Menu kategorii
 • Specjalne rozważania dotyczące systemu Windows XP Embedded

  Specjalne rozważania dotyczące systemu Windows XP Embedded

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  07.04.2006
  11844 wyświetlenia

  System Windows XP Embedded jest oparty na niemodyfikowanych wydanych plikach binarnych systemu Windows XP. Dyskusje nad architekturą w pierwszej części tego artykułu dotyczą również systemu Windows XP Embedded. Produkt Windows XP Embedded posiada bazę danych komponentów i narzędzia twórcze, które pozwolą producentom OEM tworzyć wysoce dostosowane obrazy systemu Windows XP do specjalnych zastosowań.

  Szczegółowa dyskusja na temat systemu Windows XP Embedded znajduje się pod adresem http://www.microsoft.com/embedded.

  Pliki zasobów dla każdego wspieranego języka w Pakiecie Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika systemu Windows XP są przepakowane do poszczególnych komponentów językowych, co umożliwia producentowi OEM proste dodawanie tych komponentów językowych do swoich dostosowanych konfiguracji w celu zmiany języka Interfejsu Użytkownika swojego urządzenia osadzonego (embedded device).

  Obawy

  Klienci przemysłu urządzeń osadzonych, którzy interesują się systemem Windows XP Embedded, mają podobne obawy dotyczące Pakietu Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika, co typowi klienci na rynku komputerów osobistych lub serwerów PC.

  Obawa dotycząca Pakietu Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika, która występuje wyłącznie w kontekście przemysłu urządzeń osadzonych, wiąże się z potencjalnym wzrostem potrzebnej przestrzeni dyskowej. Jeżeli porównamy konfigurację obejmującą tylko język angielski z konfiguracją korzystającą z Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika, z pewnością stwierdzimy wzrost potrzebnej przestrzeni dyskowej wywołany przez dodatkowe komponenty językowe.

  Aby porównanie było rzetelne, musimy porównywać obraz systemu korzystający z Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika ze zlokalizowanym obrazem osadzonego systemu operacyjnego. Typowy obraz zlokalizowany (szczególnie dla dalekowschodnich języków azjatyckich) charakteryzuje się znacznym wzrostem wielkości, nawet jeżeli nie są wykorzystywane moduły Pakietu Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika (w przypadku systemu Windows NT Embedded 4.0, minimalny ładowalny obraz z obsługą sieci zajmuje około 16 MB przestrzeni dyskowej. Równoważny ładowalny obraz w języku japońskim zajmuje ponad 40MB z powodu modułów specyficznych dla języka, takich jak IME i pliki słownikowe). Ten wzrost wielkości jest znacznie bardziej istotny w konfiguracjach minimalnych, niż w większych konfiguracjach, ponieważ minimalne moduły językowe wymagane przez obraz zlokalizowany często są większe od pozostałej części obrazu samego rdzenia systemu operacyjnego. Na przykład tylko niezbędna czcionka w systemie japońskim zajmuje 8 MB. Po dodaniu IME i niezbędnych plików słownikowych uzyskuje się obraz zlokalizowany trzykrotnie większy od odpowiadającego mu obrazu tylko dla języka angielskiego.

  Z tego powodu wielkość dodatkowych zasobów języka angielskiego zawartych w obrazie korzystającym z Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika jest nieznaczna w porównaniu z wielkością niezbędnych dodatkowych modułów językowych obrazu zlokalizowanego, niezależnie od tego, czy korzysta on z modułów Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika, czy nie.

  Ponadto różnica w wielkości będzie jeszcze bardziej ograniczona w mniejszych konfiguracjach, które zawierają tylko rdzeniowe komponenty systemu operacyjnego. Nie ma tak wiele zasobów językowych wymagających lokalizacji w rdzeniowych komponentach systemu operacyjnego, i będą one wymagały niewielkiej liczby komponentów Pakietu Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika.

  Dodatkowe korzyści

  Podczas gdy obawy zostają złagodzone, korzyści z technologii Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika wzmagają się w kontekście przemysłu urządzeń osadzonych.

  Komponenty językowe w systemie Windows XP Embedded znacznie zredukują wielkość wysiłków technicznych związanych z lokalizacją obrazów wykonywalnych dla aplikacji osadzonych. Załóżmy na przykład, że międzynarodowy producent OEM zamierza rozprowadzać urządzenie w 5 różnych językach. Gdyby producent miał utworzyć 5 różnych konfiguracji opartych na 5 różnych zlokalizowanych wersjach systemu operacyjnego, to musiałby pięciokrotnie zwiększyć wysiłki techniczne związane z integracją, testowaniem, opakowaniem i wydaniem. Jeżeli producent użyje pojedynczej wersji systemu Windows z komponentami językowymi, to może on utworzyć i przetestować pojedynczą konfigurację, a następnie po prostu dodać komponenty językowe, aby zlokalizować interfejs użytkownika swojego produktu. Co więcej, producent może wydać pojedynczą wersję urządzenia zawierającą wszystkie 5 języków i rekonfigurować je, przez przestawienie przycisku, w regionalnych ośrodkach dystrybucji na całym świecie.

  Możliwość wydawania pojedynczej ogólnoświatowej konfiguracji dla aplikacji osadzonej oznacza, że może istnieć jedna centralna organizacja wsparcia, która wspiera produkty na całym świecie. Powoduje to redukcję kosztów zarządzania, jak również redukcję kosztów wsparcia technicznego. Można rozwiązać problem w jednym kraju i zastosować to samo rozwiązanie we wszystkich innych krajach.

  Technologia Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika zapewnia dodatkową korzyść, którą jest możliwość przełączania języka w tym samym systemie. Producent OEM może wykorzystać tę właściwość do tworzenia urządzeń wielojęzycznych. Właściwość ta może być użyteczna w aplikacjach osadzonych, które spotyka się w miejscach, gdzie poszczególni użytkownicy mogą mówić w różnych językach, na przykład na lotnisku.

  Zakończenie

  System Windows XP Embedded dzięki technologii Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika umożliwia lokalizację osadzonych obrazów wykonywalnych. Technologia Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika ma szczególną wartość w kontekście tworzenia aplikacji osadzonych, a obawy dotyczące technologii Wielojęzycznego Interfejsu Użytkownika na rynku komputerów osobistych i serwerów PC są jeszcze mniej uzasadnione w środowisku urządzeń osadzonych.

  Więcej informacji o możliwościach wielojęzycznego interfejsu użytkownika znajdziesz tutaj.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Opcje wielojęzyczne