Multibooting z Windows XP

Multibooting z Windows XP

Autor: Microsoft

Opublikowano: 4/7/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 17551

Wprowadzenie

Możemy zainstalować dwa lub więcej systemów operacyjnych na jednym dysku, i przy każdym uruchamianiu naszego komputera wybierać, z którego z nich chcemy korzystać. Taka operacja znana jest pod nazwą “multibooting”. Mamy możliwość takiego skonfigurowania naszego komputera, by uruchamiał Windows XP, Windows 2000, Windows NT, oraz Windows 95 lub Windows 98.

Ocena powierzchni dysku, typu oraz systemu plików
Zanim zdecydujemy się korzystać z funkcji multibooting, musimy wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw: każdy system operacyjny zajmuje cenna przestrzeń dyskową, a zgodność systemu plików może być sprawą skomplikowaną, jeśli chcemy mieć na jednej partycji system Windows XP, a na innej starszy system operacyjny. Oprócz tego, dynamiczny format dysku wprowadzony w Windows 2000 nie współpracuje z wcześniejszymi systemami. Trzeba jednak pamiętać, że możliwości związane z opcją multibooting są cenne, gdyż zapewniają elastyczność pojedynczej maszynie – możemy na niej korzystać z wielu systemów operacyjnych.

W przeszłości, instalacja kilku systemów operacyjnych traktowana była przez niektórych użytkowników jako sposób na uniknięcie problemów podczas uruchamiania komputera. Na przykład, jeśli nowo zainstalowany sterownik urządzenia jest źródłem problemów, możemy skorzystać z trybu bezpiecznego, w którym system operacyjny ponownie uruchamia się z ustawieniami standardowymi oraz minimalną liczbą sterowników. Windows XP oferuje także tryb zgodności (compatibility mode), tak, że nie ma już konieczności zachowania starego systemu operacyjnego w celu korzystania ze starszych programów.

Tym niemniej, multibooting pozostaje przydatną funkcją w sytuacji, gdy na ogół korzystamy z Windows XP, lecz okazjonalnie musimy dokonać replikacji starszego środowiska komputerowego. Niniejsza sekcja stanowi ogólny opis operacji multibooting, począwszy od zestawienia wymagań dyskowych po wskazówki dotyczące stosowania tej funkcji w wypadku Windows XP. Poruszone też będą kwestie związane z uruchamianiem Windows XP z wcześniejszymi systemami operacyjnymi, w tym Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 9x, oraz MS-DOS®. Dla celów praktycznych każdy podrozdział kończy się wypunktowanym podsumowaniem.

Czy twój dysk obsługuje funkcję multibooting?
Poniższa tabela prezentuje konfiguracje dysku twardego, umożliwiające instalację więcej niż jednego systemu operacyjnego.
 

Konfiguracja dysku Wymagania dla wielu systemów operacyjnych
Dysk podstawowy (Basic disk) Jest to popularna nazwa dysku umieszczonego w twoim komputerze. Jeśli nie dokonałeś konwersji do dysku dynamicznego, dysponujesz właśnie dyskiem podstawowym. MS-DOS oraz wszystkie systemu operacyjne oparte na Windows posiadają dostęp do dysków tego typu. Dysk podstawowy może posiadać do czterech głównych partycji. Partycja, to część dysku, która funkcjonuje jako odrębna jednostka. Każda partycja ma inny format plików i inną literę na oznaczenie dysku, na przykład: C: oraz D:. Każdy system operacyjny musi być zainstalowany na odrębnej partycji.
 
Pojedynczy dysk dynamiczny Jeśli posiadasz dysk twardy, i dokonałeś jego konwersji do dysku dynamicznego, możesz zainstalować tylko jeden system operacyjny. Nie jest w tym wypadku możliwa operacja multibooting.

Aby stwierdzić, czy posiadasz dynamiczny dysk twardy, kliknij Start, kliknij Panel Sterowania, kliknij Wydajność i konserwacja, kliknij Narzędzia administracyjne.
Kliknij podwójnie na Zarządzanie komputerem, a następnie kliknij Zarządzanie dyskami. W prawym polu pojawi się oznaczenie twojego dysku jako typ podstawowy lub dynamiczny.
 
Wielokrotne dyski dynamiczne Jeśli na swoim komputerze posiadasz zainstalowane dwa lub więcej dysków twardych, każdy dysk dynamiczny może zawierać jeden system Windows XP Professional lub Windows 2000. Żaden inny system operacyjny nie może być uruchomiony z dysku dynamicznego. Windows XP Home Edition nie obsługuje dysków dynamicznych.

Jeden system operacyjny na partycję

Zanim przystąpimy do instalowania Windows XP oraz wersji wcześniejszej na tej samej maszynie, musimy przygotować partycje na naszym dysku twardym.

Gdy instalujesz system Windows na nowym lub przeformatowanym dysku twardym, program startowy na ogół nie tworzy partycji w sposób automatyczny. Aby je stworzyć, należy wybrać Opcje zaawansowane podczas instalacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Można również tworzyć partycje używając programu Fdisk.

Jeśli już zainstalowałeś Windows, i dysponujesz tylko jedną partycją, musisz przeformatować swój dysk i stworzyć na nim partycję, zanim będzie możliwa opcja multibooting.

Możesz podzielić swój dysk na wiele partycji, a każda z nich może funkcjonować jako odrębny logicznie dysk. Na przykład, logiczny dysk C: oraz dysk D: mogą istnieć na tym samym dysku twardym, lecz funkcjonować jako dwa różne dyski. Każdy system operacyjny powinien być zainstalowany na odrębnej partycji. Następnie instalujemy aplikacje na tej samej partycji, na której znajduje się uruchamiający je system operacyjny. Jeśli dana aplikacja jest używana pod dwoma różnymi systemami operacyjnymi, należy zainstalować jej kopie na obydwu partycjach. Umieszczenie każdego systemu na osobnej partycji daje pewność, że nie wyeliminuje on istotnych plików używanych przez drugi z systemów operacyjnych.

Dysk podstawowy może zawierać do czterech partycji. Każda z nich może być sformatowana przez system plików, np. FAT32 lub NTFS.