Aktywacja produktów firmy Microsoft

Aktywacja produktów firmy Microsoft

Autor: Microsoft

Opublikowano: 3/21/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 18025

Aktywacja produktów firmy Microsoft (Microsoft Product Activation MPA) to nowa technologia mająca na celu przeciwdziałanie piractwu. Technologia ta została zintegrowana ze wszystkimi składnikami systemu Microsoft® Windows® XP. Technologia aktywacji produktu wymaga po prostu, aby użytkownik aktywował produkt w firmie Microsoft w celu upewnienia się, że produkt jest legalny. Proces aktywacji jest szybki, prosty i niekłopotliwy.
Aktywacja jest anonimowa, zaś prywatność klienta jest w pełni chroniona.

Microsoft szanuje prawo użytkownika do prywatności. Aktywacja produktu nie wymaga podania żadnych danych osobowych, czyli danych umożliwiających zidentyfikowanie tożsamości osoby.

Jak działa aktywacja produktu?

Aktywacja produktu Windows® XP jest wywoływana podczas początkowej instalacji. Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aktywacja może być dokonana za pośrednictwem Internetu lub przez telefon. System Windows XP może być używany bez aktywacji do 30 dni od pierwszego uruchomienia przez użytkownika. Po upływie tego okresu, system Windows XP musi być aktywowany, gdyż inaczej korzystanie z niego jest niemożliwe.
Jeżeli system Windows XP nie zostanie aktywowany w terminie 30 dni, przy każdym następnym zalogowaniu jedyną dopuszczalną operacją będzie aktywacja produktu. Jeżeli użytkownik w takiej sytuacji nie dokona aktywacji produktu, zostanie wylogowany.
Jeżeli aktywacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, identyfikator instalacji jest przesyłany automatycznie.

Aktywacja jest prosta i szybka. Po jej dokonaniu użytkownik nie musi już o tym więcej myśleć!

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia