Menu kategorii
 • Wykaz cech i funkcji

  Wykaz cech i funkcji

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  23.03.2006
  10147 wyświetleń

  Objaśnienie symboli:
  Funkcja implementowana tylko częściowo = oznacza funkcję implementowaną
  Funkcja implementowana tylko częściowo = oznacza funkcję implementowaną tylko częściowo lub niezawierającą elementów oznaczonych jako NOWE

  Inteligentniejszy i prostrzy
  Cecha / funkcja Opis cechy / funkcji Windows 9x Windows ME Windows XP Home Edition
  Menu Start Menu Start organizuje programy - jest to główna metoda dostępu do plików, folderów i programów w komputerze.
  NOWE - Windows XP Home Edition zawiera udoskonalone Menu Start. Dostęp do ważnych i często używanych zadań i aplikacji jest łatwiejszy dzięki liście Frequently Used Programs (często używane programy) oraz wyraźnemu wyeksponowaniu najważniejszych folderów.
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Układ zorientowany na zadania Opcje systemu Windows są wyświetlane w zależności od aktualnie wykonywanego zadania. Na przykład jeśli użytkownik aktualnie tworzy dokument w aplikacji Word, pojawia się menu dynamiczne, które zawiera zadania odpowiednie do tego kontekstu, takie jak wycinanie, wklejanie i kopiowanie dokumentu Worda. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Desktop Clean Up Wizard Desktop Clean Up Wizard (kreator czyszczenia pulpitu) regularnie kontroluje pulpit i umożliwia usuwanie nieużywanych skrótów z pulpitu, dzięki czemu pozostaje on niezabałaganiony. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Grupowanie pasków zadań Poszczególne rodzaje otwartych plików można grupować odpowiednio do ich aplikacji, dzięki czemu pasek zadań jest bardziej przejrzysty i lepiej zorganizowany. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Zarządzanie plikami Można szybko wyszukiwać potrzebne rzeczy dzięki grupowaniu plików i folderów oraz korzystaniu z udoskonalonych widoków miniaturek, a także organizowaniu ich w sposób najbardziej odpowiedni dla użytkownika. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Clear Type Obsługa Microsoft ClearType™ - technologii wyświetlania, która poprawia rozdzielczość ekranu, dzięki czemu łatwiej jest czytać tekst na ekranie komputera. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Search Companion Funkcja Search companion (wspomaganie wyszukiwania) określa rodzaj pomocy, jakiej potrzebujesz, oraz pobiera informacje związane z wyszukiwaniem, odpowiadające aktualnie wykonywanemu zadaniu. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  My Music Funkcja My Music (moja muzyka) umożliwia szybkie przeglądanie listy plików muzycznych w folderze i wykonywanie podstawowych zadań zarządzania, takich jak pobieranie, dodawanie, sortowanie i usuwanie plików muzycznych.
  NOWE - Funkcja My Music została uzupełniona o album miniaturek, który ułatwia organizowanie folderów. Ponadto jest ona teraz zorientowana na zadania, przez co umożliwia bardziej efektywną pracę.
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  My Pictures Funkcja My Pictures (moje zdjęcia) umożliwia szybkie przeglądanie listy zdjęć w folderze i wykonywanie podstawowych zadań zarządzania, takich jak dodawanie, sortowanie i usuwanie plików zdjęć.
  NOWE - Obecnie zostały dodane następujące możliwości:
  • Zamawianie odbitek bezpośrednio przez internet
  • połączenie z Camera & Scanner Wizard (kreator obsługi aparatu fotograficznego i skanera), zapewniające szybki dostęp
  • przeglądanie zdjęć w formie pokazu slajdów
  • publikowanie zdjęć w internecie
  • kompresja plików zdjęć, co ułatwia ich przesyłanie pocztą elektroniczną
  • optymalizacja pod kątem wykonywania odbitek, pozwalająca na jak najlepsze wykorzystanie wysokiej jakości papieru fotograficznego
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Windows Media Player Windows Media™ Player (odtwarzacz multimedialny) gromadzi w jednym, łatwo dostępnym miejscu wszystkie najczęściej używane funkcje związane z mediami cyfrowymi.
  NOWE - Windows XP Home Edition zawiera wersję Windows Media™ Player 8, która udostępnia nowe funkcje, takie jak odtwarzanie z nośników DVD, bezpośrednia obsługa nagrywania ("wypalania") nośników CD, możliwość eksportu zapisu wizyjnego do urządzeń przenośnych. Ponadto wersja ta zawiera nowe i udoskonalone elementy kontrolne i regulujące, obsługę metadanych offline (co daje lepsze możliwości odtwarzania z DVD), a także prostszy i bardziej elastyczny interfejs użytkownika.

  MP7 (do pobrania z internetu)
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  MP7
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  MP8
  Movie Maker Funkcja Movie Maker (tworzenie filmów) udostępnia funkcje do pobierania plików Windows Media, a także do tworzenia plików, prostej edycji zapisów wizyjnych i dźwiękowych oraz zapisywania i publikowania plików Windows Media. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  CD Burning Dzięki funkcji CD Burning (nagrywanie nośników CD), zapisywanie ważnych informacji na CD jest teraz równie łatwe jak zapisywanie na dyskietce czy twardym dysku. Aby utworzyć własny CD, wystarczy wybrać folder z oprogramowaniem, obrazami, a nawet muzyką, po czym przeciągnąć go na ikonę urządzenia CD-R. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Indeksowany system plików Funkcja ta umożliwia indeksowanie zawartości systemu plików, dzięki czemu można łatwiej i szybciej wyszukiwać pliki na podstawie takich kryteriów jak nazwa czy ciąg znaków. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Dłuższy czas zasilania z akumulatora Funkcja ta zapewnia dłuższy czas zasilania komputera przenośnego dzięki następującym dwóm metodom oszczędności energii:
  • Lid Power (wyłączanie przez pokrywę) - Kiedy pokrywa komputera przenośnego zostaje zamknięta, ekran zostaje wyłączony.
  • LCD Dimming (przyciemnianie ekranu)- Kiedy komputer przenośny jest zasilany z akumulatora, ekran jest przyciemniony. Po podłączeniu do zasilania sieciowego, przywracana jest normalna jaskrawość ekranu
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  System Monitor System Monitor (monitor systemu) analizuje setki różnych parametrów systemu przydatnych użytkownikowi, takich jak parametry przepustowości pamięci, dysku i sieci. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Task Manager Task Manager (menedżer zadań) udostępnia pożyteczne informacje dotyczące wydajności komputera raz umożliwia kończenie nieaktywnych programów. Użytkownik może także włączyć mechanizm raportowania, najbardziej odpowiedni dla własnych specyficznych potrzeb. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Całkowicie automatyczna instalacja Narzędzie w stylu kreatora pozwala na przeprowadzenie instalacji bez żadnej interwencji użytkownika. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Automatyczne rozpoznawanie nośnika Po włożeniu nośnika wymiennego, takiego jak CD, ZIP, JAZ czy karta Compact Flash, zostanie on automatycznie rozpoznany przez system operacyjny i zostanie uruchomiona odpowiednia aplikacja. Na przykład włożenie nośnika CD spowoduje, że uruchomiony zostanie Windows Media Player. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Dynamic Update Funkcja Dynamic Update (dynamiczna aktualizacja) dostarcza aktualizacje polepszające kompatybilność różnych aplikacji i urządzeń, aktualizacje niektórych sterowników oraz poprawki do systemu operacyjnego, na przykład dotyczące instalacji i ochrony. Dzięki temu łatwiej jest zapewnić utrzymanie najbardziej aktualnej wersji systemu i jego bezproblemową pracę. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Automatic Update Funkcja Automatic Update (automatyczna aktualizacja) to usługa prewencyjna, która umożliwia użytkownikowi o uprawnieniach administratora automatyczne pobieranie i instalowanie ważnych aktualizacji systemu Windows, takich jak poprawki i pakiety serwisowe. Aktualizacje są pobierane do komputera w tle, ale użytkownik jest informowany o tej operacji i może ją np. przesunąć na inny termin. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Kreator ułatwiający instalację Łatwy do opanowania instruktaż prowadzi użytkownika przez proces instalacji systemu operacyjnego i pyta o informacje potrzebne do dostosowania ustawień danego komputera. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Indywidualny ekran powitalny Ekran powitalny można zindywidualizować. Jeżeli ten sam komputer jest współużytkowany przez kilka osób - kolegów czy członków rodziny - to każdy użytkownik może stworzyć dla siebie oddzielne konto. Konta te można łatwo utworzyć zarówno podczas instalacji systemu, jak i później z Panelu Sterowania. W ustawieniu domyślnym konta nie są zabezpieczone przed dostępem, ale jeśli użytkownik chce, może zabezpieczyć swoje konto hasłem. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Fast User Switching Funkcja Fast User Switching (szybkie przełączanie użytkowników) umożliwia współużytkowanie tego samego komputera przez kilku użytkowników, na przykład członków rodziny lub kolegów. Aby zmienić użytkownika, czyli uzyskać dostęp do swojego konta, nie trzeba zamykać aplikacji otwartych na konto innego użytkownika. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Files and Settings Transfer Wizard Files and Settings Transfer Wizard (kreator przesyłania plików i ustawień) umożliwia wygodne przesyłanie plików, dokumentów i ustawień z jednego komputera do innego. Kreator prowadzi użytkownika przez proces migracji plików, dokumentów i ustawień ze starego komputera do nowego. Funkcja implementowana tylko częściowo  Stała łącznośc
  Cecha / funkcja Opis cechy / funkcji Windows 9x Windows ME Windows XP Home Edition
  Home Networking Funkcja Home Networking (sieć domowa) umożliwia:
  • Zainstalowanie sieci domowej, w tym fizyczne podłączenie, na przykład drukarek czy urządzeń faksowych, zainstalowanie protokołów oraz zainstalowanie mostów.
  • Współużytkowanie połączeń internetowych przez wszystkie komputery w sieci.
  • Współużytkowanie zasobów komputera.

  NOWE - Sieć domowa została udoskonalona dzięki wprowadzeniu funkcji Internet Connection Firewall (zapora połączenia internetowego), która ułatwia ochronę sieci domowej przed nieupoważnionym dostępem z zewnątrz podczas połączenia z internetem.

  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Network Bridge Funkcja Network Bridge (most sieci) upraszcza konfigurowanie sieci domowych korzystających z różnych połączeń, gdyż pozwala na łączenie ze sobą różnych typów sieci. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Możliwość połączenia mostem tylko 2 segmentów
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Gry internetowe Można grać za pośrednictwem internetu przeciw zawodnikom z całego świata w takie gry jak Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Hearts, Internet Reversi czy Internet Spades. Można także zaprosić przyjaciół do gry w inne gry internetowe. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Web Publishing Wizard Web Publishing Wizard (kreator publikacji internetowych) prowadzi użytkownika przez proces publikowania obrazów w WWW, dzięki czemu można je szybko i łatwo udostępniać innym. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Scanner and Camera Wizard Scanner and Camera Wizard (kreator obsługi skanera i aparatu fotograficznego) zapewnia następujące możliwości:
  • Skanowanie pojedynczego obrazu przez skaner płaski.
  • Skanowanie obrazów ze skanera w zależności od zdarzenia związanego ze skanerem.
  • Skanowanie grupy obrazów.
  • Skanowanie dokumentów lub obrazów wielostronicowych i przesyłanie ich do jednego pliku graficznego.
  • Skanowanie dokumentów lub obrazów wielostronicowych i przesyłanie ich do oddzielnych plików graficznych.
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Windows
  XP Home
  Edition
  zapewnia wbudowaną
  obsługę aparatów
  fotograficznych
  i skanerów.
  Przenośne urządzenia muzyczne Windows Media Player (odtwarzacz multimedialny) umożliwia łączenie się ze źródłami muzyki i urządzeniami w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom użytkownika. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Używa Windows Media Player 7
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Używa Windows Media Player 8
  Współużytkowanie połączeń internetowych Funkcja ta umożliwia korzystanie z połączenia internetowego równocześnie przez kilka komputerów w domu. Może to być zarówno połączenie szerokopasmowe, jak i telefoniczne.
  NOWE - Windows XP Home Edition udostępnia obecnie opcję zdalnego rozłączenia połączenia telefonicznego w celu użycia linii telefonicznej, a następnie wznowienia połączenia.
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Internet Explorer Jest to przeglądarka umożliwiająca dostęp do internetu.
  NOWE - Windows XP Home Edition zawiera Internet Explorer 6 - najnowszą wersję Internet Explorera. Internet Explorer 6 udostępnia następujące nowe funkcje i cechy:
  • Osobisty pasek, pozwalający na indywidualizowanie informacji, na przykład serwisów wiadomości, notowań giełdowych czy informacji o pogodzie z MSNBC
  • Menu rozwijane, umożliwiające szybkie zapisywanie obrazów
  • Automatyczna zmiana wielkości obrazów, zapewniająca ich dopasowanie do okna
  • Pasek multimedialny, umożliwiający proste lokalizowanie i odtwarzanie informacji multimedialnej z okna przeglądarki
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Może być pobrany z internetu
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Windows Me zawiera Internet Explorer 5.5
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Zamawianie odbitek fotograficznych przez internet Funkcja My Pictures (moje zdjęcia) umożliwia zamawianie bezpośrednio przez internet odbitek zdjęć cyfrowych z dostawą do domu. Funkcja implementowana tylko częściowo  System, na którym można polegać
  Cecha / funkcja Opis cechy / funkcji Windows 9x Windows ME Windows XP Home Edition
  Nowe jądro systemu operacyjnego Windows XP Home Edition to wersja, w której Microsoft połączył najlepsze cechy swych systemów operacyjnych dla użytkowników indywidualnych z mocą, bezpieczeństwem i niezawodnością jądra systemu Windows 2000. Powstał przez to system operacyjny, na którym można polegać, a przy tym bardziej przyjazny dla użytkownika. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Windows Update Funkcja Windows Update (aktualizacja Windows) umożliwia pobieranie nowych sterowników urządzeń i poprawek polepszających kompatybilność aplikacji. Oznacza to, że użytkownik ma zapewnioną lepszą kompatybilność urządzeń i aplikacji niż kiedykolwiek przedtem.
  NOWE - Aktualizacje pobierane przez funkcję Windows Update mogą równocześnie być zastosowane do wszystkich użytkowników komputera. Funkcja ta jest obecnie zintegrowana z Help and Support Center (centrum pomocy) systemu Windows XP Home Edition. Device Manager (menedżer urządzeń) umożliwia obecnie wyszukiwanie nowych sterowników przez funkcję Windows Update po podłączeniu nowego urządzenia.
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Separacja procesów Błędnie działająca aplikacja nie powoduje krachu systemu. Każda aplikacja działa w całkowicie oddzielnej, chronionej przestrzeni adresowej. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Architektura z chronionym trybem jądra Aplikacje użytkownika nie mają dostępu do kodu maszynowego jądra systemu operacyjnego. Oznacza to ogromne zwiększenie niezawodności systemu. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Credential Manager Credential Manager (menedżer upoważnień) to zabezpieczone miejsce, gdzie można przechowywać informacje o hasłach. Funkcja ta umożliwia zapisanie identyfikatorów użytkownika i haseł do różnego rodzaju zasobów sieciowych i aplikacji (np. poczty elektronicznej). Po jednorazowym wprowadzeniu tych informacji, system automatycznie je przekazuje przy każdej następnej operacji korzystającej z danego zasobu, bez potrzeby ponownego ich wprowadzania przez użytkownika. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Równoległe wersje bibliotek DLL Mechanizm ten pozwala na utrzymywanie równocześnie kilku wersji poszczególnych składników systemu Windows. Dzięki temu użytkownik unika kłopotów związanych z konfliktem wersji wymaganych przez różne aplikacje, co może prowadzić do niestabilności aplikacji. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Ochrona plików systemu Windows Funkcja ta zapobiega przypadkowemu zmienianiu podstawowych plików systemu operacyjnego przez aplikacje. Dzięki temu system jest chroniony w sposób prewencyjny i automatyczny. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Windows 98 zawiera funkcję System File Checker (kontrola plików systemowych), która umożliwia odtworzenie zmodyfikowanych, utraconych lub zniszczonych plików.
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Help and Support Center Funkcja Help and Support Center (centrum pomocy) to centralny punkt, skąd można uzyskać wszelką pomoc związaną z pracą w systemie Windows.
  NOWE - W systemie Windows XP Home Edition udoskonalono funkcję Help (Pomoc), która obecnie zapewnia nową możliwość szukania informacji równocześnie w różnych źródłach, na przykład na stronie producenta sprzętu, w bazie wiedzy Microsoftu (Microsoft Knowledge Base) itd. Ponadto użytkownik może obecnie wydrukować cały rozdział z dokumentacji online. System Windows XP Home Edition zapewnia także integrację koncepcji Favorites (ulubione) z podsystemem pomocy, co ułatwia użytkownikowi wyszukiwanie istotnych fragmentów.
  Funkcja implementowana tylko częściowo
  Windows 98 zawiera system pomocy online w formacie HTML.
  Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Remote Assistance Funkcja Remote Assistance (zdalna pomoc) zapewnia możliwość uzyskania pomocy od dowolnego oddalonego użytkownika, który może natychmiast pomóc w rozwiązaniu problemów z komputerem. Zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Przekazywanie zgłoszeń do Microsoftu Można automatycznie składać za pośrednictwem internetu zgłoszenia dotyczące napotkanych problemów. Dzięki tym zgłoszeniom Microsoft może opracowywać poprawki programowe pozwalające uniknąć takich problemów. Po opracowaniu poprawki inżynier pomocy technicznej Microsoftu skontaktuje się z użytkownikiem. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Extensible Search Funkcja Extensible Search (rozszerzalne wyszukiwanie) pozwala na wyszukiwanie informacji w różnych źródłach oddalonych i online, dzięki czemu można łatwiej wyszukać możliwie dużo informacji na interesujący użytkownika temat. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Remotely Access Help Funkcja Remotely Access Help (zdalny dostęp do pomocy) pozwala na łatwe przeglądanie z komputera osobistego zawartości systemu Pomocy na serwerze. Funkcja implementowana tylko częściowo
  System Restore Funkcja System Restore (odtwarzanie systemu) w systemie Windows XP Home Edition umożliwia w przypadku problemu przywrócenie poprzedniej konfiguracji komputera bez utraty osobistych plików danych. Funkcja ta aktywnie monitoruje zmiany w plikach systemowych oraz rejestruje lub zapisuje poprzednią wersję przed wprowadzeniem zmiany. Dzięki temu użytkownik nie musi się kłopotać zapisywaniem kopii migawkowych systemu, gdyż automatycznie wyznaczane są łatwe do identyfikacji punkty odtworzenia, które umożliwiają przywrócenie systemu do wcześniejszego stanu. Funkcja implementowana tylko częściowo Funkcja implementowana tylko częściowo
  Internet Connection Firewall Funkcja Internet Connection Firewall (zapora połączenia internetowego) zabezpiecza komputer przed intruzami z zewnątrz podczas połączenia internetowego. Obecnie użytkownik może mieć pewność, że Windows XP Home Edition zapewni ochroną przed atakiem za pośrednictwem internetu. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Compatibility Mode Compatibility Mode (tryb kompatybilności) umożliwia wykonywanie aplikacji w środowisku symulującym wcześniejsze wersje systemu Windows. Służy do tego wbudowana technologia zapewnienia kompatybilności wstecznej. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Device Driver Rollback Funkcja Device Driver Rollback (cofanie sterowników urządzeń) umożliwia zastąpienie niestabilnego sterownika urządzenia (oprócz sterowników drukarek) poprzednio zainstalowaną wersją, o której wiadomo było, że działa dobrze. Dzięki temu użytkownik może skupić się na urządzeniu sprawiającym problemy, bez konieczności borykania się z całym systemem. Funkcja implementowana tylko częściowo
  Last Known Good Files Funkcja Last Known Good Files (ostatnie znane dobre pliki) umożliwia zapisanie oryginalnych plików (poprzednich sterowników) w specjalnym podkatalogu. Umożliwia to korzystanie z funkcji Device Driver Rollback (cofanie sterowników urządzeń) oraz restart systemu w trybie bezpiecznym (Safe Mode). Funkcja implementowana tylko częściowo
  Uninstall Funkcja Uninstall (odinstalowywanie) umożliwia przywrócenie poprzednio używanej wersji systemu operacyjnego. Funkcja ta dotyczy tylko aktualizacji od wersji Windows 98 lub Windows Millennium. Powrót do poprzedniej wersji możliwy jest z dowolnego punktu w trakcie instalacji. Funkcja implementowana tylko częściowo


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Home Edition