Przejścia i efekty

Przejścia i efekty

Autor: Adam Myszkowski

Opublikowano: 3/20/2010, 12:00 AM

Liczba odsłon: 9096

Każdy tworzony film składa się z wielu ujęć. Ujęcia mogą następować jedne po drugich bez żadnego efektu przejścia, Windows Live Movie Maker pozwala jednak zastosować różne efekty przejść między ujęciami. Ponadto, każde ujęcie możemy wzbogacić o wizualny efekt. Zapoznajmy się zatem z efektami i przejściami.

Wpierw zajmijmy się efektami przejścia. Po wybraniu dowolnego ujęcia, ze wstążki Animacje możemy wybrać jedno z wielu przejść. Animacje te zostaną zastosowane zawsze dla przejścia między ujęciem poprzedzającym wybrane na osi czasu a właśnie tym, wybranym przez nas. Musimy pamiętać natomiast, aby nie przesadzać ze stosowaniem efektów przejść, gdyż zwiększanie ich liczby w jednym filmie nie musi przekładać się na poprawę jego oglądalności, a nawet może zniechęcić widzów. Przy animacjach należy się jedna uwaga. Gdy będziemy chcieli wybrać dla pierwszego z ujęć efekt przejścia, nasz wybór zostanie zawężony do zaledwie trzech. Jeśli będziemy już na początku filmu skorzystać z innego efektu, musimy wstawić tak zwany pusty element (najlepiej stronę tytułową, bez tekstu w razie potrzeby), ustawić jego czas trwania na niską wartość i dopiero na właściwym ujęciu zastosować animację przejścia między slajdem tytułowym a pierwszym ujęciem.

Jeżeli wstawiamy do projektu obrazy lub fotografie, Windows Live Movie Maker daje nam dostęp do kolejnego rodzaju efektów – kadrowania. Funkcję tę znajdziemy również na wstążce Animacje, w prawej jej części. Po wybraniu pojedynczego zdjęcia, lub grupy zdjęć, możemy włączyć Kadrowanie, które ożywi nieco statyczne ujęcia. Funkcja ta wprawi w ruch kamerę, niejako filmującą zdjęcie.

Ostatnią funkcją, której się przyjrzymy, są efekty wizualne. Efekty te pozwalają na zastosowanie filtrów barw (jak choćby filtru czarno-białego), ale także umożliwiają odwrócenie wyświetlanego materiału wokół własnej osi, czy też wpływają na przekształcenie jego ruchu. I ponownie – wprowadzajmy te efekty z rozwagą, gdyż ich nadmiar może popsuć nawet bardzo dobrze wyreżyserowany film.

Opcje przejść i efektów

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia