Windows 11 21H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22000.2243)

Windows 11 21H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22000.2243)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/13/2023, 9:07 PM

Liczba odsłon: 762

Windows 11 21H2 (oryginalne wydanie z 2021 roku) otrzymał dziś aktualizację 22000.2243 w kanale Release Preview. Wprawdzie od lipcowego Patch Tuesday minęły zaledwie 2 dni, ale Insiderzy w tym kanale już teraz mogą korzystać z poprawek, które do wydania stabilnego zostaną wprowadzone w 4. tygodniu miesiąca. Pełna lista zmian — jak zwykle — poniżej.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5028245 (OS Build 22000.2243) w Relase Preview Channel

 • Ta aktualizacja obejmuje Handwriting Software Input Panel (SIP), Handwriting Engine oraz Handwriting Embedded Inking Control, które obsługują teraz poziom zgodności GB18030-2022 2. Z tego powodu spełniają wymagania poziomu 3.
 • Rozwiązano problem z aplikacje Win32 i Universal Windows Platform (UWP), które mogły się zamknąć, gdy urządzenia przechodziły w tryb Modern Standby. Występował on, gdy włączone były niektóre funkcje Bluetooth aplikacji Łącze z telefonem.
 • Ta aktualizacja zwiększa niezawodność połączenia między klientem a serwerem WNS w usłudze Windows Push Notification Services (WNS).
 • Rozwiązano problem z automatyzacją interfejsu użytkownika i trybem buforowania.
 • Rozwiązano problem z Windows Notification Platform, która nie wysyłała powiadomień z aplikacji.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami połączonymi hybrydowo. Nie można było się do nich zalogować, jeśli nie były połączone z Internetem. Działo się tak przy używaniu kodu PIN w Windows Hello dla firm lub poświadczeń biometrycznych.
 • Ta aktualizacja obejmuje profile Windows Autopilot. Proces pobierania zasad Windows Autopilot jest bardziej odporny. Pomaga to, gdy połączenie sieciowe może nie zostać w pełni zainicjowane. Ta aktualizacja zwiększa liczbę ponownych prób podczas próby pobrania profilu Windows Autopilot.
 • Rozwiązano problem z repozytorium Windows Management Instrumentation (WMI). Występował błąd instalacji, gdy urządzenie nie wyłączało się prawidłowo.
 • Rozwiązano problem z niektórymi procesorami. Istniały niespójne raporty dotyczące pamięci podręcznej L2.
 • Rozwiązano problem z Event Forwarding Subscriptions. Gdy dodano Event Channel do subskrypcji, przekazywał on zdarzenia, których nie potrzebujesz.
 • Ta aktualizacja ulepsza podpowiedzi dla niektórych liter z rodziny czcionek Verdana Pro.
 • Rozwiązano problem ze sterownikami drukarek trybu użytkownika, które nieoczekiwanie rozładowywały się, podczas drukowania z wielu kolejek wydruku do tego samego sterownika drukarki.
 • Rozwiązano problem występujący podczas grania — mogły wystąpić błędy Timeout Detection and Recovery (TDR).
 • Rozwiązano problem z kontrolkami edycji tekstu w XAML. Nie można było ponownie edytować formantów po tym, jak stały się one tylko do odczytu. Problem dotyczy edytora IME dla języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego.
 • Narrator ogłasza teraz etykietę "Zmień klucz produktu".
 • Rozwiązano problem z profilem Microsoft Defender Firewall. Nie udawało się automatycznie przełączyć z sieci LAN, która jest zaufana, do sieci publicznej.
 • Rozwiązano problem z niektórymi sieciami VPN. Połączenie VPN było zawodne na niektórych routerach.
 • Zaktualizowano profile Country and Operator Settings Asset (COSA).
 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami wyświetlającymi i audio. Brakowało ich po wznowieniu działania systemu ze stanu uśpienia.
 • Ta aktualizacja usuwa zakleszczenie w Internet Protocol Security (IPsec). Kiedy konfigurowano serwery z regułami IPsec, przestawały one odpowiadać. Ten problem dotyczy serwerów wirtualnych i fizycznych.
 • Rozwiązano problem z usługą MPSSV. Dochodziło do wielokrotnego ponownego uruchamiania systemu. Kod błędu zatrzymania to 0xEF.
 • Rozwiązano problem z Clustered Shared Volume (SCV), który nie przechodził do trybu online. Działo się tak po włączeniu BitLockera i lokalnych zabezpieczeń zarządzanych przez CSV, a system ostatnio wymienił klucze funkcji BitLocker.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem systemu Windows podczas używania funkcji BitLocker na nośniku pamięci o dużym rozmiarze sektora.
 • Ta aktualizacja obejmuje Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist — DriverSiPolicy.p7b. Dodaje ona sterowniki, które są narażone na ataki typu Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).
 • Rozwiązano problem ze sterownikiem systemu plików fastfat, który przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z refsutil.exe. Opcje, takie jak salvage i leak, nie działały poprawnie na woluminach Resilient File System (ReFS).
 • Rozwiązano problem z operacjami I/O poprzez Server Message Block (SMB). Mogły kończyć się niepowodzeniem podczas używania algorytmu kompresji LZ77 + Huffman.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/07/13/releasing-windows-11-build-22000-2243-to-the-release-preview-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia