Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Exchange dla skanerów i programów zewnętrznych?

Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Exchange dla skanerów i programów zewnętrznych?

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 1/25/2024, 8:00 AM

Liczba odsłon: 766

Skonfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange w Microsoft 365 dla skanerów i programów zewnętrznych to kluczowy krok w zapewnieniu płynności komunikacji oraz efektywnego przesyłania informacji w firmowej infrastrukturze. Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z zewnętrznych rozwiązań, takich jak skanery czy różnorodne aplikacje zewnętrzne, aby usprawnić swoje procesy biznesowe. W celu zintegrowania tych rozwiązań z serwerem Exchange, niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie skrzynki pocztowej Exchange.

W tej poradzie przedstawiamy wszystkie wymagania oraz kroki do wykonania, aby połączyć skrzynkę pocztową Exchange z zewnętrznymi narzędziami.

Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Exchange dla skanerów i programów zewnętrznych?

Wymagania skrzynki Exchange dla programów zewnętrznych

Aby konfiguracja skrzynki Exchange z programami zewnętrznymi była możliwa, konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

 1. Skrzynka musi posiadać licencję Exchange Online minimum w planie 1 (lub w planie 2) lub w ramach subskrypcji Microsoft 365/Office 365 posiadającej usługę Exchange Online we wspomnianych planach.
 2. Skrzynka nie może być skrzynką udostępnioną.
 3. W subskrypcji muszą być wyłączone tak zwane zabezpieczenia domyślne.
 4. Skrzynka musi mieć włączoną obsługę protokołu SMTP.
 5. Konieczne jest poprawne ustawienie parametrów połączenia.

Jak sprawdzić, czy skrzynka posiada licencję Exchange Online w planie 1 lub 2?

 1. Jako administrator logujemy się do Centrum administracyjnego Microsoft 365: admin.microsoft.com.
 2. Przechodzimy do zakładek Użytkownicy, a następnie Aktywni użytkownicy.
 3. Wybieramy konto, które będziemy konfigurować do obsługi przez programy zewnętrzne.
 4. W panelu po prawej stronie przechodzimy do zakładki Licencje i aplikacje.
 5. Poniżej w sekcji Licencje upewniamy się, że widnieje pozycja Exchange Online (plan 1) lub Exchange Online (plan 2).
 6. Jeżeli w sekcji Licencje nie ma dedykowanej licencji, szukamy odpowiedniej licencji w sekcji Aplikacje.

Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Exchange dla skanerów i programów zewnętrznych?

Jak wyłączyć domyślne zabezpieczenia w subskrypcji?

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365 jako administrator globalny.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz Pokaż wszystko i przejdź do Tożsamość. Możesz także przejść bezpośrednio pod ten adres: entra.microsoft.com.
 3. W centrum administracyjnym usługi Microsoft Entra upewnij się, że w menu po lewej stronie jesteś w zakładce Tożsamość i Przegląd.
 4. Teraz po prawej stronie kliknij pozycję Właściwości.
 5. Następnie przewiń stronę z właściwościami na sam dół i kliknij łącze Zarządzaj ustawieniami domyślnymi zabezpieczeń.
 6. Teraz wystarczy w panelu po prawej stronie przełączyć opcję Włączone (zalecane) na opcję Wyłączone (niezalecane).
 7. Na dole wybierz dowolną przyczynę wyłączenia, kliknij przycisk Zapisz i potwierdź przyciskiem Wyłącz.

Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Exchange dla skanerów i programów zewnętrznych?

Jak włączyć obsługę protokołu SMTP dla konkretnej skrzynki?

 1. Jako administrator logujemy się do Centrum administracyjnego Microsoft 365: admin.microsoft.com.
 2. Przechodzimy do zakładek Użytkownicy, a następnie Aktywni użytkownicy.
 3. Wybieramy konto, dla którego chcemy włączyć obsługę poczty za pośrednictwem SMTP.
 4. Teraz w panelu po prawej stronie przechodzimy na zakładkę Poczta i klikamy opcję Zarządzaj aplikacjami poczty e-mail.
 5. Z listy opcji włączamy SMTP z uwierzytelnianiem i zapisujemy ustawienia.

Jak skonfigurować skrzynkę pocztową Exchange dla skanerów i programów zewnętrznych?

Jakie parametry protokołu SMTP należy ustawić dla skrzynki Exchange?

 • Nazwa serwera poczty wychodzącej: smtp.office365.com
 • Rodzaj szyfrowania: TLS/StartTLS
 • Numer portu: 587
 • Nazwa użytkownika i hasło: takie jak ustawiono do logowania do konta.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia