Menu kategorii
 • Inwentaryzacja aplikacji

  Inwentaryzacja aplikacji

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  05.04.2006
  3527 wyświetleń

  Niniejsza sekcja traktuje o sposobach monitorowania i kontroli aplikacji zainstalowanych na komputerach-klientach.

  Monitorowanie i kontrola aplikacji

  Trudnym zadaniem administracji sieciowej jest monitorowanie i sprawdzanie aplikacji zainstalowanych na komputerach-klientach. O ile użytkownicy są często niezadowoleni z powodu narzuconych odgórnie ograniczeń w zakresie instalowanego na ich stacjach roboczych oprogramowania, to bez tego typu kontroli efektywny proces wdrożeniowy jest mało prawdopodobny. W sieci z usługa katalogową Active Directory™ konfiguracja oprogramowania na komputerach-klientach może być kontrolowana za pośrednictwem założeń grupowych (Group Policy). W przeciwnym razie, może okazać się, że na stacjach roboczych działa cała masa aplikacji, które wymagają aktualizacji do Windows XP

  Niezależnie od metody, jaką ostatecznie wybierzemy, najprawdopodobniej będziemy musieli wziąć pod uwagę kilka różnorodnych konfiguracji oprogramowania. O ile planowana przez nas sieć nie należy do bardzo małych, trzeba liczyć się z kilkoma różnymi konfiguracjami wykorzystywanych programów, gdyż różni użytkownicy wykonują różne zadania. Powinniśmy mieć na uwadze ten fakt podczas inwentaryzacji bieżących aplikacji, a także spróbować określić typowe wymogi konfiguracyjne w ramach sieci.

  Zautomatyzowana metoda inwentaryzacji oprogramowania

  Z idealną sytuacją mielibyśmy do czynienia wówczas, gdyby inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania mogła przebiegać w sposób automatyczny. Serwer firmy Microsoft o nazwie Systems Management Server (SMS) jest znakomitym narzędziem zbierania tego typu informacji w dłuższej perspektywie czasowej. Metoda ta pozwala sprawdzić każdy komputer w chwili jego logowania się do sieci, oraz wykryć każde niestandardowe zainstalowane na nim oprogramowanie. SMS może być wykorzystany do dystrybucji całych aplikacji, a nawet uaktualnień oprogramowania w miarę ich pojawiania się na rynku.

  Dodawanie SMS do istniejącej sieci może okazać się mało praktyczne, jednak jeśli jego instalacja jest i tak wpisana w nasze plany, lub serwer został już wcześniej zainstalowany, jego obecność przyczyni się do ograniczenia ilości pracy niezbędnej do zebrania informacji na temat oprogramowania. Bez instrumentu zarządzania siecią, jakim jest SMS, musielibyśmy bazować na ręcznych sposobach inwentaryzacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na te aplikacje, które są niezbędne dla wykonywania codziennych operacji, jak również na te programy, które – choć w danej chwili niewymagane - mogą okazać się szczególnie przydatne dla użytkowników.

  Jeśli nie mamy do dyspozycji zautomatyzowanego systemu gromadzenia informacji na temat oprogramowania, powinniśmy wziąć pod uwagę użycie formularza ankietowego, który może być rozprowadzony wśród użytkowników naszego środowiska komputerowego. Należy zarezerwować na ten proces odpowiednią ilość czasu, a ponadto posiadać stosowne upoważnienia ze strony kadry menedżerskiej po to, by ankieta została faktycznie i w całości przeprowadzona.

  Narzucanie standardowych konfiguracji systemu

  Uniemożliwienie użytkownikom instalacji programów typu shareware czy własnego oprogramowania nie jest sprawą łatwą. Można w tym celu stosować zasady grupy (Group Policy), służące w tym wypadku do rozpowszechnienia standardowych grup programów, które będą wykorzystywane w naszej sieci. Ułatwia to użytkownikom wyszukiwanie i instalację aplikacji niezbędnych do realizacji ich codziennych zadań.

  Zasady grupy mogą być także wykorzystane do usuwania aplikacji, które nie są już obsługiwane przez nasze środowisko sieciowe. Co więcej, pozwalają na instalację lub deinstalację programów w oparciu o przynależność danego użytkownika do konkretnej grupy lub o jego miejsce pracy. Tak więc zasady grupy stanowią istotny dodatek do całego zestawu narzędzi administracyjnych przeznaczonych do sprawnego zarządzania standardowym oprogramowaniem.

  W celu zapewnienia wysokiego poziomu standaryzacji wykorzystywanego oprogramowania, musimy ograniczyć możliwości typowego użytkownika sieci w zakresie ściągania lub instalowania własnych programów. W przeciwnym razie wzrośnie zagrożenie wirusami, złośliwymi skryptami, i innymi niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci.

  Korzyści wynikające z narzucenia standardowego oprogramowania

  Narzucenie standardów w zakresie oprogramowania skutkuje:

 • Stabilnością systemu
 • Niższymi kosztami wsparcia
 • Zredukowaniem czasu przestojów
 • Efektywniejszym środowiskiem pracy

  Skutecznym sposobem utrzymania standardowego oprogramowania na komputerach-klientach jest klarowna polityka firmy, zgodnie z którą jedynie standardowe (zatwierdzone) aplikacje będą obsługiwane.


 • Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zgodność aplikacji