Wygodniejsze tworzenie formuł w Excel dla sieci Web

Wygodniejsze tworzenie formuł w Excel dla sieci Web

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 10/26/2023, 1:44 PM

Liczba odsłon: 455

Excel dla sieci Web, czyli przeglądarkowa wersja aplikacji, otrzymał nowe funkcje, które ułatwiają tworzenie i poprawianie formuł, umożliwiając wydajniejszą i pewniejszą pracę z arkuszami kalkulacyjnymi. To m.in. nowe okno dialogowe wstawiania funkcji, łączenie nawiasów, czcionka o stałej szerokości znaku i podgląd wartości.

Okno dialogowe "Wstaw funkcję"

Okienko dialogowe "Wstaw funkcję" upraszcza proces tworzenia złożonych formuł. Zapewnia ono przyjazny dla użytkownika interfejs, który pomaga wybrać właściwą funkcję i jej argumenty. Po prostu wybierz funkcję z listy lub przejrzyj kategorie. Każda funkcja ma swój opis i oczekiwane argumenty. Możesz uzyskać podgląd wartości każdego argumentu i uzupełnić formułę. Dostęp do tego okna uzyskasz z zakładki Formuły, klikając Wstaw funkcję, lub klikając przycisk fx na pasku formuły.

Okno dialogowe Wstaw funkcję

Podświetlanie par nawiasów

Łączenie nawiasów poprawia czytelność długich lub złożonych formuł dzięki wizualnemu oznaczeniu par nawiasów w oparciu o pozycję wskaźnika myszy. Kiedy kursor znajduje się na zestawie nawiasów, to ich łączenie inteligentnie zaznacza korespondujące nawiasy — otwierający i zamykający.

Podświetlanie par nawiasów

Krój czcionki o stałej szerokości znaku

Czcionka o stałej szerokości (monospaced font) stanowi teraz część doświadczenia trybu edycji formuły w Excelu dla sieci Web. Ten prostszy wygląd ułatwia tworzenie, edytowanie i czytanie formuł, a także poprawia ich czytelność.

Krój czcionki o stałej szerokości znaku - monospace

Podgląd wartości

Podgląd wartości upraszcza ocenę formuł i rozwiązywanie problemów dzięki wyświetlaniu w czasie rzeczywistym wartości powiązanej z dowolną częścią formuły po najechaniu wskaźnikiem myszy na sekcję lub jej zaznaczeniu. Ta funkcja jest obecnie udostępniana użytkownikom systemu Windows.

Podgląd wartości

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel-blog/enhance-your-excel-for-the-web-experience-with-new-formula/ba-p/3952743