Jak przenieść pasek zadań Windows 11 na górę ekranu?

Jak przenieść pasek zadań Windows 11 na górę ekranu?

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/8/2021, 2:00 PM

Liczba odsłon: 34124

Przez ponad 20 lat pasek zadań w Windows pozostawał elementem, który można było personalizować na wiele sposobów. Jednym z nich była zmiana położenia paska — na przykład po lewej stronie, po prawej stronie lub u góry ekranu. Chociaż większość użytkowników korzysta z domyślnego ułożenia u dołu ekranu, to inne układy mają swoich wiernych fanów.

Niestety, w Windows 11 ta opcja zniknęła... ale nie zupełnie. Na szczęście dalej można przenieść pasek na górę, chociaż naklikamy się przy tym trochę więcej niż do tej pory. W dzisiejszym poradniku zobaczysz, jak umieścić pasek zadań przy górnej krawędzi ekranu.

Jak przenieść pasek zadań na górę ekranu w Windows 11?

 1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań. W menu Start, które się otworzy, wpisz regedit. Następnie kliknij najlepszy wynik, jakim jest oczywiście aplikacja Edytor rejestru.
 2. Pasek zadań na górze ekranu w Windows 11

 3. W okienku Kontrola konta użytkownika wyświetli się pytanie, czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na tym urządzeniu. Aby potwierdzić, kliknij Tak.
 4. Pasek zadań na górze ekranu w Windows 11

 5. W Edytorze rejestru przejdź do ścieżki Komputer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\StuckRects3 — możesz to zrobić, wklejając ścieżkę na pasku adresu Edytora bądź klikając po kolei katalogi w drzewku po lewej. Następnie dwukrotnie kliknij wartość Settings.
 6. W okienku Edytowanie wartości binarnej zlokalizuj wartość 03, którą zaznaczyliśmy na czerwono na poniższym zrzucie ekranu. Kliknij na prawo od niej, naciśnij klawisz Backspace, a następnie wpisz 01. Upewnij się, że zamieniasz dokładnie tę wartość. Zatwierdź przyciskiem OK.
 7. Pasek zadań na górze ekranu w Windows 11

 8. Teraz trzeba jeszcze zrestartować Eksplorator plików. Można to zrobić na kilka sposobów, ale tu pokażemy tylko jeden. Kliknij przycisk Start prawym przyciskiem myszy i wybierz Menedżer zadań. Zlokalizuj proces Windows Explorer, kliknij go prawym przyciskiem i wybierz z menu Uruchom ponownie.
 9. Pasek zadań na górze ekranu w Windows 11

 10. Po ponownym uruchomieniu Eksploratora zobaczysz, że pasek zadań wyświetla się przy górnej krawędzi ekranu.
 11. Pasek zadań na górze ekranu w Windows 11

 12. Jeżeli chcesz cofnąć zmiany, przejdź do Edytora rejestru, edytuj wartość Settings i zamień wspomnianą wartość 01 z powrotem na 03.

Choć sam pasek wyświetla się bez problemu na górze ekranu, to nie wszystkie jego elementy rozwijają się prawidłowo. Na przykład menu Start wysuwa się przy lewej krawędzi, mimo że ustawiliśmy wyśrodkowanie zawartości paska. Z kolei menu aplikacji, takich jak OneDrive, mogą mimo wszystko otwierać się przy dolnej krawędzi ekranu, tak jakby pasek zadań ciągle się tam znajdował. Widać, że Microsoft nie przystosował jeszcze Eksploratora do prawidłowego rozpoznawania położenia paska zadań innego niż domyślny. Pozostaje jedynie liczyć, że zmieni się to przed publiczną premierą Jedenastki, która jest planowana na jesień tego roku.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia