Windows XP aktualizuje się przy każdym włączeniu

Windows XP aktualizuje się przy każdym włączeniu

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 2/7/2013, 12:00 AM

Liczba odsłon: 22068

Wielu użytkowników wysłużonego już systemu Windows XP borykają się z problemem ciągłych aktualizacji systemowych. System włącza się, instaluje aktualizacje, wyłącza się, instaluje aktualizacje. I albo kończy instalację, wyłącza się i potem przy kolejnym wyłączaniu dokonuje instalacji tych samych aktualizacji; albo zapętla się na instalacji i jedynie sprzętowe wyłączenie komputera przerywa ten problem. Statystycznie, problem ten występuję najczęściej u posiadaczy systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, jednakże pojedyńcze przypadki odnotowano także w systemach ze starszą wersją SP, jak i bez niej.

Przyczyna

Problem nie jest jednoznaczny. Opisaną usterkę w niektórych przypadkach powodują błędnie skompilowane aktualizacje pakietu .NET Framework, przeglądarki Internet Explorer, czy też narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania. W innym przypadku, problemy te powodować mogą błędnie zapisane pliki w katalogach systemowych SoftwareDistribution i Catroot2, a nawet błędnie pracujący mechanizm Windows Update. W niniejszym poradniku przedstawimy cztery metody rozwiązania problemu. Zalecamy wykonywać je w kolejności podanej poniżej. Jeżeli problemy ustąpią, nie ma potrzeby wykonywać kolejnych metod.

Rozwiązanie 1

Ta metoda polega na zarejestrowaniu bibliotek systemowych oraz opróżnieniu zawartości katalogów systemowych SoftwareDistribution oraz Catroot2:

 1. Uruchamiamy aplikację Notatnik i wklejamy doń poniższą listę instrukcji:

  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s mssip32.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  regsvr32 /s jscript.dll
  regsvr32 /s oleaut32.dll
  regsvr32 /s wuapi.dll
  regsvr32 /s wups.dll
  regsvr32 /s wups2.dll
  regsvr32 /s wuaueng.dll
  regsvr32 /s wuaueng1.dll
  regsvr32 /s wucltui.dll
  regsvr32 /s wuweb.dll
  regsvr32 /s msxml.dll
  regsvr32 /s msxml2.dll
  regsvr32 /s msxml3.dll
  regsvr32 /s urlmon.dll
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  netsh winsock reset
  net start wuauserv
  net start cryptsvc

 2. Przechodzimy do menu Plik i wybieramy polecenie Zapisz jako. Jak typ pliku wybieramy Wszystkie pliki i jako nazwę podajemy napraw.bat
 3. Zamykamy Notatnik i dwukrotnym kliknięciem wywołujemy zapisany wcześniej plik.
 4. Uruchamiamy ponownie komputer i sprawdzamy, czy problem z aktualizacjami ustąpił.

Rozwiązanie 2

To rozwiązanie praktycznie nie różni się zbytnio od powyższego, jednakże występuje w nim kilka dodatkowych instrukcji:

 1. Uruchamiamy aplikację Notatnik i wklejamy doń poniższą listę instrukcji:

  net stop wuauserv
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\SoftwareDistribution SDOLD
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 CT2
  regsvr32 /u /s softpub.dll
  regsvr32 /u /s wintrust.dll
  regsvr32 /u /s initpki.dll
  regsvr32 /u /s dssenh.dll
  regsvr32 /u /s rsaenh.dll
  regsvr32 /u /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /u /s sccbase.dll
  regsvr32 /u /s slbcsp.dll
  regsvr32 /u /s mssip32.dll
  regsvr32 /u /s cryptdlg.dll
  regsvr32 /u /s jscript.dll
  regsvr32 /u /s oleaut32.dll
  regsvr32 /u /s wuapi.dll
  regsvr32 /u /s wups.dll
  regsvr32 /u /s wups2.dll
  regsvr32 /u /s wuaueng.dll
  regsvr32 /u /s wuaueng1.dll
  regsvr32 /u /s wucltui.dll
  regsvr32 /u /s wuweb.dll
  regsvr32 /u /s msxml.dll
  regsvr32 /u /s msxml2.dll
  regsvr32 /u /s msxml3.dll
  regsvr32 /u /s urlmon.dll
  regsvr32 /s softpub.dll
  regsvr32 /s wintrust.dll
  regsvr32 /s initpki.dll
  regsvr32 /s dssenh.dll
  regsvr32 /s rsaenh.dll
  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s mssip32.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  regsvr32 /s jscript.dll
  regsvr32 /s oleaut32.dll
  regsvr32 /s wuapi.dll
  regsvr32 /s wups.dll
  regsvr32 /s wups2.dll
  regsvr32 /s wuaueng.dll
  regsvr32 /s wuaueng1.dll
  regsvr32 /s wucltui.dll
  regsvr32 /s wuweb.dll
  regsvr32 /s msxml.dll
  regsvr32 /s msxml2.dll
  regsvr32 /s msxml3.dll
  regsvr32 /s urlmon.dll
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  netsh winsock reset
  ipconfig /flushdns
  net start wuauserv
  net start cryptsvc

 2. Przechodzimy do menu Plik i wybieramy polecenie Zapisz jako. Jak typ pliku wybieramy Wszystkie pliki i jako nazwę podajemy napraw.bat
 3. Zamykamy Notatnik i dwukrotnym kliknięciem wywołujemy zapisany wcześniej plik.
 4. Uruchamiamy ponownie komputer i sprawdzamy, czy problem z aktualizacjami ustąpił.

Rozwiązanie 3

Trzecie rozwiązanie polega na przeinstalowaniu mechanizmu Windows Update:

 1. Przechodzimy do witryny Microsoft i pobieramy mechanizm Windows Update Manager. Plik instalatora dostępny jest w tym miejscu.
 2. Z menu Start wybieramy polecenie Uruchom i do pola tekstowego w okienku przeciągamy pobrany wcześniej plik. Na końcu treści komendy dopisujemy parametr /wuforce
 3. Inicjujemy instalację. Po jej ukończeniu uruchamiamy ponownie komputer i sprawdzamy, czy problem z aktualizacjami ustąpił.

Rozwiązanie 4

Ostatnie rozwiązanie polega wyłącznie na zarejestrowaniu pliku Wups3.dll w systemie Windows XP:

 1. Wyłączamy mechanizm Windows Update: przechodzimy do menu Start i wybieramy polecenie Uruchom. Wpisujemy polecenie cmd i klikamy przycisk OK. W oknie Wiersza polecenia wprowadzamy komendę net stop wuauserv i naciskamy klawisz Enter.
 2. Czas na rejestrację wspomnianego pliku. Ponownie wywołujemy Wiersz polecenia i wprowadzamy komendę regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll
 3. Czas na ponowne uruchomienie mechanizmu Windows Update. W Wierszu polecenia wywołujemy polecenie net start wuauserv
 4. Zamykamy okno Wiersza polecenia, ponownie uruchamiamy komputer i sprawdzamy, czy problem z aktualizacjami ustąpił.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia