Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu

Autor: Małgorzata Sumisławska

Opublikowano: 10/5/2007, 12:00 AM

Liczba odsłon: 4709

Program PowerPoint umożliwia tworzenie pokazu slajdów, który łączy treść merytoryczną z atrakcyjną oprawą graficzną. Tego typu prezentacje są pomocne podczas publicznego wystąpienia, ponieważ, nie tylko porządkują nasze wypowiedzi, ale także pozwalają słuchaczom lepiej zapamiętać wykład.

Aby utworzyć nowy pokaz z menu głównego wybieramy Plik, Nowy. Po prawej stronie okna pojawi się okienko zadań Nowa prezentacja. Następnie z części Nowy wybieramy sposób układania pokazu. Możemy tego dokonać zaczynając od samego początku (Pusta prezentacja lub Z szablonu projektu), tworząc za pomocą kreatora szkielet prezentacji, który później uzupełnimy treścią (Z kreatora prezentacji), lub na podstawie innego, gotowego pokazu (Z istniejącej prezentacji).

Kreator zawartości pozwoli stworzyć prezentację, którą później wystarczy zmodyfikować dodając istotne informacje. Poruszamy się po nim tak, jak po każdym tego typu narzędziu, klikając przycisk Dalej. Lewy margines okna kreatora zajmuje schemat kolejnych kroków - aktualna strona jest zaznaczona jako zielony kwadracik.

Najpierw wybieramy typ prezentacji. Klikamy przycisk kategorii, do której będzie należeć pokaz (np. Ogólne), a następnie zaznaczamy właściwą nazwę w polu po prawej stronie okna. Przechodzimy do następnego kroku za pomocą przycisku Dalej. Pamiętajmy, że utworzony za pomocą kreatora pokaz jest tylko schematem prezentacji, dlatego też możemy nie znaleźć naszego tematu wśród proponowanych typów.

Teraz musimy określić urządzenie wyjściowe, z którego będziemy korzystać. Najczęściej prezentujemy slajdy na ekranie komputera.

W następnym kroku podajemy tytuł pokazu oraz określamy, jakie elementy dołączymy do każdego slajdu. Jeśli chcemy dodać np. nasze nazwisko, wpisujemy je w pole Stopka. Teraz pozostaje nam zaznaczyć, czy chcemy numerować strony oraz dodać do nich datę ostatniej aktualizacji.

Jeżeli chcemy zmienić jakieś ustawienia przed zakończeniem pracy kreatora, klikamy Wstecz. Aby zatwierdzić wciskamy Zakończ.

Po lewej stronie głównego okna programu widzimy okienko nawigacyjne z dwoma zakładkami. W karcie Konspekt znajdziemy zawartość prezentacji, natomiast zakładka Slajdy zawiera miniatury kolejnych obrazów. Większą cześć okna zajmują kolejne slajdy.  Po prezentacji poruszamy się korzystając z okienka nawigacyjnego lub za pomocą paska przewijanie po prawej stronie głównego okna programu.

Tekst w prezentacji jest umieszczony w tzw. polach tekstowych, które zapewniają właściwe jego rozmieszczenie. Jeśli umieścimy kursor w dowolnym fragmencie tekstu, zostanie on obramowany linią, która wyznacza granicę pola tekstowego. Możemy w dowolny sposób zmieniać jego rozmiary i położenie. W tym celu najeżdżamy kursorem myszy na granicę pola, aż pojawi się odpowiednia strzałka, a następnie wciskamy lewy klawisz myszy i "przeciągamy" go. Tekst modyfikujemy w taki sam sposób jak w Wordzie.

Gdy tworzymy nową prezentację z szablonu projektu, z prawej strony okna programu pojawi się okienko zadań Projekt slajdu. Większą jego część zajmuje pole dostępnych szablonów, zawierające miniatury projektów. Gdy najedziemy kursorem myszy na dowolny obrazek, po jego prawej stronie pokaże się strzałka w dół. Klikając ją, rozwijamy menu podręczne. Najwygodniej jest zaznaczyć jedno tło dla wszystkich slajdów, a jeśli zajdzie taka potrzeba, do wybranych zastosować inne. Następnie klikamy strzałkę w dół na pasku Projektu slajdu (jest to tzw. Okienko innych zadań) i z paska zadań, który się pojawi, wybieramy Układ slajdu.

Pole Zastosuj układ slajdu jest podzielone na cztery sekcje, w zależności od zawartości strony:

  • Układy tekstu - wybrany slajd zawiera jedynie tekst.

  • Układy zawartości - strona nie zawiera tekstu (z wyjątkiem tytułu), jedynie obiekty takie, jak: tabela, obraz, Klipart, wykres, schemat lub klip multimedialny.

  • Układy tekstu i zawartości - na danej stronie umieścimy zarówno tekst jak i inne obiekty.

  • Inne układy - przykładowe kombinacje teksu i obiektów  .

Wybieramy układ strony tytułowej, rozwijamy menu podręczne jego miniatury i klikamy Zastosuj do wybranych slajdów. Następnie znajdujemy taki format, który będzie pasował do następnej strony i, również z menu schematu układu, wybieramy opcję Wstaw nowy slajd. Aby zmienić układ dowolnego istniejącego już obrazu, podświetlamy jego miniaturę w zakładce Slajdy okienka nawigacyjnego, klikamy odpowiedni schemat układu slajdu w okienku zadań po prawej stronie i wybieramy Zastosuj do wybranych slajdów. Oczywiście prezentacja nie będzie miała żadnej wartości, dopóki nie umieścimy w niej tekstu. Aby to zrobić, klikamy w odpowiednie pole tekstowe w oknie głównym prezentacji -pojawi się wtedy w nim kursor oraz zniknie napis "Kliknij, aby dodać tytuł/tekst".

Musimy jeszcze określić sposób wyświetlanie kolejnych slajdów np. towarzyszące temu efekty specjalne. W tym celu ponownie klikamy przycisk Okienko innych zadań i wybieramy Przejście slajdu. Sposób pojawienia się kolejnych obrazów możemy definiować dla każdego slajdu z osobna. Najpierw zaznaczany odpowiednią miniaturę w okienku nawigacyjnym (tym po lewej stronie okna głównego) i z listy rozwijanej Zastosuj do wybranych slajdów (w okienku zadań po prawej stronie okna głównego) wybieramy sposób przejścia i obserwujemy efekt na podglądzie strony prezentacji (w środku okna głównego). Następnie przechodzimy do sekcji Modyfikacja przejścia, gdzie wybieramy szybkość przejścia i towarzyszący jemu dźwięk. Poniżej widzimy część Przełączanie slajdu. Zaznaczamy tutaj, czy następny slajd powinien pokazać się po kliknięciu myszą, czy też po ustalonym czasie. Zauważmy, że obie opcje się nie wykluczają, tzn. jeżeli zaznaczymy obie możliwości i, podczas pokazu, klikniemy myszą przed upłynięciem czasu, na ekranie pojawi się następny obraz. Jeżeli chcemy, aby te same ustawienia dotyczyły całej prezentacji, najpierw definiujemy sposób przejścia jednego slajdu, a następnie klikamy klawisz Zastosuj do wszystkich slajdów. Pamiętajmy, że w tej sytuacji ważna jest kolejność, ponieważ ostatnio omawiany przycisk dotyczy bieżących ustawień, które w danej chwili widzimy w okienku zadań Przejście slajdu. Poniżej znajduje się klawisz Odtwórz, który pozwala nam zobaczyć pojawianie się pojedynczego obrazu. Aby pokazać całą prezentację na pełnym ekranie klikamy Pokaz slajdów.

Tworzenie pokazu na podstawie pustej prezentacji w zasadzie nie różni się niczym od użycia szablonu projektu, z tym że w okienku zadań najpierw pojawi się Układ slajdu.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia