Pliki na żądanie OneDrive z aktualizacją na komputery Mac

Pliki na żądanie OneDrive z aktualizacją na komputery Mac

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/25/2022, 6:39 PM

Liczba odsłon: 3348

Pliki na żądanie OneDrive na macOS pojawiły się w 2018 roku. Funkcja umożliwia przeglądanie całej zawartości w chmurze na komputerze i wybranie, co ma być przechowywane i synchronizowane lokalnie. Funkcjonalność jest stale rozwijana. Ostatnie zmiany stały się częścią aktualizacji klienta synchronizacji OneDrive do wersji 22.033.

Usuwanie kolidujących ikon dla plików dostępnych lokalnie i umożliwienie indeksowania plików aplikacjom, takim jak Spotlight lub Time Machine

Chmura ze strzałką w dół nie będzie już obecna dla plików dostępnych lokalnie. Oznacza to koniec niejasności dotyczącej tego, czy zawartość jest dostępna w trybie offline lub wymaga połączenia z Internetem. W większości przypadków poprawka powinna zostać zastosowana w ciągu kilku godzin po otrzymaniu aktualizacji.

OneDrive na macOS

Włączanie preferencji synchronizowania lokalnie całej zawartości

Począwszy od tej wersji klienta synchronizacji na macOS, łatwiejsze stało się synchronizowanie całej zawartości lokalnie — jeśli to jest naszym zamiarem. Dotychczas było to możliwe, jeśli wiedzieliśmy, gdzie szukać w Finderze, ale teraz OneDrive ułatwia włączenie opcji w Preferencjach.

OneDrive na macOS

W tym miejscu są 2 nowe przyciski: "Pobierz teraz wszystkie pliki OneDrive" i "Pobieraj pliki, kiedy ich używasz". Druga z tych opcji jest zalecana.

Poprawione doświadczenie synchronizacji z dyskami zewnętrznymi

Przy synchronizacji OneDrive z dyskiem zewnętrznym (innym niż wolumin domowy) wkrótce stanie się możliwe lepsze określenie, które pliki są dostępne lokalnie. Obsługa dysków zewnętrznych jest ograniczona przez platformę File Provider. Microsoft będzie współpracował z Apple, aby wymóc na nim odpowiedź na uwagi dotyczące platformy w przyszłej wersji macOS.

OneDrive na macOS

Jeśli synchronizujemy OneDrive z dyskiem zewnętrznym, nie będziemy mogli usunąć ikon w konflikcie. Otwarcie plików spowoduje przeniesienie ich do folderu OneDrive na dysku zewnętrznym i na dysk domowy oraz umożliwi otwieranie ich bez połączenia z Internetem. Wyświetlana będzie teraz pusta ikona znacznika wyboru dla zawartości, która jest dostępna lokalnie, podobnie jak przed macOS 12.1. Pliki z pustym znacznikiem wyboru mogą zostać udostępnione online tylko wtedy, gdy system potrzebuje zaoszczędzić miejsce na dysku.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia