Menu kategorii
 • Przygotowywanie i dostosowywanie instalacji nienadzorowanej

  Przygotowywanie i dostosowywanie instalacji nienadzorowanej

   Daniel Karcz
  Daniel Karcz
  00:00
  15.02.2008
  16981 wyświetlenie

  Posiadamy już odpowiednią wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnienia instalacji nienadzorowanej. Czas ją wykorzystać w praktyce! Poznamy strukturę pliku odpowiedzi i nauczymy się go tworzyć oraz dowiemy się jak sprawdzić poprawność przygotowanego rozwiązania. Zobaczymy także czym jest zestaw konfiguracyjny i jak go wykorzystać.

  Co będziemy potrzebować?

  Poniżej znajduje się lista elementów, których będziemy potrzebować:

  • oryginalny nośnik systemu Windows Vista.
  • narzędzie Windows SIM wchodzące w skład zestawu Windows AIK.
  • dyskietkę (lub pendrive).

  Zaczynamy!

  W pierwszej kolejności zbudujemy prosty plik odpowiedzi, następnie zobaczymy jak utworzyć zestaw konfiguracyjny w oparciu o to pierwsze rozwiązanie.

  Tworzenie nowego pliku odpowiedzi

  Wstępnie musimy skopiować plik install.wim z nośnika instalacyjnego Windows Vista (folder \sources) do wybranego katalogu na dysku twardym komputera. Uruchamiamy narzędzie Windows System Image Manager (Windows SIM). Naciskamy przycisk Nowy plik odpowiedzi. Zostaniemy zapytani, czy chcemy otworzyć plik obrazu systemu Windows Vista, oczywiście zgadzamy się na to działanie i wskazujemy lokalizację install.wim. Kolejnym krokiem jest wybór edycji systemu oraz utworzenie pliku wykazu .clg (gdy program wyświetli monit o jego nieistnieniu naciskamy przycisk OK - plik zostanie wygenerowany automatycznie).

  Następnie możemy skonfigurować podstawowe ustawienia systemu Windows (dotyczące dysku twardego oraz modułu System Windows - Zapraszamy!). W tym celu rozwijamy gałąź Components w obszarze Obraz systemu Windows. Musimy wstępnie zdefiniować przebieg konfiguracyjny, który odpowiada za kolejność instalowania elementów systemu podczas tego procesu. Klikamy prawym przycisku myszy na wybranym składniku i następnie z dostępnych opcji menu kontekstowego wskazujemy odpowiednią pozycję. Wybrane ustawienia znajdą się na liście w obszarze Plik odpowiedzi.

  Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia poprawny wykaz konfiguracyjny podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu instalacji nienadzorowanej.

  Składnik Przebieg konfiguracyjny

  Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\CreatePartitions\ CreatePartition

  1 windowsPE

  Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ ModifyPartition

  1 windowsPE

  Microsoft-Windows-Setup\ImageInstall\OSImage\InstallTo

  1 windowsPE

  Microsoft-Windows-Setup\UserData

  1 windowsPE

  Microsoft-Windows-International-Core-WinPE

  1 windowsPE

  Microsoft-Windows-Shell-Setup\OEMInformation

  4 specialize

  Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE

  7 oobeSystem

  W kolejnym kroku musimy wprowadzić odpowiednie ustawienia do skopiowanych składników pliku odpowiedzi. Rozwijamy listę Components i przechodzimy do elementu, który chcemy skonfigurować. Odpowiednie opcje odnajdziemy w module Właściwości.

  Wprowadzamy wartości w poszczególne sekcje według poniższej tabeli.

  Składnik Wartość

  Microsoft-Windows-International-Core-WinPE

  InputLocale = <ustawienia regionalne wprowadzania>

  SystemLocale = <ustawienia regionalne systemu>

  UILanguage = <język interfejsu użytkownika>

  UserLocale = <ustawienia regionalne użytkownika>

  Microsoft-Windows-International-Core-WinPE\SetupUILanguage

  UILanguage = <język interfejsu użytkownika>

  Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration

  WillShowUI = OnError

  Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk

  DiskID = 0

  WillWipeDisk = true

  Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\CreatePartitions\CreatePartition

  Extend = false

  Order = 1

  Size = 20480

  Rozmiar (Size) można odpowiednio dobierać wedle uznania i potrzeb. W tym przykładzie jest to 20 GB.

  Type = Primary

  Microsoft-Windows-Setup\DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ModifyPartition

  Active = true

  Extend = false

  Format = NTFS

  Label = OS_Install

  Letter = C

  Order = 1

  PartitionID = 1

  Microsoft-Windows-Setup\ImageInstall\OSImage\

  WillShowUI = OnError

  Microsoft-Windows-Setup\ImageInstall\OSImage\InstallTo

  DiskID = 0

  PartitionID = 1

  Microsoft-Windows-Setup\UserData

  AcceptEula = true

  Microsoft-Windows-Setup\UserData\ProductKey

  Key = <klucz produktu>

  WillShowUI = OnError

  Microsoft-Windows-Shell-Setup\OEMInformation

  Manufacturer = <nazwa firmy>

  HelpCustomized = false

  SupportPhone = <numer pomocy technicznej>

  SupportURL = <adres URL pomocy technicznej>

  SupportHours = <godziny pracy obsługi technicznej>

  Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE

  HideEULAPage = true

  ProtectYourPC = 3

  SkipMachineOOBE = true

  SkipUserOOBE = true

  Jeśli już wprowadziliśmy wszystkie ustawienia do pliku odpowiedzi to w następnym kroku musimy zweryfikować jego poprawność. W tym celu z menu Narzędzia wybieramy opcję Sprawdź poprawność pliku odpowiedzi. Następnie przeglądamy ewentualne błędy (karta Wiadomości\Sprawdzanie poprawności) i eliminujemy je. Po wprowadzeniu wszystkich poprawek możemy zapisać plik odpowiedzi. Nadajemy mu nazwę Autounnatend.xml. Następnie możemy go skopiować na dyskietkę lub pendrive.

  Tworzenie zestawu konfiguracyjnego

  Zestaw konfiguracyjny jest poniekąd mniejszą wersją udziału dystrybucyjnego, przez co łatwiej jest go na przykład skopiować na dysk sieciowy. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możemy dodawać pakiety, sterowniki itp., które to następnie będę mogły być wykorzystane podczas instalacji nienadzorowanej.

  W pierwszej kolejności musimy utworzyć udział dystrybucyjny, który posłuży jako magazyn do przechowywania plików. W tym celu w polu Udział dystrybucyjny programu Windows SIM klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wskazujemy polecenie Utwórz udział dystrybucyjny. Podajemy nazwę katalogu i wybieramy lokalizację. Zostanie utworzona następująca struktura folderów:

  \Folders $OEM$ - umożliwia przechowywanie aplikacji firm trzecich
  \Packages - magazynuje pakiety
  \Out-of-box Drivers - pozwala dodawać sterowniki do zestawu

  Następnie możemy dodać do zestawu program niebędący składnikiem systemu Windows. Z menu Narzędzia wybieramy Eksploruj udział dystrybucyjny. Aplikacje kopiujemy do folderu $OEM$, natomiast sterowniki urządzeń (w postaci plików .inf) umieszczamy w katalogu \Out-of-box Drivers. Kolejnym krokiem jest budowa i modyfikacja pliku odpowiedzi - postępujemy zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pierwszej części tego artykułu. Teraz musimy dodać odpowiednie informacje o dołączanym oprogramowaniu i sterownikach urządzeń do Autounnatend.xml. Aby wstawić aplikację należy z menu Wstaw wybrać Polecenie synchroniczne\Przebieg 7 oobeSystem. Następnie w polu Wprowadź wiersz polecenia: wpisujemy komendę, która spowoduje instalację programu w folderze $OEM$, np.:

  D:\Share\$OEM$ Folders\setup.exe

  Jeśli dodajemy kilka aplikacji to dodatkowo ustalamy kolejność ich instalowania (pole Kolejność).

  W podobny sposób dodamy oprogramowanie sterownika urządzenia oraz pakiety (.cab). Z menu Wstaw wybieramy opcję Ścieżka sterownika\Przebieg 1 windowsPE. Następnie wskazujemy folder \Out-of-box Drivers.

  Po sprawdzeniu poprawności pliku odpowiedzi możemy utworzyć Zestaw konfiguracyjny. Rozwijamy Narzędzia i wybieramy Utwórz zestaw konfiguracyjny.

  Podsumowanie

  Zbudowaliśmy plik odpowiedzi oraz posiadamy gotowy zestaw konfiguracyjny. Możemy rozpocząć proces instalacji nienadzorowanej. W kolejnym artykule z cyklu poświęconego temu zagadnieniu pokażemy jak ją przeprowadzić wykorzystując różne, dostępne metody.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Instalacja nienadzorowana