Menu kategorii
 • Poprawianie wyglądu arkusza kalkulacyjnego

  Poprawianie wyglądu arkusza kalkulacyjnego

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  27.10.2006
  8800 wyświetleń

  Zmiana wyglądu skoroszytu bardzo ułatwia posługiwanie się nim. Zakreślone kolorem tytuły i pogrubione nagłówki rzucają cię w oczy, sprawiając, że dokument staje się bardziej czytelny. Excel daje możliwość zastosowania gotowych formatów lub tworzenia nowych. Możemy również dodać nagłówek lub stopkę, które podczas drukowania będą zawsze pokazywać aktualną datę.

  Na pasku narzędzi znajduje się pasek formatowania, który zawiera większość przycisków potrzebnych do zmiany wyglądu skoroszytu. Ponieważ nie wszystkie przyciski mieszczą się na pasku narzędzi, aby je zobaczyć, musimy kliknąć Opcje paska narzędzi - przycisk po prawej stronie okna programu.

  Do formatowania stylu znaków używamy takich samych przycisków, jak w Wordzie: Pogrubienie , Kursywa oraz Podkreślenie. Rozmieszczenie wyrazów w wierszu regulujemy przyciskami wyrównania:

  • wyrównuje tekst do lewej strony komórki,
  • wyrównuje do prawej strony komórki,
  • wyśrodkowuje czyli umieszcza tekst na środku komórki.

  Jeśli chcemy zmienić wygląd całego wiersza lub całej kolumny, po prostu klikamy nagłówek wiersza (lub kolumny), podświetlając w ten sposób wszystkie komórki tego wiersza (lub kolumny) i wybieramy formatowanie.

  W Excelu mamy możliwość wypełnienia komórki kolorem za pomocą przycisku Kolor wypełnienia . Przycisk ten można rozwinąć, aby wybrać odpowiedni kolor. Dowolną komórkę lub ich grupę możemy obramować. W tym celu zaznaczamy komórkę (lub ich grupę) i klikamy przycisk Obramowanie na pasku formatowania. Sposobów obramowania jest wiele, aby wybrać któryś z nich, rozwijamy przycisk Obramowanie klikając strzałkę, która znajduje się po jego prawej stronie, i zaznaczamy odpowiedni styl.

  Jeśli żaden z powyższych stylów nam nie odpowiada, wybieramy Rysuj obramowania. Pojawi się pasek rysowania - wygodne narzędzie, które pozwala zaznaczać każdą linię z osobna, przez kliknięcie na tę linię.

  Po lewej stronie paska Obramowania widzimy przycisk . Rozwijając go, wybieramy opcję rysowania:

  • Rysuj obramowania- zaznaczamy każda linię z osobna wybranym stylem,
  • Rysuj siatkę obramowań - wybranym stylem zaznaczamy prostokątna grupę komórek.

  Tuż po prawej znajduje się przycisk Wymaż obramowanie , którym kasujemy obramowanie w taki sam sposób, jak je rysujemy, a więc klikamy linię, jeśli chcemy ją wymazać. Styl rysowania (np. linia przerywana, ciągła, podwójna lub pogrubiona) wybieramy z listy rozwijanej. Po prawej stronie paska Obramowanie znajduje się przycisk Kolor linii . Gdy klikniemy go, pokaże się pole wyboru kolorów.

  Nie musimy za każdym razem formatować komórek nadając im te same atrybuty. Możemy skorzystać z gotowych stylów lub opracować własne. Służy do tego okno dialogowe Styl, które otwieramy wybierając na pasku narzędzi Format, Styl. Z listy rozwijanej w górnej części okna wybieramy interesujący nas styl i zatwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli chcemy utworzyć nowy krój, wpisujemy w pole Nazwa Stylu nową nazwę i klikamy Modyfikuj. Pojawi się okno Formatowanie komórek.

  Kolejne zakładki okna Formatowanie komórek pozwalają szczegółowo zdefiniować styl. W karcie Liczby wybieramy najpierw Kategorię (np. Specjalne), a następnie Typ (np. Kod pocztowy). Formatowanie liczb bardzo ułatwia pracę ze skoroszytem. Nie musimy tracić czasu na zapisywanie dat, numerów telefonu itp. w czytelny sposób, ponieważ program sam o to zadba. Niektóre kategorie, takie jak Czas, Data lub Specjalne mają pod polem Typ listę rozwijaną Ustawienia regionalne. Dzięki temu można wybrać taki format, jaki stosuje się w innym kraju.

  Zakładka Czcionka wygląda bardzo podobnie, jak w Wordzie. W jej górnej części wybieramy rodzaj czcionki, z których domyślną jest Arial. Oprócz tego mamy dostępne cztery style znaku: normalny (bez dodatkowych cech), pogrubiony, kursywa oraz pogrubiona kursywa. Znajdziemy je rozwijając pole Styl czcionki. Następnym atrybutem, jaki możemy zmienić jest Rozmiar czcionki. Jeśli chcemy wyróżnić tekst w komórce wybieramy odpowiedni Styl podkreślenia lub nadajemy mu kolor rozwijając pole Kolor. W arkuszu kalkulacyjnym możemy również dodać niektóre efekty (Przekreślenie, Indeks górny i dolny). Podgląd w dolnej części zakładki pozwala nam zobaczyć, jak będzie wyglądać tekst po sformatowaniu.

  Zakładki Obramowanie możemy użyć zamiast okienka Rysowanie obramowania. W polu Linia, po prawej stronie okna, zaznaczamy Styl linii i jej Kolor. Następnie klikamy w odpowiednie przyciski w sekcji Obramowanie - w ten sposób możemy wybrać styl dla każdej linii z osobna. Natomiast, jeśli chcemy, aby cała komórka została obramowana taką samą linią, wybieramy styl linii i klikamy przycisk Kontur, który znajduje się w sekcji Ustawienia wstępne.

  Nie zawsze formatowanie każdej komórki z osobna jest wygodne. Excel daje możliwość nadania wyglądu całej tabeli. Aby to zrobić zaznaczamy zakres komórek i wybieramy Format, Autoformatowanie. Pokaże się okno dialogowe Autoformatowanie, z którego wybieramy interesujący nas styl.

  W arkuszu kalkulacyjnym istnieje również możliwość formatowania warunkowego- to znaczy, że wygląd komórki zostanie zmieniony, jeśli spełni ona pewien warunek. W tym celu wybieramy z menu głównego Format, Formatowanie warunkowe. Zobaczymy okno dialogowe, w którym wpisujemy warunek (lub kilka warunków). W pierwszym polu zaznaczamy do czego ma się odnosić warunek - do zawartości komórki czy do formuły. Zazwyczaj wybieramy Wartość komórki jest. Środkowe pole określa "znak równości, mniejszości" itd. Po prawej stronie wpisujemy liczbę lub, jeśli chcemy odnieść się do zawartości innej komórki, klikamy przycisk , który znajduje się po prawej stronie okna i, gdy pojawi się wąski pasek Formatowanie warunkowe, klikamy odpowiednią komórkę. Na przykład chcemy, aby program wypełnił komórkę kolorem, jeśli jej zawartość nie przekroczy stu. W pierwszym polu od lewej wybieramy Wartość komórki jest, rozwijamy środkową listę i zaznaczamy mniejsza niż lub równa i w trzecim polu wpisujemy 100. Możemy dodać więcej warunków, używamy wtedy przycisku Dodaj, okno Formatowanie warunkowe powiększy się o następną sekcję Warunek.

  Aby skopiować sposób formatowania jednej komórki do innej, możemy użyć Malarza formatów .W tym celu zaznaczamy komórkę, której styl kopiujemy, klikamy przycisk (znajduje się on na pasku narzędzi), a następnie zaznaczamy komórkę, którą chcemy sformatować. Jeśli chcemy usunąć formatowanie wybieramy Edycja, Wyczyść, Formatowanie.

  Przed drukowaniem arkusza, dobrze jest dodać nagłówek lub stopkę, które ułatwią nam segregowanie skoroszytów np. według nazwy, daty, właściciela. W tym celu wybieramy z menu głównego Plik, Ustawienia strony. W programie zostało zdefiniowanych kilka rodzajów standardowych nagłówków i stopek, które zobaczymy po rozwinięciu listy Nagłówek lub Stopka. Możemy również definiować własne. Aby to zrobić przyciskamy Nagłówek niestandardowy (lub Stopka niestandardowa) otwierając w ten sposób okno dialogowe Nagłówek lub Stopka.

  Okna niestandardowego nagłówka i stopki są takie same. Nagłówek oraz stopka podzielone są na trzy części: lewą, środkową i prawą. Każdą z nich formatujemy osobno. W oknie Nagłówek (Stopka) znajduje się seria przycisków:

  • otwiera okno dialogowe Czcionka, w którym definiujemy styl znaku,

  • wstawia datę, która jest ustawiona w komputerze,

  • wstawia godzinę,

  • wstawia ścieżkę pliku,

  • wstawia nazwę pliku,

  • wstawia numer arkusza,

  • wstawia obraz,

  • wyświetla okno Formatowanie obrazu, jeżeli wstawiliśmy obraz.

  Najpierw ustawiamy kursor w odpowiedniej sekcji okna Nagłówek (lub Stopka), następnie klikamy przyciski lub wpisujemy tekst. Na przykład: w prawym górnym rogu wydruku chcemy umieścić nazwę miasta i dzisiejszą datę. W Prawej sekcji okna Nagłówek wpisujemy Wrocław, i klikamy .

  Zanim zaczniemy drukować powinniśmy ustawić marginesy. Najpierw wybieramy zakładkę Marginesy w oknie Ustawienia strony. Ustawiamy marginesy oraz wysokość nagłówka lub stopki, przyciskając strzałki tak długo, aż w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy ukaże się odpowiednia wartość, lub po prostu wpisujemy liczbę. W dolnej części okna znajduje się sekcja Wyśrodkuj na stronie, w której możemy zaznaczyć, czy tabela powinna być wyśrodkowana w pionie, w poziomie, czy jednocześnie w pionie i poziomie.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Excel 2003