Windows 10 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 19045.3269)

Windows 10 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 19045.3269)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/13/2023, 10:00 PM

Liczba odsłon: 1294

Podobne jak Windows 11 21H2 (build 22000.2243), tak też i Windows 10 22H2 zaliczył w tym tygodniu aktualizację w kanale Release Preview. Lista zmian w dużej mierze pokrywa się w obu wydaniach i są to poprawki niezwiązane z bezpieczeństwem, które w 4. tygodniu lipca wejdą do Stable Channel.

Windows 10 22H2: zmiany w aktualizacji KB5028244
(Build 19045.3269) w Release Preview Channel

 • Rozwiązano problem z Windows Notification Platform, która nie wysyłała powiadomień z aplikacji.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami połączonymi hybrydowo. Nie można było się do nich zalogować, jeśli nie były połączone z Internetem. Działo się tak przy używaniu kodu PIN w Windows Hello dla firm lub poświadczeń biometrycznych.
 • Ta aktualizacja obejmuje profile Windows Autopilot. Proces pobierania zasad Windows Autopilot jest bardziej odporny. Pomaga to, gdy połączenie sieciowe może nie zostać w pełni zainicjowane. Ta aktualizacja zwiększa liczbę ponownych prób podczas próby pobrania profilu Windows Autopilot.
 • Rozwiązano problem z aplikacje Win32 i Universal Windows Platform (UWP), które mogły się zamknąć, gdy urządzenia przechodziły w tryb Modern Standby. Występował on, gdy włączone były niektóre funkcje Bluetooth aplikacji Łącze z telefonem.
 • Rozwiązano problem z Event Forwarding Subscriptions. Gdy dodano Event Channel do subskrypcji, przekazywał on zdarzenia, których nie potrzebujesz.
 • Rozwiązano problem z repozytorium Windows Management Instrumentation (WMI). Występował błąd instalacji, gdy urządzenie nie wyłączało się prawidłowo.
 • Rozwiązano problem ze sterownikami drukarek trybu użytkownika, które nieoczekiwanie rozładowywały się, podczas drukowania z wielu kolejek wydruku do tego samego sterownika drukarki.
 • Ta aktualizacja ulepsza podpowiedzi dla niektórych liter z rodziny czcionek Verdana Pro.
 • Rozwiązano problem występujący podczas grania — mogły wystąpić błędy Timeout Detection and Recovery (TDR).
 • Rozwiązano problem z kontrolkami edycji tekstu w XAML. Nie można było ponownie edytować formantów po tym, jak stały się one tylko do odczytu. Problem dotyczy edytora IME dla języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego.
 • Rozwiązano problem z zadaniem drukowania. Niespodziewane przełączenie trybu Internet Printing Protocol (IPP) mogło spowodować zaprzestanie drukowania. Występowało to w przypadku istnienia sterownika niezależnego dostawcy sprzętu (IHV).
 • Zaktualizowano profile Country and Operator Settings Asset (COSA).
 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami wyświetlającymi i audio. Brakowało ich po wznowieniu działania systemu ze stanu uśpienia.
 • Ta aktualizacja usuwa zakleszczenie w Internet Protocol Security (IPsec). Kiedy konfigurowano serwery z regułami IPsec, przestawały one odpowiadać. Ten problem dotyczy serwerów wirtualnych i fizycznych.
 • Rozwiązano problem z niektórymi klientami VPN, które nie mogły nawiązać połączenia.
 • Ta aktualizacja obejmuje Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist — DriverSiPolicy.p7b. Dodaje ona sterowniki, które są narażone na ataki typu Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem systemu Windows podczas używania funkcji BitLocker na nośniku pamięci o dużym rozmiarze sektora.
 • Rozwiązano problem z aplikacją Wyszukiwanie. Otwierała się na pełnym ekranie, blokowała dodatkowe akcje menu Start i nie można było jej zamknąć.
 • Rozwiązano problem z operacjami I/O poprzez Server Message Block (SMB). Mogły kończyć się niepowodzeniem podczas używania algorytmu kompresji LZ77 + Huffman.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/07/13/releasing-windows-10-build-19045-3269-to-release-preview-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia