Menu kategorii
 • Dostosowywanie pasków narzędzi

  Dostosowywanie pasków narzędzi

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  05.10.2007
  3654 wyświetlenia

  Program FrontPage służy do projektowania stron internetowych. Jest łatwy w obsłudze, ponieważ nie wymaga znajomości języka HTML. Witrynę sieci Web tworzymy za pomocą typowych narzędzi pakietu Office. Większość z nich znamy już z edytora tekstu. Program automatycznie zamienia wprowadzany przez nas tekst i hiperłącza na język HTML. Z tego artykułu dowiemy się, jakie funkcje zawiera FrontPage oraz w jaki sposób dostosować widok menu do naszych upodobań.

  Podstawowym paskiem narzędzi każdego programu z pakietu Office jest menu główne. Zawiera ono wszystkie dostępne w programie polecenia poukładane według kategorii:

  • Plik - zawiera rozkazy otwierania, zamykania i zapisywania pliku, tworzenia nowych dokumentów. Ponadto pozwala drukować oraz publikować stronę w internecie.
  • Edycja - tak, jak w innych programach, pozwala wycinać, kopiować, wklejać fragmenty tekstu. Daje możliwość znalezienia danego wyrazu w dokumencie oraz zastąpienia go innym.
  • Widok - dostosowuje wygląd okna programu do potrzeb i wygody użytkownika. Pozwala chować i wyświetlać okienka zadań, widoku folderów itd.
  • Format - podobnie, jak w edytorze tekstów, zawiera łącza do okienek dialogowych, za pomocą których możemy zmieniać czcionkę , styl, układ akapitów itd.
  • Narzędzia - zawiera m.in. funkcje sprawdzania pisowni i znajdowania wyrazów bliskoznacznych (Tezaurus), a także opcje pasków narzędzi (omówione później okno dialogowe Dostosowywanie).
  • Tabela - zawiera polecenia potrzebne do tworzenia i formatowania tabel.

  Wszystkie inne paski narzędzi zawierają skróty do najczęściej używanych poleceń menu głównego. Podobnie, jak w edytorze tekstu, w programie FrontPage zazwyczaj znajduje się pasek Standardowy (z przyciskami Nowy plik, Otwórz, Zapisz, Drukuj, Podgląd wydruku...) oraz Formatowanie (Czcionka, Styl, Pogrubienie, Podkreślenie, Kursywa...). W lewym dolnym rogu okna widzimy cztery przyciski: Projekt (który standardowo jest podświetlony - pozwala pracować w widoku edytora tekstów), Kod (pokazuje właściwy kod języka HTML), Podział (dzieli stronę na dwa widoki - edytora tekstu oraz jeżyka HTML) oraz Podgląd - podgląd strony sieci Web. Oczywiście, jeżeli znamy HTML, możemy pracować w zakładce Kod. Natomiast, kiedy chcemy nauczyć się tego języka, warto zaznaczyć kartę Podział.

  Witryna sieci Web rzadko składa się tylko z jednej strony tekstu. Zazwyczaj, na stronie głównej umieszczamy linki do innych stron - są to tak zwane hiperłącza. Jeżeli do pliku wstawiamy obraz, tak  naprawdę program automatycznie wpisuje za nas jego adres, (możemy to zauważyć, po przejściu do zakładki Podział lub Kod), a więc jest to także hiperłącze. Dlatego też, jeśli przeniesiemy stronę do innego folderu, "zgubimy" adres obrazów do niej dołączonych. W internecie publikujemy więc cały folder witryny sieci Web wraz z obrazami i innymi hiperłączami.

  Aby lepiej panować nad organizacją strony, otwieramy menu Widok, a następnie zaznaczamy Lista folderów. Po lewej stronie okna pojawi się okienko zawierające drzewo katalogowe witryny. Jeżeli klikniemy lewym przyciskiem myszy na dowolny folder pokaże się jego zawartość. Aby otworzyć plik, dwukrotnie klikamy jego nazwę.  

  Możemy również wybrać Widok, Foldery. Wówczas po prawej stronie znajdzie się, jak w poprzednim przypadku, okienko Lista folderów z drzewem katalogowym sieci, natomiast większą część okna zajmie pole Witryna sieci Web, które zawiera te same elementy, co Lista folderów, ponadto możemy odczytać z niego szczegółowe informacje na temat pliku, takie jak rozmiar, typ, data modyfikacji itp.

  Widok hiperłącza wygląda podobnie jak Foldery, z tą różnicą, że w oknie głównym podglądu znajduje się schemat połączeń między stroną a hiperłączami. W okienku Lista folderów podświetlamy nazwę dołączonego pliku, a w oknie głównym pokazuje się relacja pomiędzy hiperłączem a stroną główną. Aby otworzyć dany plik do edycji, wystarczy kliknąć dwa razy jego ikonkę w oknie Hiperłącza. Zauważmy, że w dolnej części okna głównego znajdują się zakładki, które pozwalają na bezpośrednie przełączanie widoków. Oczywiście najłatwiej jest projektować witrynę w widoku strony, w tym celu wybieramy Widok, Strona i możemy tworzyć stronę za pomocą narzędzi znanych z edytora tekstów.

  Przyciski paska narzędzi to nic innego, jak skróty do poleceń programu. Możemy dostosowywać ich usytuowanie do własnych potrzeb i upodobań. W tym celu, jeśli przyciski znajdują się w dwóch rzędach, klikamy strzałkę w dół, która znajduje się po prawej stronie paska narzędzi, i rozwijamy menu podręczne. Jeżeli przyciski są pokazane w jednym, rzędzie musimy kliknąć podwójną strzałkę w prawo, aby uzyskać ten sam efekt. Jeżeli chcemy zmienić zawartość paska formatowania (pasek formatowania zawiera polecenia, dzięki którym możemy modyfikować wygląd tekstu), wybieramy Dodaj lub usuń przyciski, Formatowanie. Otworzy się lista dostępnych przycisków. Jeżeli polecenie jest dostępne na pasku narzędzi, widnieje przy nim znaczek . Aby dodać lub usunąć przycisk wystarczy kliknąć jego nazwę. Zauważmy, że przy niektórych nazwach klawiszy znajdują się ich skróty klawiszowe. Warto zapamiętać te, których używamy najczęściej, ponieważ dzięki temu będziemy mogli szybciej pisać bez potrzeby szukania za każdym razem tego samego polecenia. Kiedy wybierzemy Resetuj pasek narzędzi, wszystkie przyciski formatowania staną się widoczne.

  Zdarza się, że dość często wybieramy jakieś polecenie, np. wstawianie obrazu z pliku. Denerwuje nas wtedy to, że za każdym razem musimy odrywać się od pisania, żeby znaleźć daną funkcję w katalogu menu, co bardzo spowalnia naszą pracę. W takiej sytuacji warto umieścić skrót do tego polecenia na pasku narzędzi. W tym celu otwieramy menu podręczne paska narzędzi, klikamy Dodaj lub usuń przyciski, Dostosuj. Otworzy się okno dialogowe, z którego wybieramy kartę Polecenia. Po lewej stronie znajduje się lista Kategorie. Zauważmy, że nazwy kategorii są znajduję się także na pasku narzędzi menu. Zaznaczamy odpowiednią nazwę kategorii, a następnie z listy Polecenia wybieramy odpowiednie, zaznaczamy je i przeciągamy na pasek narzędzi programu. Puszczamy klawisz myszy, gdy pomiędzy dwoma przyciskamy (w miejscu, gdzie powinien znaleźć się skrót) zobaczymy . Aby usunąć przycisk, przy otwartym okienku Dostosowywanie,  klikamy go lewym klawiszem myszy i przeciągamy poza obszar paska narzędzi. Jeżeli nie jesteśmy pewni, do czego służy dany rozkaz, podświetlamy go i wybieramy Opis w lewym dolnym rogu okienka dialogowego - program wyświetli krótką definicję funkcji.

  Okno Dostosowywanie możemy otworzyć także z menu głównego, klikając Narzędzia, Dostosuj. W zakładce Paski narzędzi możemy zaznaczać, które paski powinny na stałe znaleźć się na widoku. Zauważmy, że niektóre z niezaznaczonych pojawiają się tylko w określonej sytuacji, na przykład, jeżeli zaznaczymy obraz, pokaże się pasek formatowania rysunku. Dzięki temu możemy uniknąć bałaganu w oknie głównym programu, którego nie będą zaśmiecać niepotrzebne w danej chwili przyciski. Wciśnięcie Resetuj przywraca ustawienia domyślne, widoczne pozostaną tylko trzy paski narzędzi: Standardowy, Formatowanie i Pasek menu.

  Paski narzędzi możemy w przesuwać w dowolne miejsce. Jeśli jest on "wbudowany" w okno, najeżdżamy myszą na szarą kreskowaną linię , która znajduje się u góry pionowego paska narzędzi i po lewej stronie poziomego. Następnie wciskamy lewy przycisk myszy i przeciągamy pasek. Paski narzędzi w postaci "wolnych" okienek "łapiemy" za nagłówki.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft FrontPage 2003