Instalacja MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition oraz Windows XP

Instalacja MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition oraz Windows XP

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/7/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 32701

Jak wspomniano we Wprowadzeniu, operacja multobooting w wypadku Windows XP oraz innych systemów operacyjnych wymaga najpierw sprawdzenia zgodności systemów plików. Należy pamiętać, by najnowszy system operacyjny był instalowany jako ostatni, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo utraty ważnych plików.

Podsumowanie
Aby skonfigurować komputer zawierający Windows XP oraz Windows 9x lub MS-DOS, należy stosować się do następujących zaleceń:

W wypadku komputerów zawierających MS-DOS oraz Windows XP:

  1. MS-DOS musi być instalowany na dysku podstawowym na partycji sformatowanej przy pomocy FAT. Jeśli MS-DOS nie jest instalowany na partycji systemowej, która prawie zawsze jest pierwszą partycją na dysku, partycja systemowa musi być także sformatowana przy użyciu FAT.
  2. Windows XP musi być instalowany na końcu. W innym wypadku istotne pliki niezbędne do uruchomienia Windows XP mogą ulec zniszczeniu.

W wypadku komputerów zawierających Windows 95 oraz Windows XP:

  1. Tak jak w wyżej opisanym przypadku, Windows 95 musi być instalowany na dysku podstawowym na partycji sformatowanej przy pomocy FAT. (Dla Windows 95 OSR2, można użyć FAT32). Jeśli Windows 95 nie jest instalowany na partycji systemowej, która prawie zawsze jest pierwszą partycją na dysku, partycja systemowa musi być także sformatowana przy użyciu FAT (lub FAT32 dla Windows 95 OSR2).
  2. Skompresowane wolumeny DriveSpace lub DoubleSpace nie będą dostępne podczas pracy z Windows XP. Nie ma konieczności dekompresowania wolumenów DriveSpace lub DoubleSpace, które będą udostępniane jedynie poprzez Windows 95.
  3. Windows XP musi być instalowany na końcu. W innym wypadku istotne pliki niezbędne do uruchomienia Windows XP mogą ulec zniszczeniu.

W wypadku komputerów zawierających Windows 98 (lub Windows Me) oraz Windows XP:

  1. Podobnie jak opisanych wyżej przypadkach, systemy Windows 98 lub Windows Me muszą być instalowane na dysku podstawowym na partycji sformatowanej przy pomocy FAT lub FAT32. Jeśli Windows 98 lub Windows Me nie są instalowane na partycji systemowej, która prawie zawsze jest pierwszą partycją na dysku, partycja systemowa musi być także sformatowana przy użyciu FAT lub FAT32.
  2. Skompresowane wolumeny DriveSpace lub DoubleSpace nie będą dostępne podczas pracy z Windows XP. Nie ma konieczności dekompresowania wolumenów DriveSpace lub DoubleSpace, które będą udostępniane jedynie poprzez Windows 98.
  3. Windows XP musi być instalowany na końcu. W innym wypadku istotne pliki niezbędne do uruchomienia Windows XP mogą ulec zniszczeniu.