73 skróty klawiszowe Windows 11, które ułatwią Ci życie

73 skróty klawiszowe Windows 11, które ułatwią Ci życie

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/25/2022, 9:27 PM

Liczba odsłon: 34890

Klawiatura, mysz, dotyk, a nawet głos — wszystkie te sposoby interakcji z Windows 11 mają swoje zalety, a w połączeniu pozwalają wykonywać złożone czynności dużo szybciej. Nic chyba jednak nie może się równać ze skrótami klawiszowymi. Za pomocą trwającego ułamek sekundy naciśnięcia jednego lub więcej klawiszy możemy zrobić to, co wymagałoby wielosekundowego przeklikiwania.

Wielu użytkowników ułatwia sobie życie, posługując się prostymi, znanymi od lat kombinacjami klawiszy, takimi jak Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + Z, Alt + F4, Alt + Tab, Ctrl + Alt + Delete, F2 i paroma innymi. W rzeczywistości jednak obsługiwanych jest znacznie więcej skrótów klawiaturowych. Wiele z nich w świetny sposób może wspomóc naszą produktywność. Większość obecna jest w systemie od wielu lat, a niektóre przyjdzie nam przetestować dopiero w Windows 11. Oto ich lista.

Podstawowe skróty klawiszowe w Windows 11

 • Ctrl + A: Zaznacz wszystkie elementy w oknie (lub na pulpicie czy innym bieżącym obszarze).
 • Ctrl + C albo Ctrl + Insert: Skopiuj zaznaczone elementy.
 • Ctrl + V albo Shift + Insert: Wklej zaznaczone elementy.
 • Ctrl + X: Wytnij zaznaczone elementy.
 • Ctrl + Z: Cofnij ostatnie działanie.
 • Ctrl + Y: Powtórz ostatnie działanie.
 • Ctrl + N: Otwórz nowe okno Eksploratora z tą samą ścieżką folderu, co w bieżącym oknie.
 • Klawisz Windows + F1: Wyszukaj pomoc systemu Windows w Bing w domyślnej przeglądarce.
 • Alt + F4: Zamknij bieżące okno lub aplikację.
 • Alt + Tab: Przełączaj się między otwartymi oknami lub aplikacjami.
 • Shift + Delete: Trwale usuń zaznaczony element (z pominięciem Kosza).

Menu Start i pasek zadań

 • Klawisz Windows albo Ctrl + Esc: Otwórz menu Start.
 • Klawisz Windows + X: Otwórz "sekretne" menu Start.
 • Klawisz Windows + T: Przełączaj się między aplikacjami na pasku zadań.
 • Klawisz Windows + [Liczba]: Otwórz aplikację przypiętą na [Liczba] pozycji na pasku zadań.
 • Klawisz Windows + Alt + [Liczba]: Otwórz menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) dla aplikacji przypiętej na [Liczba] miejscu na pasku zadań.
 • Klawisz Windows + D: Pokaż lub ukryj pulpit (Klawisz Windows + (,) pokaże pulpit do chwili zwolnienia przycisków).

Zrzuty ekranu

 • PrtScn (Print Screen): Wykonaj zrzut ekranu całego ekranu i skopiuj go do schowka.
 • Klawisz Windows + PrtScn: Wykonaj zrzut ekranu całego pulpitu i od razu zapisz go w folderze (Obrazy > Zrzuty ekranu).
 • Klawisz Windows + Shift + S: Otwórz Narzędzie Wycinanie, aby wykonać zrzut całego ekranu lub jedynie wycinka.

Okna, Asystent przyciągania i pulpity wirtualne

 • Klawisz Windows + M: Zminimalizuj wszystkie otwarte okna.
 • Klawisz Windows + Shift + M: Przywróć zminimalizowane okna.
 • Klawisz Windows + Home: Zminimalizuj wszystkie okna poza obecnie zaznaczonym/aktywnym.
 • Klawisz Windows + Strzałka w górę: Zmaksymalizuj wybrane okno.
 • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w górę: Zmaksymalizuj aktywne okno w pionie, zachowując jego szerokość.
 • Klawisz Windows + Strzałka w dół: Zminimalizuj wybrane okno.
 • Klawisz Windows + Strzałka w lewo: Przyciągnij wybrane okno do lewej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Strzałka w prawo: Przyciągnij wybrane okno do prawej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Alt + Up: Przyciągnij wybrane okno do górnej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Alt + Down: Przyciągnij wybrane okno do dolnej połowy ekranu.
 • Klawisz Windows + Shift + Strzałka w lewo albo Strzałka w prawo: Przenieś wybrane okno na lewy albo prawy monitor.
 • Klawisz Windows + Tab: Otwórz Widok zadań (pulpity wirtualne).
 • Klawisz Windows + Ctrl + D: Dodaj nowy pulpit wirtualny.
 • Klawisz Windows + Ctrl + Strzałka w prawo: Przejdź do następnego pulpitu wirtualnego (w prawo).
 • Klawisz Windows + Ctrl + Strzałka w lewo: Przejdź do następnego pulpitu wirtualnego (w lewo).
 • Klawisz Windows + Ctrl + F4: Zamknij bieżący pulpit wirtualny.

Skróty z klawiszem Windows

 • Klawisz Windows + A: Otwórz Centrum akcji.
 • Klawisz Windows + S: Otwórz Cortanę w trybie tekstowym (Klawisz Windows + Q robi to samo.)
 • Klawisz Windows + C: Otwórz Cortanę in trybie słuchania (jak powiedzenie "Hey, Cortana").
 • Klawisz Windows + E: Otwórz Eksplorator plików.
 • Klawisz Windows + F: Otwórz Centrum opinii.
 • Klawisz Windows + Ctrl + F: Wyszukiwanie komputerów w sieci.
 • Klawisz Windows + G: Otwórz Game bar.
 • Klawisz Windows + H: Otwórz pasek Udostępnij..
 • Klawisz Windows + I: Otwórz Ustawienia.
 • Klawisz Windows + K: Otwórz pasek Połącz (dla urządzeń Bluetooth lub Miracast).
 • Klawisz Windows + L: Zablokuj komputer.
 • Klawisz Windows + O: Zablokuj orientację ekranu.
 • Klawisz Windows + P: Otwórz pasek prezentowania lub transmitowania.
 • Klawisz Windows + R: Otwórz okno polecenia Uruchom.
 • Klawisz Windows + U: Otwórz centrum dostępności (ułatwień dostępu).
 • Klawisz Windows + W: Otwórz obszar roboczy funkcji Windows Ink.
 • Klawisz Windows + (+) albo (-): Przybliż i oddal za pomocą Lupy.
 • Klawisz Windows + Esc: Zamknij narzędzie Lupa.

Klawisze funkcyjne

 • F2: Zmień nazwę zaznaczonego elementu.
 • F3: Szybko wyszukaj pliki w Eksploratorze plików.
 • F4: Zaznacz pasek adresu w Eksploratorze plików.
 • F5: Odśwież bieżące okno.
 • F6: Przechodź między elementami (karty, przyciski, wyszukiwanie) w oknie lub na pulpicie.
 • Alt + F8: Pokaż hasło logowania na ekranie startowym.
 • F10: Aktywuj pasek menu bieżącego okna.

Wiersz polecenia

 • Ctrl + C albo Ctrl + Insert: Skopiuj zaznaczony tekst do schowka.
 • Ctrl + V albo Shift + Insert: Wlej skopiowany tekst do Wiersza polecenia.
 • Ctrl + A: Zaznacz cały tekst w bieżącym wierszu. Jeśli bieżący wiersz nie ma tekstu, wybrany zostanie cały tekst w Wierszu poleceń.
 • Ctrl + Strzałka do góry albo do dołu: Przewiń ekran o jedną linijkę w górę/w dół.
 • Ctrl + F: Przeszukaj Wiersz polecenia w okienku "Znajdowanie".
 • Ctrl + M: Wejdź w tryb oznaczania (pozwala zaznaczać tekst myszą).
 • Shift + Strzałka do góry albo do dołu: Przesuń kursor w górę lub w dół i zaznacz tekst.
 • Shift + Strzałka w lewo albo w prawo: Przesuń kursor w lewo lub w prawo (o jeden znak) i zaznacz tekst.
 • Ctrl + Shift + Strzałka w lewo albo w prawo: Przesuń kursor w lewo lub w prawo (o jedno słowo) i zaznacz tekst.
 • Shift + Page Up albo Page Down: Przesuń kursor w górę lub w dół (o jeden ekran) i zaznacz tekst.
 • Shift + Home albo End: Przesuń kursor do początku lub końca bieżącego wiersza i zaznacz tekst.
 • Ctrl + Shift + Home/End: Przesuń kursor do początku lub końca bufora ekranu i zaznacz tekst.

Jeśli nadal korzystasz z Dziesiątki, możesz sprawdzić również nasz starszy poradnik: