Bezpieczeństwo całej firmy

Bezpieczeństwo całej firmy

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/7/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 6133

System operacyjny Windows XP Professional jest powszechnie stosowany przez firmy równej wielkości. Zapewnia on najbardziej niezawodne usługi zabezpieczeń dla zastosowań biznesowych. System Windows XP Professional zawiera wszystkie funkcje zabezpieczeń wymagane dla sieci firmowych i optymalnego poziomu bezpieczeństwa. Te funkcje zabezpieczeń zapewniają nowe możliwości zarządzania, które pozwolą ograniczyć koszty związane z infrastrukturą informatyczną i poświęcić więcej czasu na tworzenie usług i rozwiązań biznesowych.

Jeśli użytkownik zna już model zabezpieczeń stosowany w systemie Microsoft® Windows NT® wersja 4.0 oraz Microsoft® Windows® 2000, spostrzeże, że wiele z nich zastosowano w systemie Windows XP Home Edition. Jednocześnie jednak zauważy, iż wiele znajomych funkcji zostało poddanych poważnym modyfikacjom, jak również odnotuje obecność szeregu nowych funkcji, które zwiększają możliwość zarządzania zabezpieczeniami systemu.

Pamiętaj: Podczas pracy w systemie Windows XP Home Edition w otoczeniu grupy roboczej lub w środowisku autonomicznym w trybie administratora użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich funkcji zabezpieczeń systemu operacyjnego. Jeśli komputer wyposażony w system Windows XP Home Edition pracuje w sieci, opcje zabezpieczeń zostaną określone przez administratora sieci.

Bezpieczeństwo całej firmy

System Windows XP Professional zawiera rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń, które pomagają firmom chronić ważne dane oraz umożliwiają zarządzanie użytkownikami pracującymi w sieci. Jednym z najbardziej godnych uwagi elementów są obiekty zasad grup (Group Policy Object, GPO). Obiekty GPO umożliwiają administratorom systemów stosowanie jednego profilu zabezpieczeń dla wielu komputerów oraz opcjonalne wykorzystywanie technologii kart chipowych do uwierzytelniania użytkowników dzięki informacjom przechowywanym na tych kartach.

Udoskonalone funkcje zabezpieczeń
System Windows XP Professional zawiera szereg mechanizmów, które pomogą firmom chronić wybrane pliki, aplikacje i inne zasoby. Wśród tych mechanizmów warto wymienić listy kontroli dostępu (Access Control List, ACL), grupy zabezpieczeń oraz zasady grup, wraz z narzędziami umożliwiającymi i zarządzanie tymi funkcjami. Razem rozwiązania te tworzą wydajną i jednocześnie elastyczną infrastrukturę kontroli dostępu do sieci biznesowych.

W systemie Windows XP można określić tysiące ustawień dotyczących zabezpieczeń, które mogą być konfigurowane indywidualnie. System zawiera również predefiniowane szablony zabezpieczeń, które mogą być wdrażane bez żadnych modyfikacji lub mogą być wykorzystywane jako podstawa bardziej indywidualnych konfiguracji zabezpieczeń. Szablony zabezpieczeń można stosować na przykład w następujących sytuacjach:

  • Tworzenie zasobów, takich jak folder lub udział pliku, a następnie zaakceptowanie domyślnych ustawień list kontroli dostępu lub określenie ustawień niestandardowych.
  • Umieszczenie użytkowników w standardowych grupach zabezpieczeń, takich jak Użytkownicy, Użytkownicy zaawansowani czy Administratorzy, a następnie zaakceptowanie domyślnych ustawień ACL obowiązujących dla tych grup.
  • Wykorzystanie szablonów zasad grup, takich jak Podstawowy, Zgodny, Bezpieczny oraz Bardzo bezpieczny, które zostały dostarczone wraz z systemem operacyjnym.

Każda z funkcji zabezpieczeń systemu Windows XP — listy ACL, grupy zabezpieczeń oraz zasady grup — ma ustawienia domyślne, które mogą być modyfikowane pod kątem potrzeb określonych organizacji. Dostępne są również narzędzia umożliwiające konfigurowanie i modyfikowanie ustawień kontroli dostępu. Wiele z tych narzędzi, takich jak dodatki konsoli Microsoft Management Console, jest składnikami systemu Windows XP Professional. Inne narzędzia są dostępne w zestawie Windows XP Professional Resource Kit.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia