Access 2016 zyskuje wsparcie dla dużych liczb (BigInt)

Access 2016 zyskuje wsparcie dla dużych liczb (BigInt)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/7/2017, 12:08 PM

Liczba odsłon: 2214

W odpowiedzi na feedback użytkowników Microsoft wprowadził do Access 2016 nowy typ danych - Dużą Liczbę (Large Number). Oznaczony jako BigInt typ pozwala także odczytywać i zapisywać dane w zewnętrznych źródłach, takich jak SQL. Jak to działa i jakie niesie korzyści względem tradycyjnej kategorii Liczby?

Duża liczba zasadniczo oznacza 9,223,372,036,854,775,807, a więc wartość 64-bitową. Co ciekawe, jest ona obsługiwana także przez 32-bitową wersję aplikacji, dla której najwyższa wspierana wartość wynosiła dotychczas 2,147,483,647 (Long Integer). "Duża liczba (BigInt) - teraz jako wspierany typ danych - zapewnia dodatkowe możliwości analityczne i pogłębia doświadczenie integracji, gdy użytkownicy importują/linkują dane BigInt. Podczas tworzenia nowych lokalnych tabel lub edytowania istniejących Access pozwala teraz użytkownikom dodawać pola przechowujące liczby BigInt" - pisze Microsoft. Obsługę BigInt dla importowania/eksportowania można aktywować, wchodząc do nowo utworzonej sekcji w Opcjach programu Access > Bieżąca baza danych.

Jeśli zamierzamy pracować z dużymi liczbami, powinniśmy pamiętać, że ów typ danych nie będzie kompatybilny ze starszymi wydaniami Access. Innymi słowy, jeśli do bazy danych w Access 2016 wprowadzimy BigInt, plik nie zostanie poprawnie odczytany we wcześniejszych wersjach programu, np. Access 2013 (ale też w niezaktualizowanym Access 2016!).

Aktualnie funkcja jest dostępna dla subskrybentów Office 365 w programie Office Insider. Do użytkowników komercyjnych i konsumenckich edycji Office 365 wsparcie dotrze nieco później.