Menu kategorii
 • Optymalizacja zabezpieczeń sieci domowej za pomocą dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

  Optymalizacja zabezpieczeń sieci domowej za pomocą dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  07.04.2006
  4173 wyświetlenia
  Jeżeli w domu znajduje się kilka połączonych ze sobą komputerów, znaczy to, że jest tam sieć domowa. Sieci domowe to łatwiejsze udostępnianie Internetu, plików, drukarek itd. Niestety, sieci ułatwiają także działanie hakerom, wirusom i robakom internetowym naruszającym prywatność użytkownika. Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP zawiera wiele optymalizacji, które pomagają chronić bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie w sieci domowej. W dalszej części niniejszego artykułu można znaleźć więcej informacji o tym, jak chronić nową lub istniejącą sieć domową.

  Zapora systemu Windows zostanie włączona dla wszystkich połączeń sieciowych. Ułatwia to ochronę komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak intruzi, którzy mogą uzyskać dostęp do komputera za pośrednictwem Internetu lub sieci. Może być konieczne dostosowanie ustawień Zapory systemu Windows dla niektórych programów, takich jak gry, aby ich niektóre funkcje działały poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis Zapory systemu Windows.

  Może być konieczne utworzenie wyjątków w ochronie za pomocą zapory. Domyślnie tylko funkcje Kreator transferu plików i ustawień oraz Udostępnianie plików i drukarek mogą akceptować niechcianą komunikację z Internetem. Jeżeli którykolwiek z programów nie działa tak samo przy włączonej Zaporze systemu Windows, można dodać go do listy wyjątków. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Opis Zapory systemu Windows: korzystanie z karty Wyjątki.

  Powiadomienia drukarki — informacje. Jeżeli Zapora systemu Windows jest włączona, informacje o drukarce, takie jak „Gotowa” lub „Wstrzymana” w folderze Drukarki i faksy, nie będą wyświetlane natychmiast (ale będą wyświetlane wkrótce), a komputer nie będzie odbierać powiadomień (takich jak „zadanie drukowania ukończone” lub „brak papieru w drukarce”) z drukarki.

  Aby uzyskać dostęp do drukarek z innych komputerów w sieci domowej, należy skonfigurować funkcję udostępniania plików i drukarek. Jeśli Zapora systemu Windows jest włączona na komputerze, do którego podłączona jest drukarka, a porty udostępniania plików i drukarki nie są zaznaczone na karcie Wyjątki Zapory systemu Windows, inne komputery w sieci nie będą mogły łączyć się z tym komputerem w celu użycia drukarki. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Opis Zapory systemu Windows: korzystanie z karty Wyjątki.

  W większości sieci domowych nie trzeba używać mostka sieciowego. Mostek sieciowy łączy dwa segmenty sieci, dzięki czemu działają one jako jedna zunifikowana sieć. Może także negatywnie wpłynąć na zabezpieczenia sieci. Dlatego dodatek SP2 wyłącza automatyczne mostkowanie. W przypadku sieci mieszanej (na przykład przewodowej i bezprzewodowej) może zaistnieć konieczność skonfigurowania mostka sieciowego w celu połączenia dwóch części sieci.

  Zalecane jest używanie urządzenia Brama internetowa zamiast programu Udostępnianie połączenia internetowego. Urządzenie Brama internetowa jest to element sprzętowy, który można kupić w sklepie komputerowym. Jest on czasem nazywany routerem, stacją bazową lub lokalną bramą. Przez to urządzenie jest realizowane połączenie danej sieci z Internetem.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Informacje praktyczne o SP2