Menu kategorii
 • Microsoft Office 2003 - porównanie wersji

  Microsoft Office 2003 - porównanie wersji

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  34096 wyświetleń

  Łączenie osób

  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Opracowywanie dokumentów we współpracy z członkami zespołu
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Obszary robocze dokumentów
  Można uprościć pracę z innymi użytkownikami przy wspólnym tworzeniu, modyfikowaniu i przeglądaniu plików, korzystając z obszarów roboczych dokumentów dostępnych w większości programów pakietu Office 2003. Obszary robocze dokumentów są scentralizowanymi repozytoriami opartymi na sieci Web, które udostępniają pliki, zadania i listy łączy oraz umożliwiają członkom zespołu kontaktowanie się ze sobą w okienku zadań Udostępniony obszar roboczy.1
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Udostępnione załączniki
  Można wysyłać udostępnione załączniki za pomocą programu Microsoft Outlook®, pozwalając adresatom pracować na kopii lokalnej lub odszukać aktualniejszą wersję w udostępnionym obszarze roboczym i pobrać ją.1
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Okienko zadań Udostępniony obszar roboczy
  Można poszukiwać zaktualizowanych wersji plików, sprawdzać, czy członkowie zespołu są w trybie online, przeglądać pokrewne łącza i pliki oraz wyświetlać właściwości plików. Możliwe jest też odbieranie alertów e-mail, jeśli którykolwiek z elementów w udostępnionym obszarze roboczym ulegnie zmianie. Aktualizacja dokonana w okienku zadań Udostępniony obszar roboczy jest automatycznie uwzględniana w udostępnionym obszarze roboczym.1
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Sygnalizacja obecności online
  Nie trzeba wychodzić z programu pakietu Office 2003, aby się dowiedzieć, czy dany członek zespołu jest w trybie online, dzięki czemu można szybko z nim porozmawiać. Obecność online można sprawdzać w programie Outlook oraz w okienku zadań Udostępniony obszar roboczy.1
      Funkcja dołączona
   
  Nowość w pakiecie Office 2003
  Dostępna w większości programów pakietu Office 2003
  Integracja z programem Windows SharePoint Services
  Można utworzyć witrynę intranetową zespołu, a następnie wysyłać pliki przy użyciu przeglądarki lub większości programów pakietu Office 2003. Integracja z programem Microsoft Windows® SharePoint™ Services pozwala korzystać z okienka zadań Udostępniony obszar roboczy, obszarów roboczych dokumentów oraz udostępnionych załączników.1
      Funkcja dołączona
  Funkcja dołączona do programu FrontPage 2002
  Nowość w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Wymiana informacji kontaktowych
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Kontakty udostępnione
  Dzięki funkcji udostępniania kontaktów członkowie zespołu mają dostęp do informacji, których potrzebują do kontaktowania się z innymi i prowadzenia interesów. Można wyznaczyć osoby, które będą miały prawo udostępniać kontakty. Kontakty programu Windows SharePoint Services można wyświetlać także w kalendarzu programu Outlook.1
        Nowość w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Organizowanie spotkań i wydarzeń
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Obszary robocze spotkań
  Można planować i organizować spotkania, udostępniając w centralnej lokalizacji harmonogramy, elementy graficzne, łącza do dokumentów, listy uczestników i inne dokumenty.1
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Udostępnione kalendarze
  Program Outlook ułatwia planowanie spotkań. Planowanie można wykonywać w kalendarzach własnych (służbowych i osobistych), kalendarzach programu Windows SharePoint Services1 lub kalendarzach innych użytkowników, które dany użytkownik ma prawo przeglądać. Można nawet otwierać i wyświetlać kalendarze oraz dane kontaktowe z udostępnionych obszarów roboczych.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Wydarzenia
  W tej centralnej lokalizacji członkowie zespołu dodają i przechowują informacje o wydarzeniach, które następnie eksportują bezpośrednio do kalendarza programu Outlook.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Udostępnianie informacji wolny/zajęty w programie Outlook
  Można planować spotkania z użytkownikami programu Outlook, którzy nie korzystają z serwera Microsoft Exchange, udostępniając informacje wolny/zajęty za pośrednictwem Internetu.
    Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Zarządzanie tworzeniem dokumentów
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Ograniczenia edycji dokumentów programu Word
  Można blokować części dokumentów programu Word, uniemożliwiając edycję swojej pracy. Można pozwalać recenzentom na wprowadzanie zmian dopiero wtedy, gdy włączą znaczniki poprawek. Można też ustawiać dokument jako tylko do odczytu, umożliwiając określonym osobom edycję jego kluczowych części.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Ograniczenia formatowania dokumentów programu Word
  Opcje te pozwalają zapobiegać zmianie stylów i formatowania przez innych użytkowników, dzięki czemu wysyłane dokumenty pozostają sformatowane zgodnie z zamysłem autora.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Wysyłanie do przeglądu
  Można przypisywać role wszystkim zaangażowanym w cykl recenzji, zapewniając automatyczne udostępnianie im odpowiednich narzędzi. Zmiany wprowadzane w ramach procesu recenzji można łatwo wprowadzać do oryginalnego pliku.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Porównywanie i scalanie
  Można scalać komentarze i poprawki różnych recenzentów w jedną wersję pliku i akceptować bądź odrzucać proponowane zmiany.
    Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Rozszerzenia znaczników
  Zmiany wprowadzane w plikach programów Microsoft Word i Microsoft PowerPoint® są obecnie wyświetlane na prawym marginesie plików. Poprawki i komentarze recenzentów nie zaciemniają zawartości pliku oryginalnego i nie wpływają na jego układ.
  Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Kontrolowanie dostępu do ważnych informacji przedsiębiorstwa
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Zarządzanie prawami do informacji (Information Rights Management, IRM)
  Można chronić poufność informacji, uniemożliwiając nieupoważnione kopiowanie, przesyłanie dalej oraz drukowanie wiadomości e-mail i plików przy użyciu funkcji Zarządzanie prawami do informacji. Dotyczy to programów Word 2003, Outlook 2003, Microsoft Office Excel 2003 i Microsoft Office PowerPoint 2003.2

  Uwaga:
    Pakiet Office Professional 2003 umożliwia tworzenie zawartości chronionej za pomocą funkcji Zarządzanie prawami do informacji oraz przyznawanie użytkownikom praw do uzyskiwania dostępu i modyfikowania plików bądź wiadomości e-mail. Użytkownicy pakietu Microsoft Office Standard Edition 2003 mogą odczytywać pliki i wiadomości e-mail chronione za pomocą funkcji Zarządzanie prawami do informacji; mogą je też modyfikować, o ile mają stosowne uprawnienia.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Daty wygaśnięcia dokumentów
  Funkcja Zarządzanie prawami do informacji pozwala ustawiać daty wygaśnięcia plików, po których nie będzie można ich wyświetlać ani zmieniać.2
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Szablony zasad zarządzania prawami do informacji
  Można tworzyć niestandardowe szablony do ochrony plików, dostosowując je do preferencji danej organizacji. Można na przykład używać szablonu "poufne" do tworzenia plików, których nie można drukować, przesyłać dalej ani kopiować.2
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Przeglądarka IRM
  Jeśli odbiorcy plików chronionych za pomocą funkcji Zarządzanie prawami do informacji nie dysponują programem, w którym pliki te zostały utworzone, mogą je przeglądać za pomocą specjalnego podglądu.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Podpisy cyfrowe
  Pakiet Office 2003 pozwala podpisywać cyfrowo całe pliki. Podpisy cyfrowe dają pewność, że plik pochodzi z zaufanego źródła oraz że nie został zmieniony.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Szyfrowanie haseł do plików
  Programy Word i Excel oferują udoskonalone zabezpieczanie hasłem, dzięki dodanej obsłudze standardu Microsoft CryptoAPI. Teraz program PowerPoint oferuje również szyfrowanie haseł.
    Funkcja dołączona
  Prosta ochrona hasłem bez szyfrowania
  Funkcja dołączona Nowość w pakiecie Office 2003

  1 Wymaga systemu Microsoft Windows Server™ 2003 z programem Windows SharePoint Services.
  2
  Wymaga systemu Windows Server 2003 z funkcją Zarządzanie prawami do informacji lub dostępu do usługi sieci Web, która obsługuje tę funkcję.

  Łączenie informacji

  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Łatwość radzenia sobie z nadmiarem wiadomości e-mail
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Widok Układ do czytania
  Nowy widok w programie Word — Układ do czytania — ułatwia czytanie dokumentów. Optymalizuje on dokument pod kątem czytania na ekranie, wyświetlając na przykład większy rozmiar czcionki, krótsze wiersze i strony dokładnie dopasowane do ekranu.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Powiadamianie pocztą elektroniczną
  Anonse podręczne natychmiast informują o nowych wiadomościach e-mail, bez względu na program, z którego użytkownik korzysta w danej chwili.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Okienko odczytu wiadomości e-mail
  Program Outlook 2003 ułatwia czytanie wiadomości e-mail, szczególnie tych długich. Okienko odczytu zostało przeniesione na prawą stroną ekranu w celu wyświetlania dwukrotnie większej zawartości i zredukowania konieczności przewijania czytanych wiadomości.
      Funkcja dołączona Nowość w pakiecie Office 2003
  Blokowanie wątpliwych wiadomości e-mail
  Program Outlook 2003 ułatwia zatrzymywanie wiadomości przychodzących zawierających wirusy. Można decydować, kiedy ma zostać załadowana zawartość Hypertext Markup Language (HTML) w wiadomości e-mail, i uniemożliwiać niezapowiedzianym załącznikom przesyłanie informacji do ich serwerów. Opcje te ułatwiają ochronę prywatności.
      Funkcja dołączona Nowość w pakiecie Office 2003
  Udoskonalone filtrowanie wiadomości-śmieci
  Można trzymać wiadomości-śmieci z dala od Skrzynki odbiorczej programu Outlook. Obecne filtry wiadomości-śmieci stale się doskonalą, "ucząc się" na podstawie wiadomości zachowywanych i usuwanych.
      Funkcja dołączona Nowość w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Organizowanie Skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Rozmieszczanie według konwersacji
  Wiadomości w Skrzynce odbiorczej można rozmieszczać według konwersacji (lub wątków), aby wszystkie wiadomości dotyczące danego tematu były wyświetlane razem. Można nawet szybko przenosić i usuwać całe wątki.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Szybkie flagi
  Można oznaczać wiadomości flagami według priorytetu lub pilności, a następnie łatwo je znajdować, bez względu na folder, w którym rezydują. Nie trzeba już przechowywać wiadomości e-mail w Skrzynce odbiorczej, by przypominały o czynnościach do wykonania.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Foldery wyszukiwania
  Wyniki wyszukiwania programu Outlook 2003 można zapisywać jako Foldery wyszukiwania, które zapewniają szybki dostęp do informacji, bez konieczności wyszukiwania ich za każdym razem na nowo. Wynikowe wiadomości e-mail można zapisać w dowolnym folderze i nadal mieć do nich szybki dostęp.1
        Nowość w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Narzędzia oszczędzające czas
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Okienko zadań badawczych
  Okienko zadań badawczych udostępnia słowniki i tezaurusy elektroniczne, witryny wyszukiwania online oraz własne informacje przedsiębiorstwa w programach pakietu Office 2003, ułatwiając znajdowanie informacji i wykorzystywanie ich w swojej pracy.2
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Usługi Microsoft Office Online
  Pakiet Office 2003 oferuje udoskonalone usługi online. Usługi Microsoft Office Online, cechujące się bogatszymi możliwościami, lepszą integracją i udoskonalonym interfejsem online, są łatwo dostępne z poziomu programów pakietu Office.3
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Udoskonalenia pomocy
  Można uzyskać pomoc i użyteczne zasoby online w systemie pomocy Microsoft Office Online Assistance w witrynie usług Office Online w sieci Web, udostępniającej regularnie aktualizowane artykuły i informacje.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Okienka zadań
  Dzięki okienkom zadań ważne zadania są dostępne w jednej lokalizacji. Można w nich wyszukiwać, otwierać pliki, wyświetlać Schowek pakietu Office, formatować dokumenty i prezentacje, pobierać szablony oraz wykonywać inne zadania.
    Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Udoskonalenia poszczególnych aplikacji
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Integracja listy programu Excel 2003 z programem Windows SharePoint Services
  Integracja programu Excel z programem Windows SharePoint Services oszczędza czas użytkownika. Można wybierać zakresy danych w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel na potrzeby tworzenia list w witrynach opracowanych za pomocą programu Windows SharePoint Services.4
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Rozszerzone funkcje statystyczne programu Excel 2003
  W programie Excel nadal są rozbudowywane funkcje umożliwiające niezawodne i dokładne analizy numeryczne dzięki rozszerzeniom funkcji wykrywania współliniowości, obliczeń sum wariancji, rozkładów normalnych i ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa.
  Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Funkcja pakowania na dysk CD w programie PowerPoint
  Prezentację programu PowerPoint oraz wszystkie skojarzone z nią elementy graficzne oraz pliki audio i wideo można wyeksportować na dysk twardy, a następnie zapisać na dysku CD za pomocą nagrywarki CD. Włożenie dysku do stacji dysków CD spowoduje automatyczne uruchomienie prezentacji w podglądzie plików programu PowerPoint w trybie pokazu slajdów.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Obsługa tagów inteligentnych w programie PowerPoint
  Obecnie program PowerPoint 2003 obsługuje tagi inteligentne, czyli przyciski wyświetlane stosownie do potrzeb (na przykład przy wklejaniu danych), które udostępniają opcje ułatwiające szybkie wykonywanie zadań.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Rozszerzona obsługa multimediów w programie PowerPoint
  Program PowerPoint 2003 obsługuje dodatkowe formaty plików wideo oraz pełnoekranowe odtwarzanie wideo.
        Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Udoskonalenia w programie Access 2003
  Zapasowe aparaty baz danych Microsoft Jet w programie Microsoft Office Access 2003 używają tagów inteligentnych do poprawiania wpisów, gdy są uaktywnione scenariusze autokorekty, i łatwego śledzenia obiektów zależnych w przypadkach zmieniania nazw lub usuwania obiektów.
        Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Lepsza wydajność i łatwiejsza administracja
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Lokalne buforowanie w programie Outlook 2003
  Funkcja lokalnego buforowania sukcesywnie pobiera na komputer wszystkie niezbędne informacje, dzięki czemu użytkownik nie odczuwa problemów z wydajnością sieci.5
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Usprawnienia łączności w programie Outlook
  Program Outlook pozostaje w stanie połączenia nawet wtedy, gdy użytkownik korzysta z roamingu połączeń sieciowych, co ułatwia przełączanie między pracą w biurze i pracą zdalną dzięki dostosowaniu do dostępnej szerokości pasma. Można również określić czas pobierania dużych wiadomości, synchronizowania Skrzynki odbiorczej z pamięcią urządzenia mobilnego oraz inne metody doskonalące pracę w różnych sieciach.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Odzyskiwanie dokumentów
  W przypadku błędu programy PowerPoint, Word, Excel i Access ułatwiają zapisanie plików, z którymi użytkownik pracuje w chwili wystąpienia błędu.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Zgodność formatów plików
  Dzięki zgodności wstecznej między pakietami Office 2003, Office XP, Office 2000 i Office 97 (z wyjątkiem programu Access 97), użytkownicy wszystkich czterech wersji mogą z łatwością korzystać z tych samych plików. Program Access 2003 domyślnie używa formatu plików programu Access 2000.
    Funkcja dołączona Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Praca mobilna
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Obsługa atramentu cyfrowego w przypadku komputera Tablet PC
  Korzystając z komputera Tablet PC, można używać urządzenia wejściowego typu pióro w celu dodawania do plików adnotacji pisanych ręcznie. W ten sposób można sporządzać notatki lub wysyłać komentarze do innych.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Integracja funkcji pisma ręcznego z urządzeniami mobilnymi
  Notatki sporządzane na podręcznym komputerze PC można wysyłać do programów pakietu Office jako tekst. Można pisać bezpośrednio w programie Word i zapisywać tę pracę jako dokument pisany ręcznie lub konwertować ją na tekst bądź znaki klawiaturowe.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003

  1 Foldery wyszukiwania wymagają połączenia z serwerem Exchange.
  2
  Niektóre z możliwości dostępnych w okienku zadań badawczych wymagają połączenia z Internetem.
  3
  Usługa Office Online wymaga połączenia z Internetem.
  4
  Wymaga systemu Windows Server 2003 z programem Windows SharePoint Services.
  5
  Lokalne buforowanie wymaga programu Exchange Server 2003.

  Łączenie procesów biznesowych

  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Wykorzystywanie informacji z najczęściej używanych programów
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Programowalne okienka zadań
  Język Extensible Markup Language (XML) umożliwia deweloperom tworzenie rozwiązań, które stosują informacje z różnych źródeł w plikach programów Word, Excel i Access. Programy pakietu Office 2003 mogą zautomatyzować niemal każde zadanie związane z tworzeniem plików, takich jak raporty, arkusze kalkulacyjne czy formularze. Pliki i okienka zadań można dostosować pod kątem integracji z innymi programami i źródłami danych XML.
        Nowość w pakiecie Office 2003
   

   

  Obsługa języka XML w programie Word
  Program Word 2003 obsługuje XML jako rodzimy format plików, dzięki czemu można w nim otwierać dokumenty służbowe zawierające dane w formacie XML w schemacie użytkownika, a następnie pracować z nimi tak samo, jak z innymi dokumentami. Ponadto w programie Word 2003 można zapisywać i otwierać pliki XML w celu zintegrowania ich z kluczowymi danymi przedsiębiorstwa.
        Nowość w pakiecie Office 2003
   

   

  Narzędzie do mapowania wizualnego w programie Excel
  Narzędzie do mapowania wizualnego służy do mapowania schematów XML określonych przez użytkownika na komórki arkusza kalkulacyjnego programu Excel.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Program InfoPath 2003
  Program Microsoft Office InfoPath™ 2003 służy do upraszczania i kontrolowania zbierania informacji, które dany zespół lub organizacja może ponownie wykorzystywać we wszystkich procesach i jednostkach organizacyjnych. Program InfoPath udostępnia obsługę języka XML, usług XML sieci Web i niestandardowych schematów XML. Pozwala on korzystać z zaawansowanych funkcji autorskich i wbudowanych opcji sprawdzania poprawności w środowisku WYSIWYG (akronim ang. what you see is what you get — dosł.: dostajesz to, co widzisz). Program InfoPath 2003 jest dostępny w pakiecie Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd programu InfoPath 2003.
        Nowość w pakiecie Office 2003
  Obsługa standardowego języka XML
  Dzięki obsłudze standardowego języka XML, aplikacje pakietu Office 2003 mogą teraz komunikować się z różnymi systemami zaplecza i stosować różne formaty na potrzeby udostępnienia danych w czasie rzeczywistym. Obsługa języka XML w programach Word, Excel i Access upraszcza uzyskiwanie dostępu do informacji oraz przechwytywanie danych przesyłanych między komputerami i systemami zaplecza, odblokowywanie ukrytych informacji oraz tworzenie zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla organizacji i jej partnerów.

   

   


   

   

  Funkcja dołączona
  W programach Excel i Access
  Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  W programach Word, Excel i Access
   
  KLUCZ: Funkcja dołączona = Funkcja dołączona    Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003 = Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003    Nowość w pakiecie Office 2003 = Nowość w pakiecie Office 2003
  Dostosowywanie programów pakietu Office
  Funkcja Office 97 Office 2000 Office XP Office 2003
  Tagi inteligentne
  Tagi inteligentne, czyli przyciski współużytkowane przez wszystkie aplikacje pakietu Office, są wyświetlane stosownie do potrzeb (na przykład przy wklejaniu danych lub po wprowadzeniu błędu w formule programu Excel) w celu udostępnienia opcji umożliwiających szybkie wykonanie danego zadania. Tagi inteligentne są teraz dostępne w programie PowerPoint 2003.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003
  Rozszerzalne tagi inteligentne
  Programy PowerPoint 2003, Outlook 2003 i Access 2003 obsługują tagi inteligentne innych firm oraz tagi dostosowywane przez użytkowników w celu udostępniania informacji odpowiednich do danej pracy.
      Funkcja dołączona Funkcja udoskonalona w pakiecie Office 2003

  1 Wymaga systemu Microsoft Windows Server 2003 z programem Windows SharePoint Services.
  2
  Wymaga systemu Windows Server 2003 z funkcją Zarządzanie prawami do informacji lub dostępu do usługi sieci Web, która obsługuje tę funkcję.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Informacje o pakiecie