Aktywacja - pytania i odpowiedzi

Aktywacja - pytania i odpowiedzi

Autor: Microsoft

Opublikowano: 3/21/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 31441

Jaka jest różnica między Windows XP Home Edition i Windows XP Professional? Co to jest aktywacja produktów firmy Microsoft?
Aktywacja produktów firmy Microsoft (Microsoft Product Activation MPA) to technologia programowa mająca na celu przeciwdziałanie piractwu. Technologia ta została zintegrowana ze wszystkimi składnikami systemu Microsoft® Windows® XP i w tym zastosowaniu jest określana jako „aktywacja produktu Windows dla systemu Windows XP” (Windows Product Activation for Windows XP).

Jakie wymagania stawia aktywacja produktu Windows?
Aktywacja produktu jest bardzo łatwa. System Windows XP zostaje aktywowany przy pomocy prostego kreatora. Odbywa się to za pośrednictwem Internetu lub przez połączenie telefoniczne z centrum obsługi klienta firmy Microsoft.

Czy produkt musi być aktywowany natychmiast?
Nie, zapewniona jest możliwość korzystania z produktu Windows XP bez aktywacji przez okres karencji wynoszący 30 dni. Okres karencji rozpoczyna się od pierwszego uruchomienia produktu przez użytkownika. Rekomendowane jest dokonanie aktywacji przy pierwszej dogodnej sposobności, bez czekania na upływ karencji.

Co się stanie, jeśli system Windows XP nie zostanie aktywowany?
Jeżeli użytkownik nie aktywuje produktu, a 30-dniowy okres karencji mija w momencie, gdy użytkownik jest zalogowany, na ekranie pojawia się komunikat przypominający o konieczności aktywacji. Jeżeli natomiast 30-dniowy okres karencji mija w momencie, gdy użytkownik nie jest zalogowany, przy każdym następnym zalogowaniu jedyną dopuszczalną operacją jest aktywacja produktu. Jeżeli użytkownik w takiej sytuacji (po upływie okresu karencji) nie aktywuje produktu, zostanie wylogowany. Po dokonaniu aktywacji przywrócone zostają wszystkie możliwości funkcjonalne systemu Windows XP.

Jak przebiega aktywacja produktu?
Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można dokonać aktywacji za pośrednictwem Internetu lub przez połączenie telefoniczne z centrum obsługi klienta firmy Microsoft. W obu przypadkach proces jest bardzo prosty. Patrz Proces aktywacji produktu Windows XP.

Ile czasu zajmuje aktywacja produktu?
Aktywacja za pośrednictwem Internetu zajmuje zaledwie kilka sekund, natomiast aktywacja przez połączenie z pracownikiem obsługi klienta firmy Microsoft zajmuje parę minut.

Jakich informacji wymaga Microsoft przy aktywacji produktu?
Do aktywacji wymagany jest jedynie identyfikator instalacji. Identyfikator instalacji to pewna zakodowana wartość, wyznaczana na podstawie klucza produktu (specyficznego dla poszczególnych produktów) oraz identyfikatora konfiguracji sprzętowej. Do aktywacji produktu nie są potrzebne żadne dane osobowe, czyli dane umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości osoby.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia