Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web?

Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 4/23/2024, 1:21 PM

Liczba odsłon: 673

Aplikacje do zarządzania projektami, takie jak Project for the Web, oferują narzędzia umożliwiające skuteczne planowanie, monitorowanie i koordynowanie działań zespołu. Jednym z kluczowych aspektów efektywnego zarządzania projektami jest właściwe ustawienie relacji między zadaniami. W tym poradniku omówimy, jak właściwie ustawić relacje między zadaniami w aplikacji Project for the Web.

Rodzaje Relacji

 • Zależność zakończenia do rozpoczęcia (ZR) - zadanie B nie może się rozpocząć, dopóki zadanie A nie zostanie zakończone.
 • Zależność zakończenia do zakończenia (ZZ) - zadanie B nie może się zakończyć, dopóki zadanie A nie zostanie zakończone.
 • Zależność rozpoczęcia do rozpoczęcia (RR) - zadanie B nie może się rozpocząć, dopóki zadanie A nie zostanie rozpoczęte.
 • Zależność rozpoczęcia do zakończenia (RZ) - zadanie B nie może się zakończyć, dopóki zadanie A nie zostanie rozpoczęte.

Kiedy już zrozumiemy rodzaje relacji, możemy przejść do dodawania ich w aplikacji Project for the Web.

Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web?

 1. Rozpocznij od otworzenia projektu, w którym chcesz ustawić relacje między zadaniami.
 2. Przejdź do widoku Siatka.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki wybrane zadanie.
 4. Z rozwiniętego menu wybierz pozycję Otwórz szczegóły.
 5. W bocznym panelu, przewiń w dół do pozycji Zależy od i kliknij przycisk Dodaj zależność.
 6. Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web

 7. Wybierz zadanie z którym chcesz ustawić relację
 8. Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web

 9. Teraz wybierz odpowiedni typ relacji ZR, ZZ, RR lub RZ .
 10. Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web

 11. Opcjonalnie wybierz Typ opóźnienia. Do wyboru masz 3 opcje:
  • Natychmiast - ta opcja pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie następnego zadania po zakończeniu poprzedniego. Nie ma żadnego opóźnienia między zadaniami. Jest to przydatne, gdy dwa zadania są ściśle powiązane i drugie zadanie musi rozpocząć się natychmiast po zakończeniu pierwszego.
  • Z wyprzedzeniem - ta opcja pozwala na rozpoczęcie następnego zadania przed zakończeniem poprzedniego. Możesz ustawić określoną ilość czasu, przez którą oba zadania będą wykonywane równocześnie. Jest to przydatne, gdy niektóre części drugiego zadania mogą być wykonane równolegle z pierwszym zadaniem.
  • Opóźnienie w czasie - ta opcja pozwala na dodanie opóźnienia między zakończeniem jednego zadania, a rozpoczęciem następnego. Możesz ustawić określoną ilość czasu, która musi upłynąć po zakończeniu pierwszego zadania, zanim rozpocznie się drugie zadanie. Jest to przydatne, gdy między zadaniami jest wymagany okres przerwy lub czas na przegląd i zatwierdzenie.
  • Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web

Analogicznie możesz postąpić z innymi zdaniami w projekcie i zdefiniować zależności dla wszystkich etapów projektu. Zastosowane zależności między zadaniami doskonale widać na wykresie osi czasu.

Jak ustawić relacje między zadaniami w Project for the Web

Po ustawieniu relacji między zadaniami, ważne jest monitorowanie ich postępów i dostosowywanie harmonogramu w razie potrzeby. W Project for the Web, możesz łatwo śledzić postępy zadań, aktualizować ich statusy i dostosowywać harmonogram zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu.

Ustawianie relacji między zadaniami w aplikacji jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania projektami. Poprzez zrozumienie różnych rodzajów relacji i korzystanie z odpowiednich narzędzi w aplikacji, możesz skutecznie planować, monitorować i koordynować działania zespołu, przyczyniając się do osiągnięcia sukcesu projektu. Pamiętaj o regularnym monitorowaniu postępów i dostosowywaniu harmonogramu, aby dotrzymać terminu ukończenia projektu..

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia