określonych podczas testów poprawek dla wszystkich aplikacji. Taki plik może być następnie przesłany do wszystkich komputerów z Windows XP, które wymagają usprawnień w zakresie zgodności aplikacji.
 • Wykonanie próbnej instalacji. Pracownicy działu IT wybiorą niewielką grupę komputerów, reprezentujących wszystkie obecne w firmie konfiguracje, dla potrzeb pilotażowego programu instalacji Windows XP oraz wsparcia w dziedzinie zgodności oprogramowania.
 • Instalacja oprogramowania w skali całej firmy. Gdy wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione w fazie pilotażowej, przychodzi moment ostatecznego wdrożenia w firmie nowego oprogramowania. Wszyscy członkowie zespołu odpowiedzialnego za ten proces (testy, IT, programiści) powinni być osiągalni w celu rozwiązania ewentualnych problemów jakie mogą pojawić się na tym etapie.
 • Podsumowanie

  W procesie instalacji systemu Microsoft Windows XP w środowisku sieciowym, prowadzenie testów jest jednym z warunków powodzenia całego przedsięwzięcia. Firma Microsoft oferuje wiele źródeł pomocy, przydatnych w fazie testów oraz wdrażania systemu Windows XP. AppVerifier stanowi znaczne poszerzenie standardowych procedur testowych, zmierzających do wykrycia zarówno typowych problemów zgodności, jak i niewielkich, trudnych do zlokalizowania problemów na poziomie jądra. QFixApp może pomóc w stworzenie właściwej kombinacji warstw kompatybilności czy korekt, które rozwiążą wykryte problemy. Wreszcie, CompatAdmin pozwoli rozpowszechnić pakiety zawierające poprawki na innych komputerach z Windows XP.

  Wszystkie razem, instrumenty te ułatwią przetestowanie używanych w naszej sieci aplikacji, zanim przystąpimy do ostatecznej instalacji systemu Windows XP.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zgodność aplikacji