Menu kategorii
 • Filtr SmartScreen

  Filtr SmartScreen

   Adam Wojtasik
  Adam Wojtasik
  00:00
  09.11.2009
  10450 wyświetleń

  Filtr SmartScreen jest funkcją dostępną w programie Internet Explorer 8, która pomaga wykrywać witryny sieci Web wyłudzające informacje. Pomaga on chronić komputer przed instalowaniem złośliwego oprogramowania, które działa w sposób nielegalny, oszukańczy lub złośliwy. W przypadku znalezienia podejrzanych stron sieci Web, filtr SmartScreen wyświetla komunikat, umożliwiając użytkownikowi wyrażenie opinii i radząc zachować ostrożność. Filtr SmartScreen sprawdza witryny według aktualizowanej na bieżąco dynamicznej listy zgłaszanych witryn wyłudzających informacje i zawierających złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie dopasowanie, wyświetli czerwone ostrzeżenie z informacją, że witryna została zablokowana dla bezpieczeństwa użytkownika. Filtr ten sprawdza również pliki ściągane z sieci poprzez Internet Explorer za pomocą tych samych dynamicznych list, jeśli filtr znajdzie dopasowanie, wyświetli czerwone ostrzeżenie z informacją, że pobieranie zostało zablokowane dla bezpieczeństwa użytkownika. Mechanizm ten blokuje tylko witryny zweryfikowane jako niebezpieczne przez rewidentów z firmy Microsoft lub przez pracowników firm trzecich dostarczających dane. SmartScreen oferuje również system opinii, który pomaga klientom i właścicielom witryn raportować potencjalne błędy tak szybko, jak to możliwe. Raporty te podlegają weryfikacji i błędy są poprawiane, tak więc możemy mieć pewność, że ocena strony jest prawidłowa.

  Czy próbujesz odwiedzić tę stronę?

  Internet Explorer 8 wyświetla ten komunikat, kiedy podejrzana witryna sieci Web ma kilka typowych cech charakterystycznych dla niebezpiecznej witryny, ale nie znajduje się na liście zgłoszonych niebezpiecznych witryn. Witryna sieci Web może być wiarygodna, ale powinniśmy zachować ostrożność przy wprowadzaniu informacji osobistych lub finansowych, jeżeli nie mamy pewności co do wiarygodności strony. Przekazując odpowiednią opinię za pomocą łączy dostępnych w komunikacie, możemy pomóc firmie Microsoft ocenić tę witrynę.

  Czy próbujesz odwiedzić tę stronę?

  Niebezpieczna witryna sieci Web

  Gdy wyświetli się nam ten komunikat, powinniśmy wykonać zalecany krok, czyli przejść na swoją stronę główną i nie wchodzić na tę stronę. Gdy strona internetowa uzyskuje status niebezpiecznej dla filtru SmartScreen, oznacza to, że na 99% przypadków jest to strona, która może ukraść nasze dane lub zainfekować nasz komputer.

  Niebezpieczna witryna sieci Web

  Niebezpieczny plik

  Gdy pojawi się nam taki komunikat, powinniśmy nie pobierać tego pliku, klikając przycisk Anuluj. Tak jak w poprzednim przypadku, na 99% przypadków jest to niebezpieczny plik, który może ukraść lub zniszczyć nasze dane.

  Niebezpieczny plik

  Ręczne sprawdzanie witryny

  Mamy możliwość ręcznego sprawdzenia wiarygodności witryny. Klikamy przycisk Bezpieczeństwo, wskazujemy opcję Filtr SmartScreen, a następnie wybieramy funkcję Sprawdź tę witrynę sieci Web.

  Zgłaszanie witryny wyłudzającej informacje

  Gdy jesteśmy na stronie, którą podejrzewamy o wyłudzanie informacji, klikamy przycisk Bezpieczeństwo, następnie Filtr SmartScreen i finalnie Zaraportuj niebezpieczną witrynę sieci Web.

  Wyłączanie i ponowne włączanie filtra

  Klikamy przycisk Bezpieczeństwo, wskazujemy pozycję Filtr SmartScreen, a następnie klikamy przycisk Wyłącz filtr SmartScreen. Pojawi się okno dialogowe, w którym potwierdzamy operację przyciskiem OK.

  Niestandardowa lista złośliwych stron

  Możemy stworzyć listę zaufanych stron, których jesteśmy pewni, że nie zawierają złośliwych elementów. W tym celu klikamy przycisk Narzędzia, a następnie wybieramy polecenie Opcje internetowe. Przechodzimy na kartę Zabezpieczenia, a następnie klikamy przycisk Zaufane witryny.

  Zaufane witryny

  Jeżeli witryna nie jest witryną bezpieczną (nie obsługuje protokołu HTTPS), zanim dodamy witrynę do filtra SmartScreen, musimy wyczyścić pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie, następnie klikamy przycisk Dodaj i Zamknij.

  Dlaczego usługa SmartScreen jest niedostępna?

  W czasie gdy usługa filtru SmartScreen jest niedostępna, odwiedzane witryny sieci Web nie mogą być sprawdzane z listą online, zawierającą adresy stron zaraportowane do firmy Microsoft. W głównej mierze, mechanizmy SmartScreen mogą zostać wyłączone, gdy nie jesteśmy podłączeni do Internetu. Przywróćmy zatem połączenie z globalną Siecią.

  Co zrobić, gdy odwiedzana witryna jest oflagowana przez SmartScreen, ale jest bezpieczna?

  Po odczytaniu ostrzeżenia można wybrać zgłoszenie tej witryny jako bezpiecznej. Klikamy łącze Zgłoś, że ta witryna nie zawiera zagrożeń, aby przejść do witryny opinii firmy Microsoft, a następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami.

  Czy warto wierzyć informacji na witrynie, która zaleca zignorowanie ostrzeżenia filtru SmartScreen?

  Nie. Filtr SmartScreen korzysta z wiarygodnych informacji, aby ostrzec użytkownika przed fałszywymi i wyłudzającymi informacje witrynami sieci Web. Ponadto właściciele witryn sieci Web mogą skontaktować się z firmą Microsoft, jeśli ich witryny sieci Web zostaną omyłkowo oflagowane jako wyłudzające informacje. Jeżeli witryna sieci Web zasugeruje, aby zignorować ostrzeżenie filtru SmartScreen, nie należy lekceważyć ostrzeżenia i wprowadzać żadnych informacji osobistych, czy też finansowych.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Internet Explorer 8