Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer

Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/18/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 33017

Wiele legalnych firm zamieszczających reklamy w Internecie wyświetla komunikaty reklamowe w okienkach wyskakujących na środku ekranu. Okienka takie mogą być również otwierane kliknięciem łącza lub przycisku w witrynie sieci Web, i mogą się pojawiać nad lub pod oknem zawierającym przeglądaną stronę. Niektóre z wyskakujących okienek są użyteczne. Na przykład po kliknięciu obrazu w celu wyświetlenia jego powiększenia może zostać otwarte wyskakujące okienko. Niestety niektóre wyskakujące okienka mogą zawierać nieodpowiednią zawartość lub spowodować przypadkowe pobranie na komputer niebezpiecznego oprogramowania (typu spyware lub adware).

Program Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) umożliwia zablokowanie wyświetlania większości okienek wyskakujących nad przeglądanymi stronami internetowymi.

Korzystanie z funkcji blokowania wyskakujących okienek

Po zainstalowaniu dodatku SP2 funkcja blokowania wyskakujących okienek w programie Internet Explorer jest włączona, a jej poziom zabezpieczeń jest ustawiony jako średni, co oznacza, że blokowana będzie większość automatycznie wyskakujących okienek. Domyślne ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek zezwalają na wyświetlanie wyskakujących okienek otwieranych po kliknięciu łącza lub przycisku w witrynie sieci Web. Po zablokowaniu wyskakującego okienka funkcja blokowania wyskakujących okienek odtworzy dźwięk i wyświetli komunikat na pasku informacji. Konfigurację funkcji blokowania wyskakujących okienek można dopasować do własnych potrzeb.

Aby zmienić ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz program Internet Explorer.
2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.

Menu Narzędzia programu Internet Explorer

Aby wyświetlić wyskakujące okienka z konkretnej witryny sieci Web, wpisz jej adres (lub adres URL) w polu Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Okno Ustawienia blokowania wyskakujących okienek

Porada: Aby tymczasowo zezwolić witrynie na wyświetlanie wyskakujących okienek, kliknij pasek informacji po pojawieniu się powiadomienia o zablokowaniu wyskakującego okienka. Następnie kliknij polecenie Tymczasowo zezwalaj na wyskakujące okienka.

Aby zablokować również wyskakujące okienka, które są otwierane kliknięciem łącza lub przycisku w witrynie sieci Web, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz program Internet Explorer.
2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
3. W polu u dołu okna dialogowego wybierz ustawienie Wysoki.

Uwaga: Aby po włączeniu tej funkcji wyświetlić zablokowane wyskakujące okienka, otwórz okno, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

Rozwiązywanie problemów z funkcją blokowania wyskakujących okienek

Jeśli po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explore nadal są wyświetlane wyskakujące okienka, spróbuj zastosować jedno z rozwiązań przedstawionych poniżej.

Sprawdzanie, czy funkcja blokowania wyskakujących okienek jest włączona

Funkcja blokowania wyskakujących okienek jest domyślnie włączona, ale być może ktoś ją wyłączył.

Aby włączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek, wykonaj następujące kroki:

1.1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek.
2.2. Kliknij polecenie Włącz blokowanie wyskakujących okienek.

Usuwanie programów typu spyware z systemu

Jeśli wyskakujące okienka o podobnym wyglądzie pojawiają się podczas odwiedzin na różnych witrynach lub nawet wtedy, gdy przeglądarka jest nieaktywna, na komputerze mogą być zainstalowane programy typu spyware, adware lub inne oprogramowanie otwierające wyskakujące okienka. Aby pozbyć się wyskakujących okienek, należy zidentyfikować oprogramowanie, a następnie usunąć je lub zmienić jego ustawienia, tak aby zatrzymać otwieranie wyskakujących okienek. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj sekcję Jak chronić komputer przed programami typu Spyware i Adware (j. ang.).

Wyświetlanie niektórych okienek nie jest blokowane

Funkcja blokowania wyskakujących okienek korzysta z inteligentnych mechanizmów, dzięki którym nie są blokowane wyskakujące okienka otwierane celowo przez kliknięcie łącza. Na przykład po otwarciu witryny rezerwacji wycieczki i kliknięciu łącza otwierającego wyskakujące okienko ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi potwierdzenia rezerwacji, okienko to nie zostanie zablokowane, ponieważ zostało otwarte celowo.

Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!
Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!

Wydarzenia