Menu kategorii
 • Aktywacja bezobsługowa

  Aktywacja bezobsługowa

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  04.04.2006
  7396 wyświetleń

  Jeśli nasz scenariusz instalacyjny wymaga, by aktywacja została ukończona w trakcie instalacji, możemy skorzystać z bezobsługowego pliku odpowiedzi.

  Bezobsługowy plik odpowiedzi

  Bezobsługowy plik odpowiedzi to plik tekstowy, który używany w połączeniu z Setup pozwala ominąć normalne zgłoszenia instalacyjne. Plik taki może automatycznie wprowadzać klucz produktu, konfigurować ustawienia proxy, a następnie samoaktywować system w zastępstwie użytkownika końcowego, za pośrednictwem sieci lokalnej docelowej maszyny lub standardowego połączenia internetowego.

  Aby bezobsługowa aktywacja mogła zakończyć się sukcesem, instalowana maszyna musi oczywiście komunikować się z Internetem, bezpośrednio lub poprzez firewall. Administrator natomiast musi w pierwszym rzędzie poprawnie skonfigurować wspomniany plik odpowiedzi.

  Typy plików odpowiedzi

  Istnieje wiele wariantów plików odpowiedzi, a wśród nich:

  • Obsługa ręcznego wywoływania
  • Instalacja CD
  • Mini-setup
  • Remote Installation Services (RIS)

  Uwaga: Instalacja bezobsługowa nie wchodzi w zakres niniejszej publikacji. Szeroka dokumentacja dotycząca programu Setup Manager oraz instalacji bezobsługowej jest dostępna na płycie instalacyjnej, jak również na płytach zestawu preinstalacyjnego OEM i towarzyszących im narzędziach RIS. Szczegółowe odnośniki znajdują się poniżej w sekcji Przydatne adresy.

  Instalacja bezobsługowa - Przykład

  częstszym przykładem zastosowania pliku odpowiedzi (np. unattend.txt) podczas instalacji bezbsługowej jest komenda Winnt32 /U:.

  Prezentowany poniżej wydruk kodu Listing 1 ilustruje plik odpowiedzi, który pozwoli przeprowadzić w pełni zautomatyzowaną aktywację podczas instalacji, z wykorzystaniem podanej wyżej komendy.

  Uwaga: Składnia może różnić się w zależności od rodzaju instalacji i wymaganego pliku odpowiedzi

  W naszym przykładzie jedynie pogrubione linijki odnoszą się w sposób szczególny do aktywacji. Pozostałe parametry mogą nie mieć zastosowania lub mieć charakter dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb. Szczegóły są dostępne w odpowiedniej dokumentacji.

  Listing1-unattend.txt
  [Unattended]
  Unattendmode = FullUnattended
  Filesystem = LeaveAlone
  TargetPath = *
  Win9XUpgrade = No
  NtUpgrade = Yes
  AutoActivate = Yes
  ActivateProxy = Proxy

  [userdata]
  ProductKey = PXRQ3-7VPMV-CQWXR-8Y4KX-RD786

  [Branding]
  BrandIEUsingUnattended = Yes

  [Proxy]
  Proxy_Enable = 1
  Use_Same_Proxy = 1
  HTTP_Proxy_Server = myproxyserver:80
  Proxy_Override =

  Trzy ważne elementy

  Z procesem aktywacji związane są trzy istotne elementy, z których każdy został pogrubiony na powyższym wydruku:

  Ustawienie klucza produktu
  Powyższy przykład ma wyłącznie charakter ilustracjny, ponieważ użyto w nim ogólnego klucza produktu beta, który nie może być aktywowany. Aby dokonać aktywacji w procesie instalacyjnym, należy zastąpić ten przykładowy klucz innym, specyficznym dla naszej maszyny. Klucz produktu jest najczęściej umieszczany na koszulce CD w wypadku nośników dostępnych w detalu. W sekcji Klucze ogólne można znaleźć właściwe klucze dla konkretnych instalacji.

  Uwaga: Jeśli dokonujemy uaktualnienia systemu, musimy mieć klucz właściwy dla Windows XP - nie ten, który otrzymaliśmy przy poprzedniej instalacji systemu operacyjnego. Jedynie klucze produktu właściwe dla Windows XP mogą być stosowane z tym systemem operacyjnym.

  Ustawienie Proxy
  Ten parametr, i opcjonalnie sekcja proxy, mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy nasza maszyna jest połączona z Internetem poprzez firewall. Jeśli nasza sieć obsługuje Web Proxy Auto-Discovery (WPAD), można pominąć tę kwestię, jednak nie wszystkie podsieci mają wbudowane wsparcie dla WPAD. Powyższy wydruk pokazuje komputer, w wypadku którego trzeba wprowadzić ustawienia proxy. Musimy zastąpić nazwę i port serwera proxy taką, która odpowiada naszemu środowisku.

  Uwaga: Sekcja Branding jest wymagana do praktycznej konfiguracji proxy.

  Ustawienie parametru AutoActivate
  Aby zażądać aktywacji podczas procesu instalacyjnego należy użyć AutoActivate=Yes, jednak nie stanowi to gwarancji pomyślnej aktywacji. W celu sprawdzenia, czy aktywacja przebiegła prawidłowo, możemy wykonać jedno z poniższych działań:

  • Sprawdzić dziennik Application Event.
  • Spróbować uruchomić aktywację po zalogowaniu..
  • Skorzystać z rozdziału Aktywacja z wykorzystaniem skryptów w dalszej części tego artykułu, w celu sprawdzenia właściwości ActivationRequired.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Windows Product Activation