Folder udostępnionych dokumentów

Folder udostępnionych dokumentów

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/7/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 9352

Udostępnione foldery są odpowiednikami folderów osobistych: Moje dokumenty, Moje obrazy oraz Moja muzyka. Foldery Udostępnione dokumenty, Udostępnione obrazy i Udostępniona muzyka stanowią miejsce, w którym można przechowywać pliki danych, obrazy i plik muzyczne, do których będą mieli dostęp wszyscy użytkownicy komputera. Na przykład Jacek może umieścić swoją pracę domową w folderze Udostępnione dokumenty, tak aby mama mogła ją sprawdzić. Tata natomiast może umieścić obrazy cyfrowe z rodzinnych wakacji w folderze Udostępnione obrazy, tak aby mogła się z nimi zapoznać cała rodzina.

Ponieważ komputery pracujące w domu znajdują się przeważnie w zaufanym środowisku, użytkownicy domowi komputera wyposażonego w system Windows XP uzyskują oddzielne, ale dostępne miejsca na przechowywanie plików, w sposób domyślny, z opcjonalną możliwością ochrony za pomocą hasła. Takie rozwiązanie pozwala rodzinie w prosty sposób współużytkować dokumenty, obraz, pliki muzyczne i pliki wideo na jednym komputerze oraz na wielu komputerach w sieci domowej.

W przypadku tworzenia własnego hasła system Windows umożliwia zablokowanie folderu “Moje dokumenty”, jak również jego dowolnych podfolderów. W ten sposób, jeśli użytkownik ma własne hasło i chce zachować prywatność, dostęp do jego zasobów będzie chroniony przez innymi użytkownikami nie mającymi uprawnień administratora.

Uwaga: Funkcja jest dostępna tylko w przypadku formatowania dysku w systemie NTFS; jeśli dysk jest sformatowany w systemie tabeli alokacji plików (File Allocation Table, FAT) lub FAT32, funkcja nie będzie działać.