Menu kategorii
 • Co nowego w programach Internet Explorer i Outlook Express

  Co nowego w programach Internet Explorer i Outlook Express

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  07.04.2006
  7777 wyświetleń
  Funkcje zabezpieczeń i innowacje zawarte w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP z zaawansowanymi technologiami zabezpieczeń mają za zadanie pomóc użytkownikom w proaktywnym postępowaniu dotyczącym optymalizacji ochrony komputera, informacji i prywatności. Optymalizacje zabezpieczeń obejmują także programy Internet Explorer i Outlook Express i oferują nowe, łatwiejsze sposoby ochrony komputera podczas przeglądania Internetu lub korzystania z poczty e-mail.

  Bezpieczniejsze przeglądanie za pomocą programu Internet Explorer. Optymalizacje programu Internet Explorer zawarte w dodatku SP2 dla systemu Windows XP:

  • sprawiają, że przeglądanie zawartości sieci Web jest przyjemniejsze dzięki znacznemu zmniejszeniu reklam pojawiających się w wyskakujących okienkach;
  • zapewniają lepszą ochronę przed potencjalnie szkodliwymi plikami pobieranymi z Internetu;
  • pomagają znaleźć i kontrolować dodatki do programu Internet Explorer;
  • zatrzymują działanie skryptów zmieniających rozmiar i pozycję okien bez zgody użytkownika;
  • zapewniają większe zabezpieczenie komputera dzięki wbudowanym ulepszeniom zabezpieczeń.

  Bezpieczniejsza obsługa poczty e-mail w programie Outlook Express. Optymalizacje programu Outlook Express zawarte w dodatku SP2 dla systemu Windows XP:

  • pomagają monitorować niebezpieczne załączniki poczty e-mail, które mogą zawierać wirusy;
  • pomagają blokować niektóre obrazy, dzięki którym adres e-mail użytkownika może zostać udostępniony osobom rozsyłającym wiadomości zaśmiecające skrzynki pocztowe.

  Zapoznaj się z dalszą częścią niniejszego dokumentu, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych optymalizacjach zabezpieczeń oraz uzyskać informacje, jak mogą one pomóc lepiej zabezpieczyć komputer.

  Bezpieczniejsze przeglądanie za pomocą programu Internet Explorer

  Dzięki uwzględnieniu programu Internet Explorer w dodatku SP2 dla systemu Windows XP użytkownik zyskuje znaczące nowe korzyści, takie jak mniej reklam wyświetlanych w wyskakujących okienkach i lepsze zabezpieczenia przed szkodliwymi plikami pobieranymi z sieci. Program Internet Explorer ułatwia podejmowanie świadomych decyzji i wykonywanie czynności umożliwiających ograniczenie zagrożeń dla zabezpieczeń komputera.

  Mniej widoczne, ale równie ważne, są niektóre bardzo wydajne zabezpieczenia komputera. Dzięki zoptymalizowanej strukturze zabezpieczeń program Internet Explorer blokuje niechciane okna i pomaga ochronić komputer, ustawiając bardziej restrykcyjne zabezpieczenia. Ponadto istnieje jeszcze kilka innych optymalizacji zabezpieczeń chroniących komputer, mimo że przeznaczonych dla deweloperów w pełni rozumiejących szczegóły. Do tych optymalizacji zabezpieczeń należą takie elementy, jak bloki podniesienia strefy i zmiany w buforowaniu obiektów — poważne nazwy i poważne zabezpieczenia.

  Blokowanie reklam w wyskakujących okienkach

  Za pomocą funkcji blokowania wyskakujących okienek programu Internet Explorer w dodatku SP2 dla systemu Windows XP można uniemożliwić wyświetlanie większości niechcianych wyskakujących okienek. Funkcja ta jest wyposażona w inteligentne mechanizmy, dzięki którym nie są blokowane wyskakujące okienka otwierane celowo przez kliknięcie łącza; na przykład jeżeli użytkownik otworzył witrynę rezerwacji hotelu i kliknął łącze, aby otworzyć okienko wyskakujące zawierające szczegóły potwierdzenia, to okienko nie zostanie zablokowane, ponieważ zostało otwarte celowo.

  Po zablokowaniu reklamy w wyskakującym okienku na pasku informacji (jest to także nowy element programu Internet Explorer) wyświetlane jest potwierdzenie. Po kliknięciu paska informacji uzyskuje się dostęp do ustawień blokowania wyskakujących okienek, dzięki którym można wyświetlać takie okienka lub konfigurować inne opcje.

  Pasek informacji, na którym jest wyświetlane powiadomienie o zablokowaniu wyskakującego okienka
   

  Dzięki paskowi informacji programu Internet Explorer wiadomo, kiedy zostało zablokowane wyskakujące okienko

   
  Pasek informacji, na którym jest wyświetlane powiadomienie o zablokowaniu wyskakującego okienka
   

  Kliknij pasek informacji, aby otwierać wyskakujące okienka i zmieniać ustawienia blokowania wyskakujących okienek

  Ochrona komputera przed potencjalnie szkodliwymi plikami pobieranymi z sieci

  Jeżeli witryna usiłuje pobrać program do komputera bez zgody użytkownika, program Internet Explorer zainstalowany w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 informuje o tym użytkownika na pasku informacji. Na pasku informacji pojawia się powiadomienie, a po przejściu do innej strony sieci Web pasek znika.

  Pasek informacji, na którym jest wyświetlane powiadomienie o zablokowaniu pobierania
   

  Pasek informacji pojawia się, gdy witryna sieci Web usiłuje pobrać plik, na którego pobranie użytkownik nie wyraził zgody.

   

  Aby dowiedzieć się, jakie czynności można wykonać, po prostu kliknij pasek informacji, aby wywołać menu kontekstowe (co pokazano na poniższej ilustracji). Menu zawiera łącze do Pomocy, gdzie można znaleźć więcej informacji o powiadomieniu.

  Pasek informacji, na którym jest wyświetlane powiadomienie o zablokowaniu pobierania
   

  Kliknij pasek informacji, aby sprawdzić, co można zrobić

  Ochrona komputera przy zapisywaniu potencjalnie szkodliwych plików

  Plik pobrany z sieci Web, na przykład gra, zdjęcie czy program, może być tym, czego oczekujesz lub może być nośnikiem bardziej szkodliwej zawartości. Dlatego program Internet Explorer dokładniej sprawdza pobierane, otwierane i zapisywane pliki z sieci Web. Program Internet Explorer sprawdza, czy plik jest rzeczywiście tym plikiem, na jaki wygląda, i generuje ostrzeżenia, jeżeli istnieją rozbieżności lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo związane z określonym typem pliku (co pokazano na poniższej ilustracji). W programie Internet Explorer dostępne są także krótsze informacje, dzięki którym łatwiej zrozumieć konsekwencje otwarcia lub zapisania pliku.

  Przykładowe ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń wyświetlane w programie Internet Explorer
   

  Przykładowe ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń wyświetlane w programie Internet Explorer

  1. Tak jak w poprzednich wersjach programu Internet Explorer, można sprawdzić, jaki typ pliku ma być pobrany. W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 wyświetlane są także informacje o rozmiarze pliku oraz jego typie.
  2. Tak jak w poprzednich wersjach programu Internet Explorer, wyświetlane są informacje o źródle pobierania, innymi słowy — o tym, skąd pochodzi program.
  3. W programie Internet Explorer wyświetlane są także informacje o typie pobieranego pliku.
  4. Aby podjąć bardziej świadomą decyzję co do wykonywanej czynności, kliknij łącze Jak zdecydować, czy oprogramowanie można uruchomić?.

  Blokowanie pobierania plików od wybranych wydawców

  Niektórzy wydawcy zrobią niemal wszystko, aby użytkownicy zainstalowali ich programy. Często można spotkać się z sytuacją, gdy na ekranie monitora wciąż pojawia się monit o zainstalowanie programu, którego nie chcemy instalować lub któremu nie ufamy. Często nawet instaluje się taki program po to, aby monity przestały się pojawiać.

  Teraz program Internet Explorer pomaga uniknąć tej sytuacji. Jednym kliknięciem myszy można automatycznie zapobiec instalacji lub uruchamianiu określonych programów na komputerze. Jedną z dostępnych opcji jest blokowanie wszystkich programów określonego wydawcy.

  Przykładowe ostrzeżenie o zabezpieczeniach z pytaniem, czy użytkownik chce uruchomić program
   

  Teraz w programie Internet Explorer można określić, jak mają być traktowane pobierane pliki pochodzące od danego wydawcy

   

  Kontrolowanie dodatków za pomocą Menedżera dodatków

  Dodatki są to specjalne programy rozszerzające możliwości programu Internet Explorer, np. paski wyszukiwania, gry lub programy umożliwiające przeglądanie witryn sieci Web w trybie offline. W wielu przypadkach są one przydatne i wzbogacają doświadczenia związane z przeglądaniem zawartości sieci Web.

  Dodatki mogą jednak być także denerwujące lub stanowić zagrożenie dla prywatności, szczególnie gdy są instalowane bez zgody użytkownika. Na przykład agencja reklamowa może wykorzystywać dodatki do wyświetlania reklam w wyskakujących okienkach lub śledzenia witryn odwiedzanych przez użytkownika. Dodatki mogą także powodować awarie programu Internet Explorer i problemy z wydajnością. Do niedawna użytkownikom było trudno podjąć jakiekolwiek działania mające na celu usunięcie tych problemów.

  Dzięki Menedżerowi dodatków można je usunąć. W narzędziu tym jest dostępna lista dodatków zainstalowanych na komputerze i używanych przez program Internet Explorer, w tym dodatków, które w przeciwnym wypadku trudno byłoby wykryć. Za pomocą tej listy można włączać i wyłączać poszczególne dodatki.

  Menedżer dodatków
   

  Menedżer dodatków służy do włączania i wyłączania poszczególnych dodatków

  Menedżer dodatków wykrywa także awarie programu Internet Explorer związane z dodatkami. Gdy program Internet Explorer prawidłowo rozpozna taki dodatek, pojawia się komunikat umożliwiający użytkownikowi wyłączenie go, dzięki czemu można poprawić ogólną stabilność programu.

  Zapobieganie wyświetlaniu niechcianych okien przeglądarki

  Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się być w sytuacji, gdy okno przeglądarki zasłaniało wszystko na ekranie, w tym elementy sterujące programu Internet Explorer, i nie wiadomo było, co zrobić? Być może nawet zmusiło Cię to do wyłączenia komputera ze względu na słuszne podejrzenia, że dzieje się coś niedobrego.

  Program Internet Explorer kładzie kres takim sytuacjom dzięki uniemożliwianiu uruchamiania skryptów zmieniających rozmiar lub położenie okien przeglądarki przez witryny sieci Web. (skrypt jest programem lub sekwencją instrukcji wykonywanych przez inny program). Dzięki temu niezależnie od tego, jakie zachowanie okna określa skrypt, program Internet Explorer zastępuje jego instrukcje i umieszcza okno na ekranie w odpowiedni sposób, tak aby były dostępne wszystkie standardowe elementy sterujące.

  Ochrona komputera za pomocą lepiej skonfigurowanych stref

  W programie Internet Explorer stosowane jest zabezpieczenie polegające na umieszczeniu wszystkich witryn sieci Web dostępnych w Internecie w jednej strefie o nazwie “Internet”. W programie definiowany jest odpowiedni poziom zabezpieczeń, dzięki czemu można bezpieczniej przeglądać strony internetowe. Przed pobraniem zawartości, która może być niebezpieczna, w programie Internet Explorer jest wyświetlany odpowiedni monit.

  W programie Internet Explorer są dostępne także cztery inne strefy, takie jak Zaufane witryny i Witryny z ograniczeniami, do których można przypisywać witryny sieci Web, którym ufa się całkowicie, np. Windows Update, lub takie, które wzbudzają wątpliwości. W programie Internet Explorer dostępna jest także strefa Komputer lokalny, do której przypisywany jest dysk twardy (mimo że nie widać jej w ustawieniach programu Internet Explorer).

  Przy otwieraniu strony sieci Web program Internet Explorer ogranicza czynności wykonywane na stronie w oparciu o strefę, do której jest ona przypisana: Internet, Witryny z ograniczeniami itd. Na przykład strony sieci Web należące do strefy Internet (domyślnie do strefy tej jest przypisana większość stron) mogą nie wykonywać określonych operacji, takich jak dostęp do informacji przechowywanych na lokalnym dysku twardym.

  W poprzednich wersjach programu Internet Explorer lokalny dysk twardy (lub strefa Komputer lokalny) był uważany za bezpieczny, a zawartość tej strefy można było uruchamiać dość swobodnie, ponieważ podlegała ona niewielkim ograniczeniom. Jednak niektóre osoby próbowały wykorzystać te niewielkie ograniczenia w celu atakowania komputerów.

  Zmieniono to w dodatku SP2 dla systemu Windows XP. W programie Internet Explorer w strefie Komputer lokalny stosowane są restrykcyjne ustawienia zabezpieczeń w celu ochrony komputera przed niektórymi typowymi atakami, takimi jak uruchamianie szkodliwych plików pobieranych z sieci lub uruchamianie niebezpiecznych skryptów.

  Bezpieczniejsza obsługa poczty e-mail w programie Outlook Express

  Program Outlook Express, należący do dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP, pomaga ocenić potencjalny poziom bezpieczeństwa załączników. Pomaga także zabezpieczyć się przed nieświadomym przekazaniem adresu e-mail osobom rozsyłającym tzw. spam przez blokowanie obrazów w poczcie e-mail.

  Ochrona przed podejrzanymi załącznikami

  Miliony ludzi otworzyły wiadomość e-mail zatytułowaną “I love you”, mimo że pochodziła od osób, których wcale nie znały. Ludzie ci otworzyli coś, co uważali za zdjęcie gwiazdy tenisa. Jak już wiemy, ich komputery, sieci i komputery ich przyjaciół zostały zainfekowane wirusami, które po uaktywnieniu rozsyłały się automatycznie do wielu osób, których adresy znajdowały się w książkach adresowych na zainfekowanych komputerach.

  Wiele wirusów (i ich wstrętnych krewnych, robaków) rozprzestrzenia się w plikach załączników wiadomości e-mail. Twórcy wirusów wykorzystują ciekawość ludzi i fakt, iż akceptują oni pliki od osób, które znają lub z którymi współpracują, w celu przesłania szkodliwych plików wyglądających jak bezpieczne pliki lub dołączonych do takich bezpiecznych plików.

  Nowe technologie zabezpieczeń zawarte w dodatku SP2 dla systemu Windows XP pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów pocztą e-mail. Teraz program Outlook Express wywołuje Menedżera załączników, dzięki czemu można podejmować mądrzejsze decyzje co do odbioru załączników wiadomości e-mail.

  • Jeżeli załącznik zostanie uznany za bezpieczny, program Outlook Express w pełni udostępnia go użytkownikowi, pozwala wyświetlić bezpieczne obrazy i otworzyć załączniki, które uzna za bezpieczne. Do tej kategorii załączników należą pliki tekstowe (.txt) i graficzne, takie jak JPEG (.jpg) i GIF (.gif).
  • Jeżeli załącznik zostanie uznany za niebezpieczny (może to być na przykład program wykonywalny), Menedżer załączników zablokuje go i nie będzie go można otworzyć bez wyraźnego wyrażenia chęci otwarcia takiego załącznika. Na ekranie monitora pojawi się komunikat o zablokowaniu (co pokazano na poniższej ilustracji). Do tej kategorii załączników należą pliki wykonywalne (.exe), wygaszacze ekranu (.scr) i pliki skryptów (w tym .vbs).
   Przykładowy sposób traktowania potencjalnie niebezpiecznych plików przez Menedżera załączników
   Przykładowy sposób traktowania potencjalnie niebezpiecznych plików przez Menedżera załączników
    
  • Jeżeli poziom bezpieczeństwa załącznika jest nieznany, przy próbie przeniesienia, zapisania, otwarcia lub wydrukowania pliku zostanie wyświetlone ostrzeżenie (co pokazano na poniższej ilustracji).
   Przykładowy komunikat programu Outlook Express dla załączników o nieznanym poziomie bezpieczeństwa
   Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli program Outlook Express nie może określić poziomu bezpieczeństwa załącznika
    

  Inną zaletą Menedżera załączników jest to, że jest on oparty na kodzie publicznym (API) dostępnym dla wszystkich programistów, którzy mogą dodawać opcje bezpiecznej, stałej obsługi załączników do tworzonych przez siebie programów. Dzięki temu można zapewnić bardziej jednolity sposób obsługi załączników i ograniczyć bałagan.

  Lepsza ochrona przed tzw. spamem

  Zdjęcia i obrazy osadzone w wiadomościach e-mail w formacie HTML można odpowiednio zmieniać, tak aby zwracały odpowiedź nadawcy. Są one często nazywane sygnałami nawigacyjnymi sieci Web. Osoby rozsyłające niechciane wiadomości (czyli spam) wykorzystują te obrazy do gromadzenia adresów e-mail. Obrazy z sygnałami nawigacyjnymi sieci Web w niektórych wiadomościach tego typu są tak małe, że są niewidoczne dla oka ludzkiego. Ale nie dla programu Outlook Express.

  Lepsza ochrona przed sygnałami nawigacyjnymi sieci Web uniemożliwia pobieranie takich obrazów, dopóki użytkownik nie sprawdzi wiadomości. Program Outlook Express zawarty w dodatku SP2 dla systemu Windows XP automatycznie blokuje obrazy w wiadomościach od osób, których adresów nie ma w książce adresowej użytkownika. Jest to milowy krok na drodze do zapobiegania przekazywaniu adresów e-mail spamerom. Dzięki temu adres e-mail jest mniej przydatny spamerom i użytkownik z czasem otrzymuje mniej niechcianych wiadomości.

  Przykład wyświetlania zablokowanych obrazów w programie Outlook Express
   

  Przykład wyświetlania zablokowanych obrazów w programie Outlook Express — , jeżeli źródło wiadomości jest zaufane, można kliknąć obraz, aby go otworzyć (np. jeżeli jest to biuletyn linii lotniczych lub elektroniczne zaproszenie od przyjaciela)

  Funkcja ta zapewnia także większy spokój osobom korzystającym z telefonicznych połączeń z siecią. Gdy we wcześniejszych wersjach programu Outlook Express użytkownik czytał wiadomość e-mail w formacie HTML zawierającą osadzony obraz, program Outlook Express automatycznie próbował połączyć się z Internetem w celu pobrania odpowiednich obrazów. Dzięki funkcji blokowania obrazów już się tak nie dzieje.

  Porada Problemy z obrazami osadzonymi występują podczas czytania wiadomości w formacie HTML. Aby uniknąć takich problemów z bezpieczeństwem, można także przeczytać wiadomości przychodzące lub wyświetlać ich podgląd jako zwykły tekst. (należy jednak zwrócić uwagę, że w trybie wyświetlania wiadomości jako zwykłego tekstu traci się możliwość zmiany wyglądu tekstu — czcionki, koloru , rozmiaru czcionki itd. —).

  Podsumowanie

  Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP z zaawansowanymi technologiami zabezpieczeń ma za zadanie pomóc użytkownikom w proaktywnym postępowaniu w celu optymalizacji ochrony komputera, informacji i prywatności. Dzięki rozszerzeniom programów Internet Explorer i Outlook Express, w tym funkcji blokowania wyskakujących okienek oraz ochronie przed potencjalnie szkodliwymi plikami i załącznikami pobieranymi z Internetu, użytkownik może korzystać z nowych, łatwiejszych sposobów zabezpieczenia komputera podczas przeglądania sieci Web i korzystania z poczty e-mail.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Nowości i zmiany