Kolejne postępy w przenoszeniu usług Microsoft 365 do Azure

Kolejne postępy w przenoszeniu usług Microsoft 365 do Azure

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/26/2022, 6:07 PM

Liczba odsłon: 978

Przenoszenie usług Microsoft 365 (dawniej Office 365) do chmury Microsoft Azure to proces, który zajmuje Microsoftowi już ponad 10 lat. Tempo jest rzeczywiście ślimacze. Gigant jednak co pewien czas informuje o postępach. Ostatnio na przykład opowiedział o tym, jak przejście z kontenerów Windows do Azure Kubernetes Service (AKS) pomogło w zbliżeniu się do tego długoterminowego celu.

Microsoft Experiences and Devices (E+D) Team, który kieruje operacjami zarówno Windows, jak i Office, opowiedział o tym, jak przejście z kontenerów Windows na Azure Kubernetes Service (AKS) pomogło firmie zbliżyć się o krok do osiągnięcia wspomnianego celu. Zmiana ta ma również znaczący wpływ na koszty infrastruktury i modernizację usługi:

Doświadczenie grupy E+D odzwierciedla szerszy trend branżowy, jako że deweloperzy Windows i .NET chcą aktualizować i skalować swoje istniejące bazy kodu, zmniejszać koszty i uzyskiwać natywne dla chmury korzyści ekosystemu Kubernetes, takie jak odporność, skalowalność i automatyzacja. To oparte na najlepszych praktykach podejście do modernizacji jest modelem, który mogą naśladować inne organizacje.
— Marc Power, Partner Software Architect w Microsoft E+D

Microsoft opowiada również, w jaki sposób przejście na model pracy hybrydowej wpłynęło na usługi Microsoft 365 oraz jakie podjęto starania, wskutek których usługi te są lepiej obsługiwane od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Stąd też adaptacja AKS, mimo że kontenery Windows zapewniają lekkie, izolowane środowisko, które wspiera spójne programowanie i wdrażanie. AKS zapewnia deweloperom izolację opartą na kontenerach, elastyczność opartą na Kubernetes, monitorowanie, równoważenie obciążenia i automatyczne skalowanie. Zachowuje również dostęp do IIS, .NET Framework i wszystkich funkcji systemu Windows. Według Anasui Banerjee, Principal Product Manager w Microsoft E+D, posunięcie to wywarło "głęboki, pozytywny wpływ na zespoły deweloperskie Microsoft 365".

Microsoft zapewnia, iż nadal jest zaangażowany w tę sprawę i podejmuje niezbędne kroki, aby wreszcie w pełni zrealizować ten długoterminowy cel. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym poprzednim artykule: