Menu kategorii
 • Opracowywanie slajdów

  Opracowywanie slajdów

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  05.10.2007
  3734 wyświetlenia

  Tekst w PowerPoincie możemy redagować nie tylko bezpośrednio w widoku slajdu (w środkowej części okna programu), ale także na zakładce Konspekt (po lewej stronie ekranu). W tym celu najpierw umieszczamy w tej karcie kursor, a następnie wpisujemy treść slajdów, używając skrótów klawiszowych:

  • Enter - jeżeli punkt wstawiania znajduje się w tytule, tworzy nowy slajd. Jeśli kursor jest na końcu podpunktu, pojawia się nowy podpunkt, natomiast w polu tekstu ciągłego przenosi kursor od następnego wiersza.
  • Shift+Enter - przenosi punkt wstawiania do nowej linii, nie zmieniając pola tekstowego ani podpunktu,
  • Ctrl+Enter - jeśli kursor znajduje się na końcu tekstu nie będącego tytułem, tworzy nowy slajd z elementem wypunktowanym. Natomiast, gdy punkt wstawiania jest w tytule, przechodzimy do punktora w tym samym slajdzie.
  • Shift+Tab - tworzy nowy slajd, umieszczając w jego tytule tekst z bieżącej linii.
  • Tab - jeżeli punkt wstawiania znajduje się w tytule, łączy bieżący slajd z poprzednim, zamieniając tytuł na tekst podpunktu (z wyjątkiem pierwszego slajdu). W przypadku, gdy kursor jest umieszczony w tekście wypunktowanym, zamienia dany punkt na podpunkt poprzedniego punktu.

  Posługiwanie się skrótami klawiszowymi wymaga wprawy, ale możemy również redagować prezentację bez korzystania z karty Konspekt. Aby utworzyć nową kartę wybieramy Wstaw, Nowy slajd lub klikamy przycisk . Po prawej stronie okna programu pokaże się okienko zadań Układ slajdu. Znajdują się w nim schematy  najczęściej stosowanych formatów. Okienko to podzielone jest na cztery części: Układy tekstu, Układy zawartości, Układy tekstu i zawartości oraz Inne układy, w zależności od tego, czy mieszczą tylko tekst, czy też inne obiekty, np. obrazy, tabele. Aby wybrać któryś z formatów, najpierw najeżdżamy na niego kursorem myszy, wówczas po prawej stronie obrazka pojawi się wąski pasek ze strzałką w dół, gdy go klikniemy, rozwinie się podręczne menu, z którego wybieramy Zastosuj do wybranych slajdów. Zauważmy ostatnie polecenie menu podręcznego miniatury układu. Jeśli klikniemy Wstaw nowy slajd, pojawi się nowy obraz o wybranym formacie.

  Jeśli wybierzemy układ zawierający inne obiekty niż tekst, w widoku slajdu pojawi się przycisk z sześcioma ikonami. Gdy klikniemy którąś z nich, program otworzy kreator odpowiedniego obiektu. 

  • - wstawia tabelę.

  • - umieszcza na slajdzie wykres.

  • - wstawia klip multimedialny,

  • - wstawia obraz z pliku

  • - umieszcza Klipart

  • - wstawia schemat organizacyjny.

  Najłatwiej jest umieścić na slajdzie gotowy plik: obraz, klipart lub klip multimedialny. Jak zwykle w takich przypadkach, program otwiera okno dialogowe, które pozwoli nam wybrać obiekt.  Jeśli chcemy wstawić tabelę, zostaniemy poproszeni o podanie liczby jej wierszy i kolumn, następnie pojawi się znany nam z programu Word pasek narzędzi Rysowanie tabeli.

  Układ slajdu możemy w każdej chwili zmienić, zachowując przy tym jego treść. W tym celu klikamy po prostu odpowiednią miniaturę w okienku zadań Układ slajdu. Nie musimy się przy tym obawiać, że wybierając nieodpowiedni format, utracimy część obiektów. Jeżeli, na przykład, nasz slajd zawiera pole tekstowe oraz dwa wykresy, a my klikniemy miniaturę układu samego tekstu, program może zmienić położenie obiektów z zaskakujący, nieuporządkowany sposób, jak na rysunku poniżej. Aby slajd stał się znów czytelny, wybieramy taki układ, który będzie zawierał wszystkie pola. Możemy także zmieniać rozmieszczenie obiektów, podświetlając je i przeciągając lewym przyciskiem myszy.

  PowerPoint umożliwia również wstawianie slajdów z innych plików.  W tym celu zaznaczamy wybraną kartę, po któej powinien znaleźć się slajd z innej prezentacji, a następnie klikamy Wstaw, Slajdy z plików. Otwieramy w ten sposób okno Wyszukiwacza slajdów. Zaznaczamy zakładkę Znajdowanie prezentacji i w polu Plik w górnej części okna wpisujemy ścieżkę dostępu szukanego dokumentu. Zamiast tego możemy odnaleźć plik za pomocą przycisku Przeglądaj. Następnie klikamy wybrane miniatury obrazów w polu Zaznacz slajdy. Jeżeli chcemy zostawić oryginalną oprawę graficzną wstawianych slajdów, zatwierdzamy opcję Zachowaj formatowanie źródłowe, która znajduje się w dolnej części okna wyszukiwacza. W końcu klikamy przycisk Wstaw. Możemy teraz zamknąć okno (przycisk Zamknij) lub otworzyć inna prezentację, z której wstawimy kilka następnych obrazów. Jeżeli często korzystamy w ten sposób z jakiejś prezentacji warto dodać ją do ulubionych. Służy do tego przycisk w górnej części okna tuż poniżej pola Plik. Wybrana prezentacja zostanie umieszczona w zakładce Lista ulubionych, dzięki czemu będziemy mieli do niej łatwiejszy dostęp.

  Kolejność slajdów możemy w dowolny sposób zmieniać. Klikamy w tym celu przycisk w lewym dolnym rody zakładki okienka Konspekt/Slajdy. Wszystkie obrazy pokażą się w widoku sortowania. Następnie klikamy slajd, który chcemy przestawić i z wciśniętym lewym klawiszem myszy "przeciągamy" go, dopóki pomiędzy odpowiednimi miniaturami pojawi się szara pionowa linia. Aby powrócić do widoku głównego klikamy dwukrotnie dowolny obraz.

  Nie zawsze umieszczamy na slajdach wszystkie informacje, które zamierzamy przekazać słuchaczom. Warto w takim przypadku wykorzystać okienko notatek, które znajduje się w dolnej części okna programu, tuż poniżej widoku slajdu. Gdy jest ono puste, widzimy tekst: "Kliknij, aby dodać notatki".  Jeśli chcemy sporządzić obszerne zapiski, wybieramy Widok, Strona notatek.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft PowerPoint 2003