Menu kategorii
 • Co należy wiedzieć przed pobraniem i zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP?

  Co należy wiedzieć przed pobraniem i zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP?

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  07.04.2006
  13531 wyświetlenie

  Jeśli instalowane oprogramowanie jest nieznane, ważne jest, aby uzyskać informacje na jego temat oraz informacje o procedurach zapobiegania problemom lub sposobach ich rozwiązywania. Informacje takie mogą ułatwić pomyślne pobranie i zainstalowanie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP na pojedynczym komputerze.

  Uwaga Jeśli planujesz zainstalować dodatek Service Pack z dysku CD z dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP, przeczytaj instrukcje dotyczące instalacji znajdujące się na dysku CD.

  Czego można się spodziewać?

  Ze względu na liczbę i typ nowych funkcji zabezpieczeń dodatek SP2 dla systemu Windows XP stanowi istotną aktualizację. Poniżej podano kilka informacji dotyczących czasu instalacji dodatku SP2 oraz wymaganej ilości miejsca na dysku komputera, informacje na temat komunikatów pojawiających się podczas instalacji oraz zmian w systemie, które mogą nastąpić po zainstalowaniu dodatku Service Pack:

  • Miejsce na dysku: Potrzebne są co najmniej 2 gigabajty (GB) wolnego miejsca na dysku twardym.
   Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Mój komputer, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dysk lokalny (C:) lub nazwę dysku, na którym instalowany jest dodatek SP2, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
    
  • Czas instalacji: Czas pobierania i instalacji dodatku SP2 zależy od wielu czynników, ale w szczególności od następujących elementów:
   • czy komputer spełnia wymagania systemowe dodatku SP2,
   • czy przed pobraniem dodatku SP2 zostały wykonane zalecane kroki,
   • szybkość połączenia internetowego. Pobranie dodatku SP2 jest zalecane użytkownikom szybkich lub szerokopasmowych połączeń internetowych. W przypadku korzystania z wolnego połączenia warto jest włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne. Dzięki temu po połączeniu się z Internetem dodatek SP2 będzie pobierany w tle.
    Bez względu na to, ile czasu trwa instalacja, warto pozostać przy komputerze, aby w razie potrzeby wprowadzić wszelkie wymagane informacje lub wykonać instrukcje Kreatora instalacji.
     
  • Wykonywanie kopii zapasowej i jej przywracanie: Przed aktualizacją systemu należy zawsze wykonać kopię zapasową plików i informacji osobistych. Dalej na tej stronie można dowiedzieć się, jak to zrobić.
   W trakcie instalacji dodatku SP2 zostanie również ustawiony punkt przywracania. Punkt przywracania umożliwia “cofnięcie” systemu Windows do poprzedniego stanu w przypadku, gdy wystąpi problem dotyczący instalacji lub używania dodatku SP2.
    
  • Ponowne uruchomienie komputera: Aby ukończyć instalację dodatku SP2, trzeba będzie ponownie uruchomić komputer.
   Przed ponownym uruchomieniem komputera zapisz dane i zamknij wszystkie otwarte programy oraz sprawdź, czy nie jest zalogowany inny użytkownik (jeżeli używana jest funkcja szybkiego przełączania użytkowników).
    
  • Aktualizacje automatyczne: Jeśli w trakcie instalacji dodatku SP2 nie włączono funkcji Aktualizacje automatyczne, po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się monit o jej włączenie.
   Korzystanie z funkcji Aktualizacje automatyczne to najłatwiejszy sposób aktualizowania systemu, dzięki któremu nie trzeba pamiętać o regularnym odwiedzaniu witryny Windows Update. Aktualizacje można pobrać i zainstalować o określonej godzinie, jeśli jednak komputer zostanie wyłączony wcześniej, aktualizacje będzie można zainstalować tuż po jego ponownym włączeniu.
    
  • Centrum zabezpieczeń systemu Windows: Jest to nowa funkcja dostępna z Panelu sterowania, dzięki której można z jednego miejsca zarządzać trzema składnikami zabezpieczeń (zaporą systemu Windows, funkcją Aktualizacje automatyczne i oprogramowaniem antywirusowym).
   Centrum zabezpieczeń zaleca konfigurację ustawień zabezpieczeń, która ułatwia ochronę komputera PC. Udostępnia również łącza do ważnych informacji na temat innych funkcji zabezpieczeń dodatku SP2.
    
  • Korzystanie z istniejących programów: Instalacja dodatku SP2 może zmienić sposób działania niektórych istniejących programów, a w szczególności programów korzystających z Internetu.
   Zmiany te mają na celu ochronę komputera PC i informacji osobistych użytkownika. Na przykład zapora systemu Windows jest domyślnie włączona. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z programów po zainstalowaniu dodatku SP2, przejdź do Centrum zabezpieczeń w Panelu sterowania i kliknij temat “Co nowego zawiera system Windows, aby pomóc w ochronie mojego komputera?”.

  Pobieranie dodatku SP2

  Więj informacji o pobieraniu na stronie www.centrumxp.pl/WindowsXP/565,1,Pobierz_Service_Pack_2_dla_Windows.aspx.

  Instalowanie dodatku SP2

  Po zakończeniu pobierania dodatku SP2 pojawi się okno Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP — Zapraszamy!. Oto kroki, jakie należy wykonać w trakcie instalacji:

  1. Jeśli wcześniej wykonywałeś kopie plików, sprawdź, czy została już wykonana.
  2. W oknie Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP — Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.
  3. Podczas aktualizacji system Windows sprawdza bieżącą konfigurację programowo-sprzętową, aby upewnić się, że wszystkie wymagania dodatku SP2 zostały spełnione. Następnie system archiwizuje pliki dodatku Service Pack, aby umożliwić usunięcie go w przyszłości. Na zakończenie instalowany jest dodatek Service Pack. Operacja ta może zająć kilka minut, dlatego należy cierpliwie czekać.
  4. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.

  Sprawdź, czy wszystkie składniki zabezpieczeń są WŁĄCZONE, klikając przycisk Start, klikając polecenie Panel sterowania, a następnie klikając polecenie Centrum zabezpieczeń. Teraz można rozpocząć korzystanie z zaawansowanych technologii zabezpieczeń systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

  Jakie są wymagania systemowe dodatku SP2?

  Instalacja dodatku Service Pack jest możliwa na komputerze ze stacją dysków CD-ROM, połączonym z Internetem i spełniającym następujące wymagania minimalne:

  • procesor 233 megaherce (MHz)
  • 64 megabajty (MB) pamięci RAM
  • 2 GB miejsca na dysku twardym dostępne w trakcie instalacji

  Aby ustalić, czy dany komputer spełnia te wymagania, wykonaj następujące kroki:

  Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne w obszarze Komputer zostaną wyświetlone informacje o szybkości procesora i ilości pamięci RAM.

  Za pomocą dodatku SP2 można zaktualizować każdą z następujących wersji systemu Windows:

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition i Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004.
   (Po zainstalowaniu dodatku SP2 na komputerze z systemem Windows XP Media Center Edition system operacyjny zostanie uaktualniony do wersji Windows XP Media Center Edition 2004).
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
   (Po zainstalowaniu dodatku SP2 na komputerze z systemem Windows XP Tablet PC Edition system operacyjny zostanie uaktualniony do wersji Windows XP Tablet PC Edition 2005. Po zainstalowaniu dodatku SP2 i ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Tablet PC — Zapraszamy!. Można w nim znaleźć łącza do informacji o nowym systemie operacyjnym, w tym również samouczki).

  Aby dowiedzieć się, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne w obszarze System znajdują się nazwa produktu Windows i numer wersji.

  Za pomocą dodatku SP2 nie można zaktualizować następujących systemów operacyjnych:

  • Microsoft Windows Millennium Edition ani żadnej starszej wersji systemu operacyjnego Windows
  • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003
  • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

  Co zrobić, gdy na komputerze nie jest zainstalowany system Windows XP?

  Jeśli na komputerze nie jest aktualnie zainstalowany system Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition ani Windows XP Tablet PC Edition, system Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional z dodatkiem można zainstalować na kilka sposobów:

  • Można uzyskać dysk CD z produktem Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional (oba produkty są dostępne w wersji z dodatkiem SP2), a następnie zainstalować z niego jednocześnie system operacyjny i dodatek Service Pack.
  • Użytkownik zaawansowany posiadający kopię systemu Windows XP bez dodatku SP2 może utworzyć i przeprowadzić instalację systemu Windows XP Home Edition, Windows XP Professional lub Windows XP ze zintegrowanym dodatkiem Service Pack.

  Usuwanie dodatku Service Pack 2

  Jeśli podczas instalacji dodatku SP2 wybrano opcję zarchiwizowania jego plików, można usunąć dodatek SP2 i przywrócić komputer do stanu sprzed jego instalacji, korzystając z narzędzia Dodaj lub usuń programy:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

  Uwagi:

  • Przed rozpoczęciem usuwania dodatku SP2 warto jest wydrukować procedurę, którą podano na tej stronie.
  • Po wybraniu opcji usunięcia dodatku SP2 w oknie dialogowym zostanie wyświetlona lista programów zainstalowanych po dodatku SP2. Po jego usunięciu programy te mogą działać nieprawidłowo.
  • Jeśli przed zainstalowaniem dodatku SP2 wykonano kopię zapasową plików osobistych lub jeśli po usunięciu dodatku SP2 wystąpiły problemy, można przywrócić system Windows do poprzedniego stanu. Aby wybrać punkt przywracania i “cofnąć” zmiany, użyj Kreatora przywracania systemu. Aby otworzyć kreatora, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Przywracanie systemu.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Przed instalacją