Odłączanie i zmiana rozmiaru Copilota w Windows 11 (build 23601 w Dev Channel)

Odłączanie i zmiana rozmiaru Copilota w Windows 11 (build 23601 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 12/8/2023, 3:00 PM

Liczba odsłon: 675

Windows 11 Insider Preview otrzymał wczoraj wieczorem dwie aktualizacje. O tej w kanale Canary już pisaliśmy. Teraz zobaczmy, co nowego w kanale Dev. Główne nowości dotyczą Windows 365 Boot, Windows 365 Switch, transmitowania ekranu, tablicy widżetów, Copilota, udostępniania i Narratora.

Windows 11: nowości w kompilacji 23601 w Dev Channel

Windows 365 Boot — nowe funkcje i ulepszenia

Tryb dedykowany dla Windows 365 Boot

Nowy tryb dedykowany ("dedicated mode") pozwala bootować do Windows 365 Cloud PC z Twojego wyznaczonego komputera firmowego. Oznacza to, że możesz połączyć się ze swoim Cloud PC od razu z ekranu logowania Windows 11, korzystając z bezhasłowego uwierzytelniania, np. Windows Hello for Business. Towarzyszy temu doświadczenie szybkiego przełączania kont, które ułatwia zmianę profilu logowania, zapewnia spersonalizowane doświadczenie z Twoimi nazwą użytkownika i hasłem, wyświetla obraz na ekranach blokady i logowania, pamięta Twoją nazwę użytkownika i nie tylko.

Tryb dedykowany dla Windows 365 Boot

Personalizowane logo i nazwa firmy w Windows 365 Boot

W trybie udostępnionym organizacje mogą teraz dostosować stronę logowania, aby zawierała ich branding firmowy z Intune.

Personalizowane logo i nazwa firmy w Windows 365 Boot

Szybkie uruchamianie Windows 365 w przypadku niepowodzenia

Nie musisz już czekać na zakończenie procesu logowania do Cloud PC, aby dowiedzieć się, że rozruch Windows 365 nie powiódł się z powodu problemów z siecią lub niekompletnej konfiguracji. Inteligentna logika aktywnie informuje użytkowników o konieczności rozwiązania problemów z siecią lub dokończenia konfiguracji aplikacji, dzięki czemu mogą oni bezproblemowo zalogować się do swojego Windows w chmurze.

Szybkie uruchamianie Windows 365 w przypadku niepowodzenia

Szybkie uruchamianie Windows 365 w przypadku niepowodzenia

Zarządzanie ustawieniami lokalnego PC poprzez Windows 365 Boot

Ta funkcja ułatwia uzyskanie dostępu i zarządzanie dźwiękiem, wyświetlaniem i innymi ustawieniami sprzętowymi lokalnego PC bezpośrednio z Cloud PC w Windows 365 Boot.

Zarządzanie ustawieniami lokalnego PC poprzez Windows 365 Boot

Windows 365 Switch — nowe funkcje i ulepszenia

Ulepszone doświadczenie rozłączania dla Windows 365 Switch

Możesz teraz rozłączyć się ze swoim Cloud PC bezpośrednio na lokalnym PC. Aby to zrobić, otwórz Widok zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Cloud PC i wybierz "Rozłącz". Dodano także dymki podpowiedzi na opcjach rozłączenia i wylogowania w menu Start na Cloud PC, co ułatwia rozróżnienie tych funkcji.

Ulepszone doświadczenie rozłączania dla Windows 365 Switch

Wskaźniki na pulpicie rozróżniające Cloud PC i lokalny PC dla Windows 365 Switch

Zobaczysz teraz nazwy "Cloud PC" i "Local PC" na wskaźniku pulpitu po przełączeniu między tymi środowiskami.

Wydłużony czas łączenia Windows 365 Switch z Frontline Cloud PC

W trakcie oczekiwania na ekranie połączenia zobaczysz aktualizacje stanu połączenia Cloud PC i wskaźnika limitu czasu połączenia. W przypadku wystąpienia błędu możesz skopiować ID korelacji za pomocą nowego przycisku kopiowania na ekranie błędu.

Wydłużony czas łączenia Windows 365 Switch z Frontline Cloud PC

Transmitowanie ekranu na Windows 11

Windows 11 pozwala transmitować ekran na inny komputer, TV lub zewnętrzny ekran w pobliżu. Po wprowadzeniu paru ulepszeń w buildzie 23516 Microsoft dodaje teraz kolejne:

 • Podczas wykonywania wielozadaniowych aktywności na PC, np. przełączania między oknami lub korzystania z Asystenta przyciągania, Windows 11 zasugeruje skorzystanie z transmitowania w powiadomieniu toast.
 • Zaktualizowano wysuwane menu Transmitowanie w Szybkich ustawieniach. Dodano dodatkowe wsparcie w przypadku problemów z odkrywaniem wyświetlaczy w pobliżu, naprawą połączeń i nie tylko.

Wysuwane menu Transmitowanie w Szybkich ustawieniach

Nowe ustawienia tablicy widżetów

Użytkownicy zyskali więcej sposobów dostosowywania tablicy widżetów. Na nowej stronie ustawień możesz wybrać, aby tablica pokazywała jedynie widżety, czy też łatwiej odkrywać, jak spersonalizować zawartość kanału.

Ustawienia tablicy widżetów

Ustawienia widżetów pozwalają Ci też wybrać konto, którego chcesz użyć dla swoich widżetów i kanałów opartych na Microsoft Start. Oznacza to, że nie jesteś już ograniczony/a do korzystania z tego samego konta, którym logujesz się do Windows. To ustawienie nie jest ograniczone regionalnie.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Na początku przyszłego tygodnia Insiderzy w tej kompilacji będą proszeni o ponowne uruchomienie, aby zainstalować Windows Configuration Update (KB1234567). Aktualizacje te są używane dla nowych funkcji poprzez technologię Controlled Feature Rollout (CFR). Ta konkretna aktualizacja nie wprowadza nowych funkcji, a jedynie służy do przetestowania tego kanału serwisowania.

Copilot w Windows

 • Microsoft testuje możliwość oddokowania Copilota w Windows. Kliknij nową ikonę, aby odłączyć (wyłączyć przypięcie) Copilota w jego nagłówku. W trybie oddokowanym Copilot może wyświetlać się nad lub pod innymi aplikacjami w Windows, zachowując swoje stałe miejsce na pulpicie. Pozwala to korzystać z Copilota, nie zakłócając innych aktywności.
 • Copilot - odłącz okno

 • Możesz teraz ponadto zmieniać rozmiar okna Copilota. Kliknij krawędź jego panelu i przeciągnij, aby dostosować jego wielkość.
 • Testowana jest także zmiana działania gestu przeciągania z prawej krawędzi ekranu na ekranie dotykowym, który, zamiast otwierać powiadomienia, otworzy Copilota.

Udostępnianie Windows

 • Okno udostępniania Windows wspiera teraz udostępnianie w WhatsApp. Jeśli nie masz go zainstalowanego, możesz to zrobić bezpośrednio w tym oknie. W przyszłości Microsoft planuje rozszerzyć to doświadczenie także na inne aplikacje.

Windows - udostępnij w WhatsApp

Udostępnianie w pobliżu

 • Możesz teraz ustawić bardziej przyjazną nazwę urządzenia do jego identyfikacji podczas udostępniania w pobliżu z i na to urządzenie. Zrobisz to w Ustawieniach > System > Udostępnianie w pobliżu. Zmiana pojawiła się po raz pierwszy w buildzie 23545, a teraz została udostępniona ponownie z ulepszeniami.

Udostępnianie w pobliżu - nazwa urządzenia

Narrator

 • Użytkownicy Narratora mogą teraz korzystać z dostępu głosowego, aby otwierać aplikacje, dyktować tekst i dokonywać interakcji z elementami. Dostęp głosowy pozwala wydawać Narratorowi polecenia, np. "mów szybciej", "przeczytaj następny wiersz" itd.

Poprawki błędów

Copilot w Windows

 • Rozwiązano problem z minimalizowaniem się aplikacji na drugim monitorze po włączeniu Copilota.
 • Copilot nie zmienia już położenia ani nie przesuwa ikon po włączeniu.

Menu Start

 • Rozwiązano problem z sekcją Polecane, która wyświetlała się pusta.

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z niezawodnością explorer.exe.

Pasek zadań

Menedżer zadań

 • Podczas tworzenia pliku zrzutu procesu lokalizacja tego pliku powinna teraz dawać się zaznaczyć, co pozwala ją skopiować.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień po wejściu na stronę System > Udostępnianie w pobliżu.

Znane problemy

Copilot w Windows

 • Przy pierwszym uruchomieniu lub po odświeżeniu Copilota w Windows z użyciem dostępu głosowego należy użyć poleceń "Pokaż siatkę", aby kliknąć przycisk "Zapytaj mnie o cokolwiek" po raz pierwszy.

Widżety

 • Widżety Microsoft 365, Kalendarza Outlook i To Do blokują się w stanie błędu, gdy źródło danych Microsoft Start jest wyłączone.
 • Po ponownym włączeniu kanału Microsoft Start może wystąpić opóźnienie ładowania.
 • Ogłoszenia z kanału Microsoft Start są nadal wyświetlane na pasku zadań po ukryciu kanału.
 • Tablica widżetów powinna automatycznie zamykać się i otwierać ponownie po włączeniu lub wyłączeniu kanałów.
 • Nawigacja klawiaturą z podstron ustawień z powrotem do strony ustawień najwyższego poziomu jest uszkodzona.
 • Na niektórych stronach ustawień używane są nieprawidłowe odstępy i czcionki.

Aktualizacja Notatnika

Notatnik otrzymał aktualizację (wersja 11.2311.29.0) w kanałach Canary i Dev. Zawiera ona ulepszenia:

 • Edytuj w Notatniku: łatwo otwieraj pliki w Notatniku bezpośrednio z Eksploratora plików. Kliknij jeden lub więcej plików prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Edytuj w Notatniku" z menu kontekstowego.
 • Edytuj w Notatniku

 • Liczenie znaków: sprawdź długość dokumentu (liczbę znaków) na pasku stanu w dolnej części okna Notatniku. Gdy zaznaczony jest jakiś tekst, licznik pokazuje zarówno liczbę znaków w zaznaczeniu, jak i w całym dokumencie. Dzięki temu zawsze możesz łatwo sprawdzić długość wybranego lub całego tekstu.
 • Liczenie znaków w Notatniku

Aktualizacja Microsoft Store

Microsoft Store otrzymał aktualizację (wersja 22311.xxxx.x) w kanałach Canary i Dev. Zawiera ona ulepszenia:

 • Instaluj w trakcie przeglądania: to kolejny szybki sposób uzyskania ulubionych produktów. Możesz je teraz zainstalować bezpośrednio podczas przeglądania. Znajdź produkt na stronach aplikacji, gier lub głównej, najedź na produkt i kliknij przycisk instalacji.
 • Poprawione odkrywanie błyskawicznych gier: kilka miesięcy temu do Microsoft Store zawitały "instant games" — gry niewymagające instalowania, w które można zagrać natychmiast. Otwierają się one po prostu w nowym oknie. Teraz ich odkrywanie jest łatwiejsze dzięki nowej zakładce "Arcade".
 • Większa wydajność: Microsoft Store otrzymał poprawki z obszaru wydajności, dzięki czemu przeglądanie i przewijanie stron powinny działać płynniej.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/12/07/announcing-windows-11-insider-preview-build-23601-dev-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia