Korzystanie z paska informacji programu Internet Explorer

Korzystanie z paska informacji programu Internet Explorer

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/16/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 6927

Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP zawiera wiele nowych funkcji umożliwiających kontrolę zabezpieczeń podczas przeglądania stron sieci Web. W programie Internet Explorer jest obecnie dostępny pasek informacji (znajdujący się tuż poniżej paska adresów), na którym są wyświetlane informacje na temat pobieranych elementów, zablokowanych wyskakujących okienkach, potencjalnych zagrożeniach dotyczących zabezpieczeń i innych zdarzeniach. Dzięki tym informacjom można uniknąć pobrania potencjalnie szkodliwych plików z Internetu. Nieużywany pasek informacji jest niewidoczny w oknie przeglądarki. Pojawia się tylko wtedy, gdy zawiera informacje dla użytkownika.

Po włączeniu domyślnej konfiguracji programu Internet Explorer pasek informacji zostanie wyświetlony przy próbie wykonanie przez witrynę sieci Web jednej z następujących czynności:

  • Instalowanie formantu ActiveX na komputerze.
  • Otwieranie wyskakującego okienka.
  • Pobieranie pliku na komputer.

Porada: Po pojawieniu się paska informacji kliknij komunikat, aby wyświetlić więcej informacji na dany temat lub wykonać daną czynność.

Zasady działania paska informacji Czasem witryny sieci Web zawierają formant ActiveX lub aktywną zawartość, które są potencjalnie niebezpieczne lub próbują pobrać plik na dysk twardy bez wiedzy lub zgody użytkownika. Jest to wyjaśnienie przypadkowego pobrania programu typu spyware na komputery u wielu osób. Pasek informacji powiadamia o zablokowaniu takiej zawartości i umożliwia podjęcie decyzji co do dalszych działań.

Podczas odwiedzin w witrynie sieci Web zawierającej aktywną zawartość pojawi się powiadomienie podobne do podanego poniżej.

Następnie można wyświetlić stronę sieci Web bez potencjalnie niebezpiecznej zawartości i jeśli zostanie ona wyświetlona poprawnie, można (a nawet należy) zdecydować o niewyświetlaniu aktywnej zawartości.

Aby zainstalować formant ActiveX, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pasek informacji.
2. Kliknij polecenie Zainstaluj formant ActiveX.

Jeśli witryna spróbuje pobrać program bez wiedzy użytkownika, pojawi się alert przedstawiony poniżej. Następnie można pobrać program, ale nie jest to zalecane w przypadku, gdy jego pochodzenie jest nieznane i nie wzbudza zaufania.

Po podjęciu decyzji o pobraniu pliku należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij pasek informacji.
2. Kliknij przycisk Pobierz plik.
3. Po pojawieniu się monitu o pobranie pliku przeczytaj uważnie informacje znajdujące się w oknie dialogowym. Upewnij się, że plik pochodzi z całkowicie zaufanej witryny sieci Web.

Zmiana ustawień zabezpieczeń

W niektórych przypadkach na pasku informacji pojawia się komunikat informujący, że ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na wykonanie określonej czynności. Czasem zawartość może stanowić zagrożenie dla komputera, dlatego przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu jej na komputerze należy sprawdzić, czy pochodzi od zaufanego wydawcy.

Po upewnieniu się, że zawartość pochodzi z zaufanej witryny sieci Web, należy wykonać następujące kroki:

1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom domyślny.

Jeśli nie można zmienić tego ustawienia, być może kontrolę nad nim ma administrator.

Ważne Domyślne ustawienia zabezpieczeń w programie Internet Explorer mają na celu ochronę komputera przed wirusami i atakami za pośrednictwem Internetu. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca pozostawienie ustawień zabezpieczeń na poziomie domyślnym lub zmianę na poziom wyższy.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia