Zarządzanie dodatkami do programu Internet Explorer za pomocą Menedżera dodatków

Zarządzanie dodatkami do programu Internet Explorer za pomocą Menedżera dodatków

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/16/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 9049

Dodatki do przeglądarki sieci Web udostępniają dodatkowe funkcje, dzięki którym przeglądanie stron staje się nieco przyjemniejsze lub efektywniejsze. Przykładowymi dodatkami do przeglądarki są dodatkowe paski narzędzi, animowane wskaźniki myszy i informacje giełdowe.

Niektóre dodatki są instalowane w systemie Microsoft Windows. Wiele dodatków jest dostępnych w Internecie. Do pobrania większości dodatków dostępnych w Internecie jest wymagana zgoda użytkownika danego komputera. Jednak niektóre z nich mogą zostać pobrane bez jego wiedzy. Tak sytuacja może się zdarzyć wtedy, gdy wcześniej udzielono zgody na pobieranie wszelkich elementów z konkretnej witryny sieci Web lub dodatek jest częścią innego instalowanego programu. Instalacja niektórych dodatków nigdy nie wymaga zgody użytkownika.

Dodatki są zwykle starannie dopracowane, jednak czasem mogą zwolnić działanie komputera lub wymusić nieoczekiwane zamknięcie programu Internet Explorer. Takie sytuacje mogą wystąpić wtedy, gdy dodatek został źle skompilowany lub jest on przeznaczony dla starszej wersji programu Internet Explorer. W niektórych przypadkach dodatek może śledzić przyzwyczajenia użytkownika przeglądającego strony sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj sekcję Jak chronić komputer przed programami typu Spyware i Adware (j. ang.).

Nowy Menedżer dodatków programu Internet Explorer znajdujący się w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP ułatwia tworzenie poprawnie działających dodatków i pozbywanie się dodatków niepożądanych.

Korzystanie z Menedżera dodatków

Skoro niektóre dodatki są instalowane bez wiedzy użytkownika, warto jest wcześniej przejrzeć listę aktualnie zainstalowanych dodatków do programu Internet Explorer. Za pomocą Menedżera dodatków można wyświetlić listę wszystkich dodatków do programu Internet Explorer. Lista zawiera dwie kategorie dodatków:

  • Dodatki, których użyto w programie Internet Explorer: pełna lista dodatków znajdujących się na danym komputerze.
  • Dodatki aktualnie załadowane w programie Internet Explorer: dodatki wymagane do wyświetlenia aktualnej lub ostatnio przeglądanej strony sieci Web.

Wyświetlanie listy wszystkich dodatków używanych w programie Internet Explorer

1.Otwórz program Internet Explorer.
2.W menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

3. W polu Pokaż kliknij zestaw dodatków, który chcesz wyświetlić.

Za pomocą Menedżera dodatków można wykonywać następujące czynności:

  • Aktualizowanie: Jeśli dodatek stanowi przyczynę niestabilnego działania komputera, a jest on dla użytkownika niezbędny, być może problem zostanie rozwiązany po pobraniu zaktualizowanej wersji dodatku. Jeśli dodatkiem jest formant ActiveX, należy sprawdzić, czy jest dostępna jego aktualizacja.
  • Wyłączanie: Jeśli dodatek stanowi przyczynę powtarzających się problemów lub nie chcesz z niego korzystać, wyłącz go. Wyłączenie dodatku nie powoduje usunięcia go, a jedynie blokuje możliwość korzystania z niego w programie Internet Explorer.
  • Włączanie: Jeśli wiadomo, które dodatki są przyczyną problemów, można ponownie włączyć żądane dodatki niepowodujące problemów.
  • Raportowanie: Po pojawieniu się monitu można zezwolić na przesłanie raportu o problemie do firmy Microsoft. Raport ten jest całkowicie anonimowy i nie wymaga od użytkownika wykonywania żadnej czynności z wyjątkiem udzielenia zgody na jego przesłanie. Dzięki tym raportom firma Microsoft może ulepszać swoje produkty, co z kolei stanowi zachętę dla innych firm do aktualizowania i ulepszania własnych produktów.

Uwaga Po wyłączeniu dodatku niektóre strony sieci Web mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Wyłączenie dodatku jest zalecane tylko wtedy, gdy jest on przyczyną powtarzającego się problemu polegającego na zamykaniu się programu Internet Explorer.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia