Funkcje zabezpieczeń dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP dotyczące programu Internet Explorer

Funkcje zabezpieczeń dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP dotyczące programu Internet Explorer

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/16/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 4917

W programie Internet Explorer zaktualizowanym za pomocą dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows są dostępne dodatkowe funkcje ochrony poufności informacji i funkcje zabezpieczeń. Dzięki nim użytkownik jest lepiej informowany o potencjalnych zagrożeniach dotyczących zabezpieczeń. Przy próbie pobrania potencjalnie niebezpiecznych plików z Internetu lub przy próbie uruchomienia oprogramowania na komputerze przez witrynę sieci Web bez zgody użytkownika zostaną wyświetlone komunikaty ostrzegawcze.

W tym artykule są opisane trzy nowe funkcje przeglądarki z dodatku SP2:

  • Pasek informacji
  • Blokowanie wyskakujących okienek
  • Menedżer dodatków

Pasek informacji

Przy próbie pobrania potencjalnie szkodliwych plików z Internetu lub przy próbie uruchomienia oprogramowania na komputerze przez witrynę sieci Web bez zgody użytkownika zostaną wyświetlone komunikaty ostrzegawcze. Wspomniane komunikaty ostrzegawcze pojawiają się na nowym Pasku informacji (chociaż mogą się również pojawiać w oknie dialogowym pobierania). Pasek informacji znajduje się tuż poniżej paska adresów i informuje o dostępnych elementach do pobrania, zablokowanych wyskakujących okienkach oraz innych zdarzeniach występujących podczas przeglądania stron. Najważniejsze jest to, że dzięki komunikatom i opcjom dostępnym na pasku informacji można uniknąć pobrania potencjalnie szkodliwych plików z Internetu. Pasek informacji pojawia się tylko wtedy, gdy znajduje się na nim komunikat, dzięki czemu nie zajmuje miejsca w oknie przeglądarki, jeśli jest nieużywany.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Korzystanie z paska informacji programu Internet Explorer.

Porada Po pojawieniu się paska informacji kliknij dowolne miejsce w oknie komunikatu, aby wyświetlić więcej informacji o potencjalnym problemie lub aby wykonać czynność.

Blokowanie wyskakujących okienek

Nowa funkcja blokowania wyskakujących okienek w programie Internet Explorer jest domyślnie włączona. Zapobiega ona wyświetlaniu większości wyskakujących okienek przeglądarki na komputerze w trybie online. Aby dowiedzieć się więcej o wyskakujących okienkach i zarządzaniu nimi, zobacz sekcję Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer.

Porada: Aby zmienić ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek, w menu Narzędzia programu Internet Explorer wskaż polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.

Menedżer dodatków

Dodatek to program, taki jak dodatkowy pasek narzędzi, animowany wskaźnik myszy lub informacje giełdowe, który można dodać do przeglądarki w celu wzbogacenia jej możliwości, uatrakcyjnienia jej oraz polepszenia jej wydajności. Czasem dodatki przeglądarki powodują, że program Internet Explorer przestaje działać. W takich sytuacjach za pomocą Menedżera dodatków można zidentyfikować dodatek powodujący problem, a następnie wyłączyć go, zaktualizować lub wysłać raport o problemie do firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o dodatkach i zarządzaniu nimi, zobacz sekcję Zarządzanie dodatkami do programu Internet Explorer za pomocą Menedżera dodatków.

Porada: Aby zarządzać dodatkami w programie Internet Explorer, w menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia