Przestój w dostępności usług Microsoftu spowodowany aktualizacją

Przestój w dostępności usług Microsoftu spowodowany aktualizacją

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/26/2023, 6:30 PM

Liczba odsłon: 1255

Wczoraj użytkownicy usług i aplikacji Microsoftu opartych na chmurze doświadczyli przestoju w ich dostępności na szeroką skalę. Gigantowi z Remdond udało się już rozwiązać problem. Z oświadczenia dowiadujemy się, że przyczyną awarii nie był cyberatak, lecz zaimplementowana przez Microsoft aktualizacja Wide Area Network (WAN).

Problem z dostępnością generalnie dotyczył różnych usług opartych na chmurze, takich jak Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive dla Firm, PowerBI, Microsoft 365 Admin Center, Microsoft Graph, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps i Microsoft Defender for Identity. Również aplikacje Xbox Live i Microsoft Store, działające na serwerach Microsoft Azure, były wczoraj niedostępne.

Począwszy od godziny 07:05 UTC, 25 stycznia 2023 klienci mogli doświadczyć problemów z łącznością sieciową, manifestujących się jako latencja sieciowa i/lub timeouty przy próbie połączenia z zasobami Azure w Publicznych regionach Azure, jak również z usługami Microsoftu, w tym M365 i PowerBI.

Zidentyfikowaliśmy ostatnią aktualizację WAN jako prawdopodobną przyczynę i podjęliśmy kroki, aby wycofać tę aktualizację. Nasza ostatnia telemetria pokazuje oznaki przywrócenia [dostępności] w wielu regionach i usługach, a my kontynuujemy aktywne monitorowanie tej sytuacji.

— Microsoft

O godzinie 08:00 EST firma ogłosiła, że "dotknięte usługi zostały przywrócone i pozostają stabilne". Oczywiście nawet parogodzinny brak dostępu do kluczowych usług może negatywnie wpłynąć na działania biznesów, które w dużym stopniu się na nich opierają. Takich sytuacji nie da się jednak całkowicie uniknąć. Pozytywną informacją w tym wszystkim jest to, że usługi nie padły z powodu ataku i nie zostały naruszone pod względem bezpieczeństwa.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia